Sejm uchwalił wsparcie dla odbiorców ciepła, samorządów i przedsiębiorców

  1. Wczoraj na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm, uchwalił trzy projekty ustaw; związane ze wsparciem dla odbiorców ciepła (indywidualnych i korzystając z tzw. ciepła systemowego), samorządów, a także przedsiębiorców, których dotknęły skutki katastrofy ekologicznej na Odrze.

Teraz projekty te trafią do Senatu, który będzie obradował w następnym tygodniu i gdyby senatorowie zdecydowali się nie wprowadzać żadnych poprawek, ustawa bezpośrednio trafiłaby do podpisu prezydenta i weszła w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli jednak okaże się, że senatorowie opozycji zdecydują się takie poprawki wprowadzić (a mają oni w Senacie większość), to wtedy ustawy trafiłyby z powrotem do Sejmu, który zbierze się w połowie miesiąca i dopiero po ich głosowaniu do podpisu prezydenta.

Niezależnie od przebiegu sytuacji w polskim Parlamencie wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu ustawy wejdą w życie i znacząca dodatkowa pomoc finansowa trafi do odbiorców ciepła, samorządów i przedsiębiorców.

 

  1. Przypomnijmy, że zaledwie tydzień temu Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, jedną związaną ze wsparciem gospodarstw domowych ogrzewających swoje mieszkania pelletem, olejem opałowym, LPG, a także drewnem oraz przewidującą wsparcie dla ciepłowni, zasilających w ciepło mieszkalnictwo zbiorowe, druga przewidywała wsparcie finansowe dla samorządów, wreszcie trzecia wspomagająca przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze

Pierwsza ustawa uzupełnia system wsparcia gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy i mieszkania we własnym zakresie, weszła już bowiem w życie wcześniej uchwalona ustawa o wsparciu dla gospodarstw używających do ogrzewania węgla (od kilku dni mogą być już składane do urzędów gmin wnioski o wsparcie, a wypłaty muszą nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku).

W ramach drugiego projektu przyjęty został system dodatkowego wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego (jst), które maja pomóc samorządom sfinansować zwiększone wydatki bieżące w tym także te związane ze wzrostem cen energii i ciepła.

Trzeci projekt przewiduje wsparcie dla podmiotów gospodarczych poszkodowanych w związku sytuacją ekologiczną na Odrze (przedsiębiorcy głównie z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej) z 34 powiatów nadodrzańskich.

 

  1. W ustawie o wsparciu dla odbiorców ciepła zaproponowano pomoc na podobnych zasadach jak w przypadku wcześniejszej ustawy w której wprowadzono pomoc dla gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania.

W tym przypadku środki finansowe będą wypłacane dla gospodarstw domowych ogrzewających mieszkania i domy pelletem drzewnym, olejem opałowym, drewnem kawałkowym i gazem LPG (będą one wynosić odpowiednio: 3 tys. zł, 2 tys. zł, 1 tys. zł i 0,5 tys. zł).

Jednocześnie projekt przewiduje wsparcie finansowe dla ciepłowni (zarówno dla tych, których taryfy na ciepło zatwierdza URE jak i pozostałych ciepłowni), żeby przynajmniej częściowo pokryć zwiększone koszty nabycia przez nie surowców energetycznych (węgla, gazu, LNG czy oleju opalowego) i tym samym, żeby nie przerzucały wzrostu tych kosztów na gospodarstwa domowe (ceny te mogą wzrosnąć dla odbiorców indywidualnych, nie więcej niż o 40%).

 

  1. Bardzo mocne dodatkowe wsparcie finansowe otrzymają w tym roku także samorządy, sumarycznie ma to być kwota wynosząca aż 13,7 mld zł czyli około 25% dochodów jakie JST zaplanowały na ten rok z tytułu udziału jaki mają w podatku PIT (w tym roku JST zaplanowały je na poziomie 54 mld zł).

Przy czym z tej kwoty 7,8 mld zł trafi do wszystkich JST proporcjonalnie do wysokości planowanych na 2023 rok dochodów z udziałów w PIT, a 5,9 mld zł zostanie skierowane do mniej zamożnych i mniejszych samorządów, proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów z PIT w całości dochodów na rok 2023.

Dzięki temu każda gmin otrzyma wsparcie nie niższe niż 2,9 mln zł, każdy powiat nie mniejsze niż 6,1 mln zł, a każdy samorząd województwa wsparcie nie mniejsze niż 32,7 mln zł, przy czym przynajmniej 15% otrzymanych kwot wsparcia samorządy, powinny przeznaczyć na efektywniejsze niż do tej pory wykorzystane energii.

 

  1. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność głównie turystyczną, gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną (objętą aż 23 kodami PKD a więc bardzo szeroko), w którymś z 34 powiatów nadodrzańskich i którym przychody w sierpniu spadły przynajmniej o 50% w stosunku do sierpnia roku poprzedniego albo w stosunku do czerwca, bądź lipca roku bieżącego, będą mogli zwrócić się o pomoc finansową.

Jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało przedsiębiorcy na każdego pracownika zgłoszonego do 31 lipca 2022 roku do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Wystąpienia o pomoc ze strony przedsiębiorców, powinny być kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ZUS tę pomoc finansową będzie wypłacał.

Przyjęcie tych trzech projektów ustaw przez Parlament powoduje powstanie systemu całościowego wsparcia finansowego, wszystkich mieszkańców naszego kraju w związku z gwałtownym wzrostem cen nośników energii spowodowanych, najpierw destabilizacyjną polityką Rosji, a obecnie wojną prowadzoną przez Rosję na terytorium Ukrainy, a także przedsiębiorców poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną na Odrze.