Premier Morawiecki- silne państwo, rodzina, gospodarka

1. Na jednej z ostatnich konwencji programowych Prawa i Sprawiedliwości, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że trzema filarami rozwoju naszego kraju są i będą w przyszłej kadencji: silne państwo, rodzina i gospodarka.

Premier przypomniał, że już w obecnej kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał zwijanie państwa prowadzoną przez rządy PO-PSL (np. likwidację posterunków policji, linii kolejowych i autobusowych, placówek Poczty Polskiej), ba bardzo intensywnie zaczął przywracać likwidowane instytucje.

W sposób zasadniczy przebudowano aparat skarbowy i dzięki temu państw odzyskało sterowność w zakresie gwarantowania dochodów budżetowych w takiej wysokości, aby można było realizować najważniejsze funkcje państwa na odpowiednim poziomie. 

Tego rodzaju działania będą kontynuowane także w następnej kadencji, czego wyrazem jest między innymi zapowiedź wielkich strukturalnych inwestycji jak: Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, trasa ekspresowa wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju via Karpatia i innych dróg ekspresowych ale także dróg lokalnych, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu ,czy budowa Baltic Pipe.

2. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił także na wzmocnienie rodziny, program Rodzina 500 plus, zaczął być realizowany zaledwie po upływie pól roku od objęcia władzy, a do tej pory do polskich rodzin w ramach tego programu trafiło przez 3,5 roku blisko 80 mld zł.

Rodzinę wzmacnia także znacząca poprawa sytuacji na rynku pracy, bezrobocie jest najniższe od rozpoczęcia procesu transformacji w 1989 roku, także znaczące coroczne podwyżki płac, wymuszanych przez administracyjne podwyżki płacy minimalnej ( o blisko 30% przez 4 lata).

Wreszcie wprawdzie z trudem ale rozkręca się program mieszkaniowy Mieszkanie plus, czyli budowa mieszkań na wynajem dla rodzin, które nie są w stanie ze względu na poziom dochodów, nabyć mieszkanie na rynku.

Już w najbliższych miesiącach w budowie będzie około 100 tysięcy mieszkań, które mają zapewnienie finansowania organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości co najmniej 30 mld zł.

3. Trzeci filar rozwoju to gospodarka i rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 4 lata obecnej kadencji zrobił wiele aby tempo wzrostu gospodarczego wyróżniało Polskę nie tylko w Europie ale i na świecie.

Poprzedni rok zakończył się wzrostem w wysokości 5,1% PKB, w tym roku ten wzrost wyniesie ok. 4,5% PKB i to mimo tego, że w Europie mamy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem gospodarczym.

Dla podtrzymania tego wzrostu premier Morawiecki zaproponował kilka dni temu w Katowicach 5- punktowy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców na następną kadencję.

Przypomnijmy, że doprecyzowana została wcześniejsza zapowiedź uzależnienia składki na ZUS od dochodów dla małych przedsiębiorców, jeżeli dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a przychód 10 tysięcy miesięcznie wtedy przedsiębiorca zapłaci niższe składki na ZUS, średnio 500 zł miesięcznie.

Według szacunków resortu finansów rozwiązanie to będzie dotyczyło około 270 tysięcy przedsiębiorstw, a dzięki temu rozwiązaniu w ich kieszeniach zostanie przynajmniej 1,2 mld zł rocznie.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mający dochody , bądź przychody powyżej wyżej wymienionych wielkości, będą płacili składki  ZUS według dotychczasowych zasad , a więc będzie składka od 60% średniego wynagrodzenia w gospodarce prognozowanego na dany rok gospodarczy.

4. Kolejne dwie propozycje premiera Morawieckiego. dotyczyły sposobu i wysokości opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardzo mocno rozszerzone zostanie opodatkowanie ryczałtowe z obecnie obowiązujących 250 tysięcy euro rocznych przychodów (czyli ponad 1 mln zł) do 1 mln euro rocznie przychodów w 2020 roku  ( czyli około 4,2 mln zł) i 2 mln euro przychodów rocznie od 2021 roku ( czyli około 8,4 mln zł).

Stawki ryczałtowe podatku są uzależnione od rodzaju działalności gospodarczej, ale są wyraźnie niższe od stawki podatku CIT, co więcej nie wymagają prowadzenia rozbudowanej księgowości, ponieważ fiskusa nie interesują koszty ponoszone przez przedsiębiorcę ale tylko wielkość przychodów.

Po obniżeniu stawki podatku CIT do 9% od 1 stycznia tego roku, od nowego roku zostanie powiększona kwota przychodów, która będzie upoważniała do jej stosowania, do tej pory była to kwota 1,2 mln euro rocznie , od stycznia tego roku będzie to 2 mln euro przychodów rocznie ( a więc około 8,4 mln zł).

A więc przez obecne 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości w centrum zainteresowania było silne państwo , rodzina i gospodarka i jak wynika z programu na kolejne 4 lata w ramach tych 3 filarów, będą realizowane wyżej wymienione przedsięwzięcia.