Min. Soboń- w tym roku uruchomimy budowę 100 tys. mieszkań w ramach Mieszkanie plus

1. Jak poinformował wiceminister w resorcie inwestycji i rozwoju Artur Soboń, pozyskiwane są grunty i środki finansowe na finansowanie budowy jeszcze w tym roku przynajmniej 100 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

Obecnie budowa 35 tysięcy mieszkań jest po ostatecznych decyzjach inwestycyjnych, a całość środków na wspomniane 100 tysięcy mieszkań to kwota grubo ponad 30 mld zł.

Po niedawnej nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), do tego zasobu będą zgłaszać grunty także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencja Mienia Wojskowego, co oznacza, że nie zabraknie gruntów pod to budownictwo, co więcej będą to grunty przygotowane szczególnie pod względem infrastruktury technicznej.

2. Przypomnijmy, że przejęta pod koniec poprzedniego roku przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) spółka BGK Nieruchomości analizuje aż 406 projektów inwestycyjnych na blisko 120 tysięcy mieszkań we wszystkich częściach kraju o łącznej wartości 33,6 mld zł.

Po podjęciu decyzji inwestycyjnych jest już 27 projektów na 10 tysięcy mieszkań o wartości około 2,4 mld zł, pierwsze mieszkania są już oddane od użytku najemcom (w Jarocinie ponad 200 mieszkań, w Białej Podlaskiej 186 mieszkań), z kolei w Gdyni mieszkania czekają na podpisanie umów z najemcami, w Wałbrzychu są w budowie, a Warszawie są na etapie projektowania (osiedle na 3 tysiące mieszkań przy ulicy Karczunkowskiej, w południowej części miasta Nowe Jeziorki).

Z kolei do końca 2019 roku powinno być w budowie około 100 tysięcy mieszkań, a więc większość z tych wspomnianych wcześniej 406 projektów inwestycyjnych będzie już w realizacji.

3. Przypomnijmy także, że od tego roku budownictwo na wynajem jest wspierane przez dopłaty do czynszów na podstawie ustawy o dopłatach do najmu, będące nową formą pomocy państwa w pokrywaniu wydatków mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą dopłaty do czynszów są adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania.

Wysokość dopłat zależy od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie (tzw. wskaźników odtworzeniowych) oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej liczbą członków gospodarstwa domowego - im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty).

4. Jednoosobowe gospodarstwa domowe mogą się ubiegać o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowane przez GUS, za każdą kolejną osobę w gospodarstwie limit ten będzie podwyższany o 30 punktów procentowych, a wiec dla gospodarstwa dwuosobowego limit ten będzie wynosił 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dla trzyosobowego 120%, czteroosobowego 150% itd.

Dopłaty są przyznawane na 9 lat, przy czym beneficjenci będą co roku weryfikowani (czy nadal spełniają kryteria), a w sytuacji, kiedy dochody okażą się wyższe, prawo do dopłat będzie wygaszane (będzie jednak możliwość ich wznowienia np. po powiększeniu rodziny, przy czym okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat).

Wysokość dopłat do najmu jest zależna od kosztów budownictwa na danym terenie i liczby osób w gospodarstwie domowym w związku z tym w dużych miastach będą one wyższe w mniejszych niższe.

Rząd przyjął, że środki na dopłaty w kolejnych latach będą rosnąć i tak te przewidziane w 2019 roku mają wynieść 0,4 mld zł, w 2020r-0,8 mld zł 2021r- 1,2 mld zł, w 2022 r. -1,6 mld zł i 2023 roku już -2 mld zł i taka kwota będzie utrzymywana w kolejnych latach.

Obowiązywanie tej ustawy o dopłatach do czynszów w mieszkaniach na wynajem od 1 stycznia 2019 roku, przyśpieszyło zainteresowanie wynajmem mieszkań budowanych w ramach programu Mieszkanie plus, szczególnie osoby młode i rodziny z dziećmi.