Wg MFW w 2022 roku Polska miała już 1% udział w światowym PKB i była na 19. miejscu na świecie

  1. W tym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), zaprezentował dane dotyczące światowej gospodarki za rok 2022, z których wynika, że Polska osiągnęła po raz pierwszy 1% udział w światowym PKB.

Jak wynika z tych danych MFW, pod tym względem w 2022 roku, nasz kraj znalazł się na 19. miejscu, wśród krajów z największym udziałem w światowym PKB, identyczny udział jak Polska, miała także Australia.

Natomiast jeżeli chodzi o wartość polskiego PKB, to w 2022 roku, wyniosła ona 688,3 mld USD i pod tym względem byliśmy na 22. miejscu na świecie, przed nami znalazł się Tajwan, a za nami Argentyna.

Według prognozy MFW w 2023 roku polskie PKB, wyniesie blisko 749 mld USD i pod tym względem nadal będziemy na 22. miejscu na świecie, natomiast przesuniemy się na 21. miejsce, przed Tajwan, w 2026 roku, wśród 191 państw, dla których przygotowywane są te statystyki.

 

  1. Te dane zaprezentowane przez MFW, uzupełnił dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak o inne dane makroekonomiczne, pokazujące rosnący potencjał polskiej gospodarki.

Jedną z nich są dane dotyczące naszego handlu zagranicznego, mianowicie w 2022 roku nasz eksport towarów i usług stanowił już 1,4% światowego eksportu i po raz pierwszy w historii przekroczył, do niedawna wydawało wręcz astronomiczną wielkość 400 mld euro (wyniósł 404,035 mld euro), co więcej mieliśmy dodatni bilans handlu zagranicznego, wynoszący blisko 8 mld euro.        

Druga, dotyczy inwestycji zagranicznych, między innymi związanych z przenoszeniem produkcji z Azji Południowo -Wschodniej do Europy, co czwarta europejska firma, która przesuwa stamtąd produkcję, lokuje ją w Polsce.

Co więcej w 2021 roku Polska przyciągnęła aż 3,5% światowych projektów typu greenfield (inwestycje tworzące od podstaw nowe podmioty gospodarcze), pod tym względem wyprzedziliśmy nawet Chiny, które do tej pory, były niekwestionowanym liderem w przyjmowaniu takich inwestycji.

Uzasadnieniem tego rodzaju decyzji zagranicznych inwestorów, jest stabilność polityczna i gospodarcza naszego kraju, a także wysoka i ciągle rosnąca produktywność, relatywnie niskie koszty pracy, fachowe kadry, dobra infrastruktura i dostęp do unijnego rynku liczącego blisko 450 mln konsumentów.

 

  1. Przypomnijmy, że na początku czerwca pojawiły się także dane OECD, organizacji zrzeszającej 36 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, dotyczące wzrostu gospodarczego w I kwartale tego roku, z których wynika, że Polska osiągnęła najwyższy wzrost PKB na świecie w ujęciu kwartał do kwartału i wyniósł on 3,8%.

Na drugim miejscu znalazły się Chiny z wynikiem 2,2%, na trzecim Portugalia z wynikiem 1,6%, średni wzrost dla krajów należących do OECD, wyniósł zaledwie 0,4%, a dla krajów G-7 tylko 0,3%, z kolei gospodarki Niemiec i Holandii odnotowały spadek PKB w wysokości 0,3% (w Niemczech był to już drugi kwartał z rzędu spadku PKB, co oznacza tzw. recesję techniczną w gospodarce tego kraju).

W sytuacji kiedy w gospodarkach wielu krajów należących do UE mamy do czynienia z objawami recesji, albo jak w Niemczech wręcz z recesją, w Polsce w I kwartale nastąpiła wręcz eksplozja wzrostu gospodarczego.

 

  1. Z kolei pod koniec maja, pojawiły się dane Oxford Economics, pokazujące wychodzenie gospodarek krajów europejskich ze skutków pandemii Covid19, a także gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych jesienią 2021 roku, spotęgowanego później agresją Rosji na Ukrainę i trwającą już ponad 15 miesięcy wojną.

Wynikało z nich, że zdecydowanym liderem wzrostu gospodarczego w okresie pomiędzy IV kwartałem 2019 roku (ostatnim kwartałem przed rozpoczęciem kryzysu covidowego), a I kwartałem tego roku jest właśnie Polska.

Polska gospodarka urosła w tym czasie aż o 11,2% PKB, podczas gdy w strefie euro wzrost PKB w tym czasie wyniósł tylko 2,5%, a największe europejskie gospodarki odnotowują tylko wzrost śladowy (np. Francja o 1.3%), albo brak tego wzrostu (np. Niemcy, Hiszpania – 0%), a są i takie, które jeszcze nie odrobiły strat (np. W. Brytania odnotowała po I kwartale tego roku spadek PKB o 0,5%).

Ten trend potwierdzają także zaprezentowane wyżej dane MFW, dotyczące udziału Polski w światowym PKB, jak również prognozy w tym zakresie, które sytuują nasz kraj wśród 20. największych światowych gospodarek.