Weszła w życie ustawa o obniżonym podatku dochodowym (PIT)

1. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę,według której już od 1 października tego roku stawka podatku PIT będzie obniżona od 1 punkt procentowy ( z 18 do 17%), a także podwojone zostaną koszty uzyskania przychodów.

To już druga obniżka stawek tego podatku, uchwalona została bowiem przed Sejm zerowa stawka podatku PIT dla młodych zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę zlecenia do 26 roku życia.

Ta zmiana jak już wspomniałem wchodzi w życie od  1 października tego roku, a więc będzie dotyczyła także części dochodów tegorocznych wszystkich podatników z ostatniego kwartału tego roku.

2. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę ,że zwrócił uwagę, że obniżenie stawki podatku PIT o 1 punkt procentowy ( czyli o blisko 6%) będzie dotyczyło aż 25 milionów podatników, w tym więcej niż podwojenie kwoty uzyskania przychodów będzie dotyczyło około 13 mln podatników.

Koszty uzyskania przychodów dla jednoetatowców, miejscowych wzrosną z 1335 zł wzrosną do 3 tys. zł, dla jednoetatowców , dojeżdżających wzrosną 1668 zł do 3,6 tys. zł , dla wieloetatowców ,miejscowych z 2 tys. zł do 4,5 tys. zł i wreszcie dla wieloetatowców, dojeżdżających wzrosną z 2,5 tys. zł do 5,4 tys. zł.

Jak podkreślił premier Morawiecki zerwy PIT dla młodych i obecna obniżka PIT dla wszystkich podatników, oraz podwojenie kosztów uzyskania przychodów, będzie służyć temu żeby więcej ludzi pojawiło się na rynku pracy.

3. Przy tej okazji ministerstwo finansów opublikowało szacunki zysków jakie osiągną poszczególni podatnicy w następnym roku.

I tak podatnik który będzie otrzymywał  minimalne wynagrodzenie miesięczne na podstawie umowy o pracę w wysokości 2600 zł, zyska na tym rozwiązaniu 508 zł, natomiast podatnik zarabiający przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na rok 2020 w w wysokości 5227 zł zyska 781 zł w stosunku rocznym.

Z kolei emeryci bądź renciści , ci o najniższych świadczeniach ,które w następnym roku wzrosną do 1200 zł, zyskają na tym rozwiązaniu 113 zł ( w tym przypadku nie ma zysku z podwojenia kosztów uzyskania przychodów, ten przywilej posiadają tylko podatnicy pracujący), natomiast otrzymujący przeciętne świadczenie w wysokości 2236 zł  w 2020 roku, zyskają na tym rozwiązaniu 237 zł.

4. Przy okazji należy przypomnieć ,że obniżka stawki podatku PIT będzie dotyczyła  wszystkich polskich emerytów i rencistów i będzie to trzecie już wsparcie tego środowiska w 2019 roku.

Pierwsze to wprowadzenie waloryzacji kwotowo- procentowej rent i emerytur ( o 70 zł wzrosły emerytury najniższe , a emerytury powyżej 2 tysięcy złotych zostały zwaloryzowane wskaźnikiem inflacji.

Drugie to wypłata 13- stego świadczenia emerytalnego i rentowego dla blisko 10 mln świadczeniobiorców , co oznaczało , że do kieszeni świadczeniobiorców trafiło dodatkowo około 11 mld zł.

5. Jak posumował premier Morawiecki, wszystkie te posunięcia dotyczące podatku PIT: zerowa stawka PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżka stawki PIT z 18 do 17% i podwojenie kosztów uzyskania przychodów w wymiarze rocznym będzie oznaczało pozostawienie w kieszeniach podatników kwoty 15-16 mld zł.

Jak podkreślił premier Morawiecki, „że to uszczuplenie dochodów podatkowych w takim ogromnym wymiarze z punktu widzenia społecznego i gospodarczego to znakomita inwestycja”.

Mimo tego uszczuplenia dochodów z PIT w 2020 roku jak się okazuje można było przygotować projekt budżetu w którym wydatki budżetowe mają pokrycie w dochodach, a więc budżet będzie zrównoważony.