Połączenie Orlenu z PGNiG-powstał największy koncern w Europie Środkowo-Wschodniej

  1. W ostatnią środę sąd w Warszawie zarejestrował połączenie PKN Orlen z PGNiG i w ten sposób powstał największy koncern multienergetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, jednocześnie jest on zaliczany do grona 150 największych firm na świecie.

Po uzyskaniu zgód zdecydowanej większości akcjonariuszy obydwu firm na to połączenie, zostało ono przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) na PKN Orlen.

Jednocześnie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej (a więc PKN Orlen). poprzez emisję akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG.

 

  1. Przypomnijmy, że w połowie marca tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny, wydał zgodę na fuzję Orlenu S.A z koncernem gazowym PGNiG.

O ile zgoda na fuzję Orlenu z Lotosem S.A musiała wydać Komisja Europejska w związku z tym, że obydwa koncerny operują na rynku paliwowym, o tyle fuzja z PGNIG wymagała tylko zgody krajowego urzędu antymonopolowego, ponieważ w tym przypadku chodzi o połączenie firm funkcjonujących na dwóch różnych rynkach: paliwowym i gazowym.

Zgoda na fuzję Orlenu z PGNiG wyrażona przez UOKiK zawierała jeden warunek, koncern gazowy musi się pozbyć swojej spółki córki Gas Storage Poland, która obecnie zrządza magazynami gazu do niej należącymi.

Ta transakcja musi być przeprowadzona w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a nabywcą nie może być podmiot ani z grupy kapitałowej Orlen S.A. ani z grupy PGNiG, co więcej nabywca do tej pory nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym.

 

  1. Jak informuje ministerstwo Aktywów Państwowych w nowym podmiocie powstałym po przejęciu przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG, Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50%, co zabezpieczy go przed wrogim przejęciem.

Z kolei prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, zwrócił uwagę, że po tej fuzji tych trzech firm powstał podmiot o kapitalizacji ok. 78 mld zł, rocznych przychodach rzędu co najmniej 200 mld zł i zysku EBITDA około 20 mld zł i dużych możliwościach inwestycyjnych.

W ten sposób w naszym kraju powstał ogromny nawet jak na warunki europejskie multienergetyczny koncern, zdolny do kolejnych przejęć na rynku światowym, a także do realizacji dużych inwestycji w tym sektorze, w tym także w energię odnawialną.

 

  1. Przejęcie wcześniej przez PKN Orlen Lotosu, a teraz PGNiG, oznacza powstanie zdecydowanie większych niż do tej pory możliwości finansowych, co pozwoli na realizację dużych, wymagających wielomiliardowych nakładów, projektów inwestycyjnych korzystnych dla polskiej gospodarki oraz środowiska.

Chodzi między innymi o budowę morskich farm wiatrowych wspieranych przez europejską politykę klimatyczną (Strategię Zielonego Ładu) ale także wejście tych trzech firm w nowe obszary działalności (na przykład małych reaktorów atomowych).

Niezwykle ważne jest także, że mimo fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos i wiodącej pozycji tej pierwszej firmy, Lotos zachowa odrębność podatkową co oznacza, że zarówno do budżetu Gdańska jak i budżetu samorządu województwa pomorskiego, będą wpływały podatki od Lotosu na tych samych zasadach co do tej pory.

 

  1. Zjednoczona Prawica jednak w zasadniczy sposób różni się od rządów PO-PSL, bo nie sprzedaje sreber rodowych (rząd Donalda Tuska był bliski sprzedaży spółki Lotos Rosjanom i dopiero uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy taką możliwość zablokowało), a na ich bazie buduje koncerny dorównujące potencjałem tym europejskim.

Jak już wspominałem, roczne przychody nowego koncernu multienergetycznego rzędu 200 mld zł i zysk sięgający 20 mld zł rocznie, będą stawiały go w gronie największych europejskich firm sektora energetycznego, co więcej będą dawały zdecydowanie większe niż do tej pory, możliwości inwestycyjne.