100 mld zł skierowanych do samorządów w ramach 8.edycji programu inwestycji strategicznych

  1. W poprzednim tygodniu rozstrzygnięto VIII edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, a w jej ramach do samorządów gminnych powiatowych i wojewódzkich zostało skierowanych ponad 26 mld zł.

W ramach tej edycji każdy samorząd mógł złożyć 3 wnioski, przy czym wartości dofinansowania, nie mogły przekroczyć odpowiednio 2 mln zł, 8 mln zł i 30 mln zł, przy czym wniosek o najniższej wartości dofinansowania w przypadku każdego samorządu był obligatoryjny.

Wartość dofinansowania sięgała od 95 % w przypadku np. infrastruktury drogowej, 90% w przypadku np. budowy infrastruktury kulturalnej lub sportowej, 85% np. przy modernizacji infrastruktury edukacyjnej i 80% np. zakupu zbiorowego transportu drogowego.

Przypomnijmy, że w przypadku środków europejskich, najczęściej dofinansowanie pokrywa do 50% tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji, co czyni te środki zdecydowanie mniej atrakcyjnymi, niż te przekazywane z polskiego budżetu.

 

  1. Już 8 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pokazuje, że uszczelnienie systemu podatkowego dokonane przez rząd Zjednoczonej Prawicy działa, a to oznacza że są kolejne duże środki na wsparcie inwestycji samorządowych.

Do tej pory w 7. edycjach w ramach tego programu rozdysponowano łącznie astronomiczną wręcz kwotę ponad 71 mld zł, a razem ze środkami z Funduszu Dróg Samorządowych już blisko 87 mld zł.

Oznaczało to do tej pory realizację już ponad 25 tysięcy różnego rodzaju inwestycji niezwykle ważnych dla społeczności lokalnych od modernizacji żłobków i przedszkoli, przez różnego rodzaju obiekty sportowe, po drogi lokalne, sieci wodno- kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, a ponad 7 tysięcy takich inwestycji jest jeszcze w przygotowaniu

 

  1. Wspomniana wyżej 8. edycja programu to kolejne ponad 26 mld zł skierowanych do samorządów na inwestycje, a to oznacza, że w ramach tych edycji samorządy mają zagwarantowane ponad 97 mld zł dofinansowania z budżetu państwa, a razem z blisko 16 mld zł z Funduszu Dróg Samorządowych, rozdysponowywanych corocznie przez wojewodów, oznacza to ponad 113 mld zł dofinansowania inwestycji samorządowych.

8 edycja programu to kolejne przynajmniej 5 tysięcy inwestycji, co oznacza że od lata 2021 roku kiedy rozstrzygnięta została pierwsza edycja programu, do końca 2024 roku zostanie zrealizowanych przez samorządy ponad 37 tysięcy różnego rodzaju inwestycji w zasadniczy sposób poprawiający infrastrukturę techniczną i społeczną wszystkich samorządów w Polsce.

 

  1. Jak mówią sami samorządowcy i to wcale nie ci związani z Prawem i Sprawiedliwością, ostatnie kilka lat to najlepszy okres w ponad już 30 letniej historii odnowionego samorządu, a na samorządy ich zdaniem spadł dosłownie „deszcz” pieniędzy inwestycyjnych.

Samorządy gminne, szczególnie gminy wiejskie, które do tej pory mogły przeznaczyć na inwestycje z własnych środków kwotę około 1 mln zł rocznie, teraz mają budżety inwestycyjne rzędu 50 mln zł rocznie, a więc 50-krotnie większe, co pozwala realizować duże projekty, o których do tej pory mogli tylko pomarzyć (np. niezwykle kosztowne, oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne).

Pieniądze trafiają do wszystkich samorządów, a te o najwyższej wartości w tej edycji trafiły do największych miast prezydenckich, gdzie rządzą ludzie Platformy publicznie wręcz lżący rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Do samorządów kierowanych przez ludzi opozycji trafiły, także ogromne środki na z 7. edycji programu w ramach którego dofinansowywano, rozwój stref przemysłowych, a dofinansowanie sięgało odpowiednio 100 mln zł i 250 mln zł.

 

  1. Dobrze byłoby, żeby politycy Platformy, a w szczególności sam Donald Tusk dotarli do takich gmin i ich włodarzom ale i mieszkańcom, rzucił w twarz, że pieniądze inwestycyjne, które otrzymują od rządu w ciągu ostatnich lat, to ochłapy.

Tak niestety przywódca Platformy nazwał to ogromne wsparcie inwestycji samorządowych, jak już wspomniałem ponad 37 tysięcy projektów, na jednym ostatnich swoich spotkaniach z wyborcami.

Ten program inwestycji strategicznych, a także program drogowy jeżeli dalej będzie rządził rząd Zjednoczonej Prawicy, będą oczywiście kontynuowane, bo zrównoważony rozwój całej Polski jest zapisany w naszym programie.