Zadziwiająco dobra sytuacja budżetu państwa po 2 miesiącach 2022 roku

  1. W tych dniach resort finansów opublikował dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń-luty 2021 roku, z których wynika, że po 2 miesiącach, mamy w nim nadwyżkę wynoszącą 11,3 mld zł, co jest zaskakujące, ponieważ już w styczniu i lutym zaczęły działać dwie tarcze antyinflacyjne, których istotą była obniżka podatku VAT i innych obciążeń podatkowych na nośniki energii i żywność.

Dochody budżetu państwa po 2 miesiącach tego roku, były wyższe o 20,6 mld zł, od tych z tego samego okresu roku 2021, przy czym złożyły się na to przede wszystkim dochody podatkowe, które były wyższe o ok. 20,5 mld zł.

W okresie styczeń-luty 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 91,6 tj. 18,6% planowanych i 80,4 mld zł czyli 15,4% planowanych wydatków, co oznacza, że jak już wspomniałem w budżecie mamy nadwyżkę w wysokości ok. 11,3%.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że po 2 miesiącach tego roku dochody podatkowe ze wszystkich źródeł były wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym, wpływy z VAT były wyższe aż o 33,5 %, z PIT aż o 31,1%, a z CIT aż o 41,3 %.

 

  1. Po 2 miesiącach wpływy z podatku VAT były wyższe od ubiegłorocznych aż o 12 mld zł, wyższe były także dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier o 1,3 mld zł (czyli o 12,4%), a także z podatku od niektórych instytucji finansowych o 0,1 mld zł czyli o 13,6% (wszystko w ujęciu r/r).

Z kolei dochody z PIT były wyższe o ok. 3,6 mld zł czyli aż o 31,1%, natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 2,8 mld zł czyli aż o 41,3 % (oznacza to także znacznie wyższe niż planowano wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego - łącznie wszystkie JST mają blisko 50% udziału w PIT i prawie 25% wpływów z CIT).

W tej sytuacji wpływy z podatku VAT po 2 miesiącach wyniosły ponad 48 mld zł, dochody z akcyzy blisko 10,8 mld zł, dochody z PIT wyniosły blisko 15,3 mld zł, dochody z podatku CIT ponad 9,5 mld zł, a podatek od niektórych instytucji finansowych wyniósł ponad blisko 1 mld zł.

Całościowo dochody budżetowe wyniosły blisko 19% tych planowanych, natomiast dochody podatkowe ponad 16% planowanych, wiec nawet przy uwzględnieniu obniżek podatków wynikających z obu tarcz antykryzysowych, w całym roku 2022, to co zaplanowano po stronie dochodów, może zostać wykonane.

 

  1. Z kolei wydatki budżetowe w okresie styczeń – luty 2022 wyniosły, jak już wyżej zaznaczyłem 80,4 mld zł tj. 15,4% tych planowanych, były one wyższe aż o 10,1 mld zł (tj. o 14,4%) niż w tym samym okresie 2021 roku.

Wyższe wykonanie wydatków było głównie spowodowane wyższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 0,7 mln zł), wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie głównie spowodowanym wypłatami Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego dla większej ilości rodzin niż planowano.

Przekazano również większe środki o 0,7 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, o 0,6 mld zł więcej na zabezpieczenie społeczne w związku z wypłatą dla Funduszu Solidarnościowego, także o 0,6 mld zł więcej w ramach części budżetu Obrona Narodowa.

Jednocześnie niższe było wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok.1,4 mld zł w stosunku do roku ubiegłego) co wynikało z tego, że w tym roku za 2 miesiące przekazano 2,3 miesięcznych rat, podczas gdy w roku ubiegłym aż 3,4 miesięcznych rat.

Podsumowując, po 2 miesiącach realizacji budżetu sytuacja finansów państwa jest zaskakująco dobra, choć trwająca wojna za naszą wschodnią granicą może z jednej strony spowodować w kolejnych miesiącach spadek dochodów podatkowych, z drugiej natomiast konieczność uruchomienia dodatkowych wydatków budżetowych, co może znacząco pogorszyć realizację budżetu w kolejnych miesiącach tego roku.