W Polsce jedna z najniższych stawek PIT w Europie

  1. Premier Morawiecki wraz ministrem Soboniem zaprezentowali na konferencji prasowej propozycje zmian w PIT, które eliminowałyby błędy i niekorzystne rozwiązania dla pewnych kategorii podatników wynikające z „Polskiego Ładu”.

Najważniejszą propozycją wśród tych zmian jest obniżenie podstawowej stawki PIT dla wszystkich podatników w I przedziale podatkowym po reformie podwyższonym do 120 tys. zł dochodów rocznie z dotychczasowych 17% na 12%.

W tej sytuacji likwidacji uległaby wprowadzona od 1 stycznia tzw. ulga dla klasy średniej, przy czym gdyby okazało się, że są jacyś podatnicy, dla których korzystniejsze byłoby rozliczenie dochodów z wykorzystaniem tej ulgi, niż obniżenie stawki podatkowej do 12%, to będą mogli się rozliczyć w 2022 roku na dotychczasowych zasadach.

Po obniżeniu stawki PIT do 12%, nasz kraj będzie miał jedną najniższych podstawowych stawek PIT w Europie, co więcej w związku z jednocześnie wysoką kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys zł, aż 15,2 mln podatników w ogóle nie będzie płaciło podatku PIT (na 26,7 mln wszystkich podatników).

 

  1. Kolejne korzystne dla podatników propozycje dotyczą przedsiębiorców rozliczających się liniowym PIT, tzw. ryczałtowców i podatników funkcjonujących w oparciu o kartę podatkową.

Będą oni mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania poprzez odliczenie części składki na ubezpieczenie zdrowotne, liniowcy do limitu 8,7 tys zł rocznie, ryczałtowcy pomniejszając przychody o 50% zapłaconych składek zdrowotnych, natomiast podatnicy na karcie, 19% zapłaconej składki (w tym przypadku chodzi o pomniejszenie naliczonego podatku o tę kwotę).

Te korzystne zmiany dotyczą około 1,4 mln podatników będących przedsiębiorcami i jest to wyjście przez rząd naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska, które zgłaszało najwięcej zastrzeżeń do rozwiązań podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2022.

 

  1. Zaproponowano także zmiany dla podatników mających kilka różnych źródeł dochodów równocześnie, podatnik będzie mógł wskazać aż maksymalnie 3 pracodawców upoważnionych do odliczania kwoty wolnej od podatku do określonej wysokości, w ten sposób wieloetatowcy będą mogli korzystać z odliczeń kwoty wolnej już na etapie comiesięcznych zaliczek na podatek.

Ważną propozycją jest powrót do możliwości rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem (od 1 stycznia wprowadzono ulgę dla takich rodziców w kwocie 1,5 tys zł, co nie było korzystne dla podatników osiągających wyższe dochody).

Zaproponowano również podniesienie limitów zarobków jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych dla rodziców z dotychczasowej kwoty 3089 zł rocznie do 16 061 zł w 2022 roku (12-krotność renty socjalnej).

Do dochodów rodziców nie będą także doliczane renty rodzinne małoletnich dzieci, co oznacza że będą one traktowane jak odrębny podatnik i będą korzystać z wynoszącej 30 tys zł kwoty wolnej, co oznacza, że renty do tej wysokości rocznie będą zwolnione z podatku PIT.

 

  1. Teraz te wszystkie propozycje zostaną skierowane na 30 dni do konsultacji społecznych, a ponieważ wszystkie one są korzystne dla podatników, trudno sobie wyobrazić żeby zebrały negatywne opinie.

Rząd chce wprowadzić wszystkie te zmiany od 1 lipca tego roku, polskie prawo pozwala na wprowadzanie zmian w podatkach w ciągu trwania roku podatkowego, pod warunkiem, że są one korzystne lub neutralne dla podatników.

Jak oszacował resort finansów wszystkie te propozycje spowodują, że w kieszeniach podatników zostanie dodatkowo około 15 mld zł, w sytuacji kiedy zmiany wprowadzone od 1 stycznia zostawiały w tych kieszeniach 17 mld zł, łącznie zmiany w PIT spowodują, że u podatników zostanie olbrzymia kwota 32 mld zł i jednocześnie Polska będzie miała jedną z najniższych w Europie bo tylko 12% podstawową stawkę w PIT.