Po zaledwie 300 dniach premier rozlicza się z realizacji tzw. piątki Morawieckiego

1. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki odwiedzi aż 3 województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie, żeby na spotkaniach z Polakami, rozliczyć się z obietnic, jakie złożył niecały rok temu.


Dzisiaj mija dokładnie 300 dni, kiedy premier na konwencji Zjednoczonej Prawicy przedstawił tzw. piątkę Morawieckiego, wszystkie zobowiązania zaciągnięte wtedy, są już zrealizowane.


Przypomnijmy, że tzw. piątka Morawieckiego to: mała firma- mały ZUS, obniżenie podatku CIT dla małych firm, Wyprawka 300 plus, powstanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), program Dostępność plus.


2. Przypomnijmy, że z tzw. ustawy „mała firma-mały ZUS”, korzystają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia w gospodarce (w roku 2018 jest to kwota 5250 zł, a więc wartość rocznych obrotów firmy nie mogła przekroczyć w całym 2018 roku 63 tysiące złotych).


Wysokość obciążenia składką ZUS nie będzie jednakowa dla wszystkich małych przedsiębiorców, np. najniższe obciążenie składką będzie dotyczyło tych, których przychody średnio miesięcznie wyniosą ok. 2100 zł i będzie ono wynosiło około 660 zł, (czyli niewiele ponad 50% wysokości dotychczasowej składki, która w 2018 wynosi 1236 zł).


Później to obciążenie będzie rosło wraz ze wzrostem obrotów, ale mimo tego wzrostu będzie wyraźnie niższe niż pełna składka ZUS-owska, rozwiązanie to będzie dotyczyć każdego przedsiębiorcy przez 36 miesięcy, przy czym cały okres, podczas którego przedsiębiorca, będzie mógł korzystać z obniżonej składki, będzie mógł trwać przez okres 5 lat.


Jak podała jakiś czas temu na konferencji prasowej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, do ZUS wpłynęło ponad 130 tysięcy wniosków o tzw. mały ZUS (kolejne podejście do małego ZUS-u, będzie można zrealizować na początku przyszłego roku, a oszczędności przedsiębiorców z tego tytułu mają sięgnąć 5 mld zł w ciągu 10 lat).


3. Z kolei obniżka stawki CIT z 15 do 9% dotyczy (podobnie jak poprzednia obniżająca stawkę tego podatku z 19 na 15%) tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).


Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.


Ustawa zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji.


4. Kolejne obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm tym razem z 15% do 9% dotyczy jak łatwo się domyślić głównie firm polskich i jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców.


Ponieważ w mediach ukazało się wiele informacji bagatelizujących znaczenie tej zapowiedzianej obniżki stawki CIT do 9% dla polskiej gospodarki, podanie przez premiera Morawieckiego informacji, że będzie to dotyczyło ponad 90% wszystkich firm mających osobowość prawną, pokazuje, że będzie ona miała jednak charakter powszechny (około 430 tysięcy podatników, którzy przez 10 lat zaoszczędzą około 5,4 mld zł).


5. Przypomnijmy także, że jesienią poprzedniego roku zrealizowano po raz pierwszy program Wyprawka 300 plus, z czego skorzystało 4,4 mln uczniów; a przekazane im środki sięgnęły 1,5 mld zł.


Weszła także w życie ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), w wyniku jej realizacji na drogi lokalne w 2019 roku zostanie przeznaczone ok. 6 mld zł, a w latach 2019-2028 aż 36 mld zł.


Realizowany jest także program Dostępność plus, którego zadaniem jest likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych (windy, podjazdy), na który w latach 2018-2025 zostanie przeznaczone aż 23 mld zł.


Minęło, więc zaledwie 300 dni od momentu zgłoszenia tych 5 obietnic przez premiera Morawieckiego, a wszystkie one są już zrealizowane, bądź trwa realizacja tych, które mają charakter wieloletni.