Teraz pakiet wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców

Wczoraj na kolejnej konwencji wyborczej w Katowicach, premier Mateusz  Morawiecki przedstawił 5 propozycji nowych rozwiązań adresowanych tym razem do polskich przedsiębiorców.

Doprecyzowana została wcześniejsza zapowiedź uzależnienia składki na ZUS od dochodów dla małych przedsiębiorców, jeżeli dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a przychód 10 tysięcy miesięcznie wtedy przedsiębiorca zapłaci niższe składki na ZUS, średnio 500 zł miesięcznie.

Według szacunków resortu finansów rozwiązanie to będzie dotyczyło około 270 tysięcy przedsiębiorstw, a dzięki temu rozwiązaniu w ich kieszeniach zostanie przynajmniej 1,2 mld zł rocznie.

Przypomnijmy, że tzw. Konstytucja dla przedsiębiorców wprowadziła od 1 marca 2018 roku półroczne zwolnienie od składki ZUS, każde nowo powstałe przedsiębiorstwo w ramach jednoosobowej działalności  gospodarczej, natomiast kolejna ustawa „mała firma mały ZUS”, możliwość płacenia niższej składki ZUS dla przedsiębiorstw, który przychody nie przekraczają 2,5 krotności najniższego wynagrodzenia ( w tym roku kwoty 5625 zł miesięcznie czyli kwoty 67500 zł rocznie).

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mający dochody , bądź przychody powyżej wyżej wymienionych wielkości, będą płacili składki  ZUS według dotychczasowych zasad , a więc będzie składka od 60% średniego wynagrodzenia w gospodarce prognozowanego na dany rok gospodarczy.

2. Kolejne dwie propozycje dotyczyły sposobu i wysokości opodatkowania  małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardzo mocno rozszerzone zostanie opodatkowanie ryczałtowe z obecnie obowiązujących 250 tysięcy euro rocznych przychodów (czyli ponad 1 mln zł) do 1 mln euro rocznie przychodów w 2020 roku  ( czyli około 4,2 mln zł) i 2 mln euro przychodów rocznie od 2021 roku ( czyli około 8,4 mln zł).

Stawki ryczałtowe podatku są uzależnione od rodzaju działalności gospodarczej, ale są wyraźnie niższe od stawki podatku CIT, co więcej nie wymagają prowadzenia rozbudowanej księgowości, ponieważ fiskusa nie interesują koszty ponoszone przez przedsiębiorcę ale tylko wielkość przychodów.

Po obniżeniu stawki podatku CIT do 9% od 1 stycznia tego roku, od nowego roku zostanie powiększona kwota przychodów, która będzie upoważniała do jej stosowania, do tej pory była to kwota 1,2 mln euro rocznie , od stycznia tego roku będzie to 2 mln euro przychodów rocznie ( a więc około 8,4 mln zł).

Taka obniżona stawka CIT będzie dotyczyła jak można się domyślać głównie firm z kapitałem polskim ( to około 430 tysięcy firm , te mające większe obroty w dalszym ciągu płacą podatek dochodowy według stawki 19% ).

3. W tzw. piątce adresowanej do przedsiębiorców oprócz rozwiązań dotyczących składki ZUS, czy wysokości podatku dochodowego, znalazła się także propozycja wsparcia inwestycyjnego dla małych i średnich firm.

Ponieważ Polska w ostatnich latach jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie, rząd przewiduje fundusz wsparcia dla inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości około 1,1 mld zł.

System wsparcia z tego funduszu będzie podobny, do tego adresowanego do dużych   międzynarodowych firm, a więc uzależniony najogólniej od jakości tworzonych miejsc pracy tym razem przez mniejsze głównie polskie firmy.

 Tak więc pakiet wsparcia dla przedsiębiorców przedstawiony wczoraj przez premiera Morawieckiego, zawiera rozwiązania zmniejszające obciążenia składką ZUS dla przedsiębiorców  prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, rozwiązania zmniejszające obciążenia podatkowe ale także wsparcie inwestycyjne dla małych i średnich firm.