Podpisano ponad 50 tys. umów na dofinansowanie z UE, a ich wartość przekroczyła 400 mld zł

1. Jak poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński na początku czerwca tego roku ilość umów podpisanych z beneficjentami w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przekroczyła 50 tysięcy, a ich wartość opiewa na ponad 400 mld zł, z tego dofinansowanie unijne około 250 mld zł (chodzi zarówno o umowy podpisywane w ramach programów zarządzanych przez poszczególne resorty jak i umowy podpisywane w ramach 16 programów regionalnych).
Jednocześnie minister podał ,że od początku tej perspektywy do początku czerwca beneficjenci złożyli blisko 112 tysięcy wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości w wysokości 660 mld zł, natomiast wnioskowana wartość dofinansowania unijnego w ramach tych umów, ma wynieść 410 mld zł.
Według ministra Kwiecińskiego realizacja projektów unijnych w tak szybkim tempie  pozytywnie wpływa na wysokość wzrostu gospodarczego w naszym kraju i ten wpływ jest szacowany na od 0,5 do 1 punktu procentowego PKB rocznie w ostatnich 4 latach.
2. Także przyśpieszyły podpisywanie umów i wykorzystanie środków unijnych  samorządy województw, marszałkowie podpisali 35 tysięcy umów na prawie 134 mld zł z tego dotacje unijne to ponad 91 mld zł, a pozostałe środki do pieniądze z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, czy rolników ( te dane na koniec marca tego roku).
W ten sposób samorządy województw zbliżyły się do poziomu 68% wykorzystania środków unijnych postawionych im do dyspozycji przez rząd w ramach 16 programów regionalnych.
Liderami w wykorzystywaniu środków unijnych są województwa: pomorskie opolskie, mazowieckie, wielkopolskie i lubuskie, natomiast na końcu stawki znajdują się województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i podlaskie.
Ale jak podkreślił minister Kwieciński, programy zarządzane przez wszystkie województwa są w lepszej sytuacji niż rok temu, w związku z tym nie ma już zagrożenia niewykorzystaniem środków jakie występowało w niektórych województwach jeszcze jesienią poprzedniego roku.
3. . Środki z programów regionalnych w ponad 50% zostały przeznaczone na inwestycje samorządowe (w gminach, powiatach i województwach), na ten cel przeznaczono do  końca marca około 50 mld zł.
Na drugim miejscu znaleźli się przedsiębiorcy, którzy podpisali z samorządami województw umowy na blisko 22 mld zł, głównie na inwestycje w maszyny i urządzenia, a także przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.
W innym ujęciu środki z programów samorządowych zostały przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną (ponad 16 mld zł), ograniczanie wykluczenia społecznego (blisko 14,5 mld zł) oraz transport (około 14 mld zł).
4. Okazuje się więc, że zarówno na poziomie rządowym jak samorządowym, wydatkowanie środków z budżetu UE idzie bardzo sprawnie przy czym zaawansowanie programów rządowych jest wyraźnie wyższe niż tych samorządowych (75% wykorzystania rząd, 68% wykorzystania samorządy).
Trzeba także podkreślić, że dzięki tak sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych od początku 2015 roku w obiegu gospodarczym (głównie związanym z inwestycjami) znalazło się aż 525 mld zł (całkowita wartość uruchomionych przedsięwzięć rządowych i samorządowych finansowanych ze środków unijnych) i była to kwota, która znacząco corocznie przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w Polsce ,jak już wspomniałem ten wpływ jest szacowany przez resort inwestycji i rozwoju na od 0,5 do 1 punktu procentowego PKB rocznie.