Projekt ustawy o małym ZUS-ie uzależnionym od dochodu, trafił do konsultacji społecznych

1. W poprzednim tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o tzw. małym ZUS-ie uzależnionym od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców.

O takie mniejsze obciążenia ZUS-owskie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w roku 2019 osiągali przychód nie większy niż 120 tys. rocznie (10 tys. miesięcznie) i dochód nie wyższy niż 72 tys. rocznie ( 6 tys zł miesięcznie).

Według szacunku resortu przedsiębiorczości i technologii, który jest autorem tego projektu , z tego rozwiązania może skorzystać około 300 tysięcy przedsiębiorców, a w nioski w tej sprawie do ZUS, będą mogli oni składać do końca przyszłego roku.

Na przykład przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 roku nie przekraczał średnio 7 tys. zł ( rocznie 84 tysiące), a dochód 3 tys zł ( 36 tys zł) zapłaci składkę ZUS w wysokości 474 zł miesięcznie ( obecnie 904 zł miesięcznie), składka zdrowotna i na fundusz pracy pozostanie na dotychczasowym poziomie.

W ten sposób jak szacuje resort ,jeżeli z tego rozwiązania skorzystałoby wspomniane wcześniej ok. 300 tysięcy przedsiębiorców, w ich kieszeniach tylko zostałoby w 2019 roku około 1,3 mld zł.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu, aby można było go przyjąć możliwie jak najszybciej, tak aby wszedł w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Przy tej okazji należy przypomnieć że z małego ZUS mogą korzystać już w tym roku przedsiębiorcy, których przychody w 2018 roku nie przekroczyły 2,5- krotności najniższego wynagrodzenia (czyli 63 tys. zł rocznie), a z tego rozwiązania korzysta  ,według danych ZUS- 186 tysięcy małych przedsiębiorców.

2. Przypomnijmy, że na tydzień przed wyborami parlamentarnymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej przedstawili 5 zamierzeń, które zostaną określone ustawowo w pierwszych 100 dniach rządu oczywiście jeżeli wyborcy 13 października dadzą naszej partii większość parlamentarną.

Prezes partii i premier rządu przedstawili wspomniane 5 zamierzeń to jest: mały ZUS dla małych firm, 13 i 14 emeryturę , pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla każdego 40 latka, program budowy 100 obwodnic wokół mniejszych miast, wreszcie plan na rzecz wyrównania dopłat rolniczych.

Kolejne oprócz wspomnianego małego ZUS-u rozwiązanie, które ma przyjąć charakter ustawowy w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu, to potwierdzenie corocznej wypłaty 13 emerytury, a także 14 od roku 2021.

Emerytura w wysokości najniższego świadczenia ( w roku 2020 będzie to 1200 zł brutto) trafi do blisko 10 mln emerytów i rencistów, a w roku 2021 będą to już świadczenia 13. i 14.

Pakiet badań profilaktycznych dla każdego 40-latka, oznacza znaczne zwiększenie środków na profilaktykę, aby możliwie jak najwcześniej diagnozować ewentualne choroby i tym samym umożliwiać pacjentom wcześniejsze uruchamianie terapii.

Z kolei zobowiązanie wybudowania 100 obwodnic w ciągu dróg krajowych średnich i mniejszych miast ma polegać na wskazaniu których ośrodków miejskich ma to dotyczyć, a także określenia okresu ich realizacji i wskazania źródeł finansowania tych projektów.

3. Najtrudniejsze w realizacji będzie piąte zobowiązanie w postaci wyrównania dopłat bezpośrednich, a to jest powiązane z przyszłym wieloletnim unijnym budżetem na lata 2021-2027.

Negocjacje w tej sprawie w UE trwają i najprawdopodobniej zakończą się dopiero jesienią przyszłego roku podczas prezydencji niemieckiej, a wielkim wyzwaniem w tych negocjacjach będzie możliwie jak najmniejsza redukcja wydatków na rolnictwo, wynikająca z wyjścia z UE jednego z największych tzw. płatników netto tj. W. Brytanii.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości już teraz bez rozstrzygnięcia negocjacji budżetowych w UE zobowiązuje się , że wyrówna do płaty bezpośrednie do obecnej tzw. średniej unijnej czyli kwoty ok.260 euro na hektar, a więc kwoty około 1,2 tys. zł na hektar.

Nawet gdyby w negocjacjach budżetowych w UE rząd nie osiągnął pełnego sukcesu takie wyrównanie będzie możliwe, bo już teraz wiadomo ,że kraje członkowskie będą miały dużą elastyczność w przesuwaniu środków pomiędzy I i II filarem i w konsekwencji możliwość uzupełnienia środków w II filarze z budżetu krajowego.

4. A więc tuż po rozstrzygnięciu wyborczym  i osiągnięciu przez Zjednoczoną Prawicę bezwzględnej większości w Sejmie, rozpoczyna się realizacja pierwszego zobowiązania ze wspomnianej 5. czyli tzw. małego ZUS-u  uzależnionego od dochodu.

W ciągu ostatnich 4 lat Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło rzecz w polityce bezcenną, wiarygodność, realizując w pełni program wyborczy przedstawiony w kampanii 2015 roku, w kolejnej kadencji swoimi działaniami tę wiarygodność podtrzymuje.