Rekordowe wyniki finansowe spółek Skarbu Państwa za rok 2021

  1. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin podsumował wyniki finansowe spółek Skarbu Państwa za rok 2021 i mimo tego, że był to w gospodarce rok, naznaczony negatywnymi skutkami Covod19, a także wysokich cen nośników energii, głównie gazu, spowodowane spekulacyjnymi działaniami Gazpromu i Rosji, dla największych spółek SP, był to rok rekordowych wyników finansowych.

Największe spółki SP wypracowały w 2021 roku aż 33 mld zł zysku netto, jednocześnie inwestując w swój rozwój blisko 39 mld zł, co w czasach spowolnienia gospodarczego było mocnym impulsem rozwojowym dla całej gospodarki.

Jak podkreślił minister Sasin spółki SP odpowiadają za wytworzenie blisko 15% polskiego PKB co więcej na 10 największych płatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), aż 8 to spółki SP.

 

  1. Liderem pod względem wielkości wypracowanego zysku był w 2021 roku Orlen S.A, zysk netto tej spółki wyniósł aż 11,2 mld zł i w ciągu tego jednego roku było on 3-krotnie wyższy niż cały zysk tej firmy wypracowany podczas rządów PO-PSL, czyli w latach 2008-2015.

Ponieważ z reguły podkreślanie tego rekordowo wysokiego zysku wiąże się z krytycznymi komentarzami, że zostało to osiągnięte drenażem kieszeni kierowców spowodowanym wysokimi cenami paliw, trzeba przypomnieć, że w ciągu całego roku 2021, ceny paliw na stacjach Orlen S.A, należały do najniższych w krajach UE, niższe były tylko Bułgarii i Rumunii.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w strukturze przychodów ze sprzedaży Orlen S.A, w roku aż 45,5% stanowiły przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych (rafinerie na Litwie i w Czechach, a także sieć stacji benzynowych w tych dwóch krajach i w Niemczech), a 54,5% przychody ze sprzedaży w Polsce.

 

  1. Również rekordowy wynik finansowy osiągnął KGHM Polska Miedź, zysk netto wyniósł aż 6,2 mld zł i był wyższy blisko 2,5% od zysku z 2020 roku, co więcej po raz pierwszy w historii zyski popłynęły z aktywów zagranicznych firmy (kopalni miedzi w Chile) i sięgnęły one blisko 2 mld zł.

Także ponad 6 miliardowy zysk osiągnęło PGNiG S.A mimo perturbacji na rynku gazu i konieczności „amortyzacji” przez tą firmę blisko 5-krotnego wzrostu jego cen dla gospodarstw domowych i tzw. odbiorców wrażliwych.

Następne pod względem wielkości osiągniętych wyników finansowych były dwie duże spółki SP z sektora finansowego, bank PKO BP osiągnął 4,9 mld zł zysku netto, a grupa PZU- 3,3 mld zł zysku netto.

 

  1. Ale rola spółek SP nie ogranicza się tylko do wypracowywania jak największych kwot zysku i związanych z tym wpłat do budżetu podatku CIT, przeznaczania ogromnych nakładów na inwestycje, czy generalnie takiego działania zarządów i rad nadzorczych, aby wycena giełdowa spółek SP z roku na rok rosła.

Minister Sasin podkreślił także, że w sytuacjach kryzysowych, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu były one włączone przede wszystkim we wsparcie systemu ochrony zdrowia w związku z Covid19, poprzez dostarczanie środków ochrony (Orlen przestawił jeden ze swoich zakładów na produkcję płynów odkażających, sprzętu medycznego), a nawet budowę szpitali tymczasowych.

Ba każda z dużych spółek SP było odpowiedzialna za wybudowanie takiego tymczasowego szpitala i jego wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny i wszystkie one wywiązały się z tych zadań.

Teraz z kolei spółki te włączyły się w pomoc uchodźcom, a te które posiadają własne ośrodki wypoczynkowe zdecydowały się przyjąć w nich głównie matki z dziećmi zapewniając im pełne utrzymanie.

Spółki SP, to również potężni mecenasi polskiej kultury i sportu i w ramach już wieloletniego systemowego wręcz wsparcia przeznaczają na te dwie dziedziny setki milionów złotych rocznie.