W tym roku aż 50 mld zł wpływów z CIT

1. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej dyrektor departamentu podatków dochodowych Maciej Żukowski poinformował ,że wpływy budżetowe z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2019 roku przekroczą 50 mld zł (razem  z udziałami jednostek samorządu terytorialnego).

Dochody z tego podatku sukcesywnie rosną od 2016 roku od momentu kiedy ministerstwo finansów, konsekwentnie wprowadzało kolejne zmiany w prawie powodujące uszczelnienie systemu poboru tego podatku.

Jeszcze w 2014 roku wpływy z CIT (razem z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) wynosiły zaledwie 29,7 mld zł, w 2015 roku już  32,9 mld zł, w 2016 r. – 33,8 mld zł, w 2017 r. – 38,1 mld zł, a w 2018 r. - 44,3 mld zł, w roku 2019 przekroczą 50 mld zł, ponieważ po 8 miesiącach tego roku są o blisko 20% wyższe niż w roku ubiegłym.

Dyrektor Zukowski podkreślił ,że ten wzrost wpływów ma miejsce mimo tego ,że sukcesywnie jest obniżana stawka tego podatku dla mniejszych przedsiębiorstw (z 19 na 15%, a obecnie z 15 na 9%), a także mimo tego, że ciągle trwa rozliczanie strat z ubiegłych lat głównie przez duże podatników ,którzy w sposób sztuczny  je sobie wygenerowali jeszcze za poprzedniej władzy( odliczanie takich strat jest możliwe przez 5 kolejnych lat podatkowych.

Sumarycznie więc w ciągu 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości od 2015 do 2019 roku wpływy z podatku VAT wzrosną o blisko 60%, a więc ponad 20 mld zł ( razem z udziałami dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Taki wzrost wpływów z podatku CIT ma pozytywne odbicie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, choć w sferze publicznej nie ma specjalnie wypowiedzi samorządowców ( szczególnie prezydentów dużych miast), którzy docenialiby taki rozwój sytuacji.

Przypomnijmy, że w  podatku CIT łączne udziały samorządów wynoszą blisko 23%, dokładnie 22,86%, z tego na gminy przypada 6,71%, na powiaty 1,4%, a na samorządy województw 14,75% od wpłat przedsiębiorstw mających osobowość prawną i siedzibę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Skoro więc wpływy z CIT wzrosły w ciągu ostatnich 4 lat wzrosną o ponad 20 mld zł, to skoro wszystkie samorządy mają blisko 25% udział w tym podatku, to do ich budżetów trafiło dodatkowo w tym okresie około 5 mld zł.

Oczywiście należy pamiętać, że te dodatkowe wpływy podatkowe, które trafiły do samorządów z tytułu CIT  , nierówno rozkładają się pomiędzy różne kategorie samorządu, występuje także silne zróżnicowanie między nimi.

Te, na których terenie funkcjonuje więcej podatników podatku CIT i są to firmy przynoszące zyski,  osiągają z tego tytułu wyższe przyrosty dodatkowych wpływów, te gdzie jest ich mniej albo są mniej dochodowe, tam przyrosty są niższe.

3. Przypomnijmy także, że  główne działania podjęte w zakresie poprawy ściągalności CIT to:

  • nowe przepisy dot. leasingu samochodów osobowych,
  • rozdzielenie źródeł przychodów,
  • generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
  • minimalny podatek dochodowy od wartości nieruchomości komercyjnych,
  • ograniczenie cienkiej kapitalizacji,
  • modyfikacja przepisów dot. zagranicznej jednostki kontrolowanej, podatkowej grupy kapitałowej,
  • limitowanie wysokości kosztów uzyskania przychodów,
  • jednolity plik kontrolny.

 Dyrektor Żukowski poinformował także, że działania uszczelniające dotyczące CIT są prowadzone w porozumieniu z Komisją Europejską i OECD, wszystkie unijne dyrektywy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania są implementowane do polskiego prawa, co więcej do rozwiązań europejskich dodajemy swoje lokalne rozwiązania uszczelniające bazę podatkową.