Piątka PiS zrealizowana na 100 dni rządu premiera Morawieckiego

1. Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi 7 października 2019 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej przedstawili 5 zamierzeń, które mały być określone ustawowo w pierwszych 100 dniach rządu oczywiście jeżeli wyborcy 13 października dadzą naszej partii większość parlamentarną. 

Tak się stało, Zjednoczona Prawica zdobyła 234 mandaty i w konsekwencji większość bezwzględną w Sejmie ,w konsekwencji został stworzony rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

W tych dniach mija 100 dni od jego zaprzysiężenia i wczoraj w Kancelarii Premiera , szef rządu i towarzyszący mu ministrowie posumowali ten okres, prezentując przede wszystkim poziom zaawansowania realizacji tzw. piątki PiS.

Przypomnijmy, że wspomniana piątka PiS to: mały ZUS dla małych firm, 13 i 14 emeryturę , pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla każdego 40 latka, program budowy 100 obwodnic wokół mniejszych miast, wreszcie plan na rzecz wyrównania dopłat rolniczych.

2. Ustawa o tzw. małym ZUS dla przedsiębiorców została przyjęta jeszcze w 2019 roku, do 2 marca ( do najbliższego poniedziałku), mogą się zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, aby zostać objętym „małym ZUS”, a już do tej pory w tym systemie funkcjonuje ponad 240 tysięcy takich podmiotów.

Około 160 tysięcy to przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do tego systemu na początku 2019 roku, wtedy można było być objętym „małym ZUS” jeżeli kwota przychodów w roku poprzednim nie przekraczała 30-krotności najniższego wynagrodzenia, czyli kwoty 67,5 tysiąca złotych.

Od lutego tego roku kwotę tych przychodów prawie podwojono, wynosi ona teraz 120 tysięcy zł (chodzi o przychody przedsiębiorcy z roku poprzedniego), co spowodowało zgłoszenie się do objęcia „małym ZUS” kolejnych 80 tysięcy przedsiębiorców.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że w tym roku „małym ZUS” może zostać objętych nawet 320 tysięcy przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

3. Przypomnijmy także, że rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował się na początku tego roku skierować do Sejmu projekt ustawy, który przesądza, że tzw. 13. świadczenie emerytalne wypłacone w 2019 roku jako jednorazowe, zamienia na świadczenie stałe, które ma być wypłacane od tego roku już na stałe (w poprzednim tygodniu prezydent ustawę podpisał) i w kwietniu to świadczenie zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom.

Źródłem wypłaty tego świadczenia ma być tzw. Fundusz Solidarnościowy stworzony jakiś czas temu z wpłat pochodzących z budżetu państwa i tzw. podatku solidarnościowego wpłacanego przez osoby zarabiające powyżej 1 miliona złotych rocznie

Jak uzasadniał w Sejmie premier Morawiecki wypłata 13. emerytury na stałe jest zapewnieniem dla tego środowiska udziału w podziale owoców obecnego wzrostu gospodarczego, a także zapłatą za lata wyrzeczeń jakie ponosiło obecne środowisko emeryckie w okresie ostatnich 30 lat transformacji gospodarczej.

W poprzednim tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o 14 emeryturze ( w wysokości minimalnego świadczenia, która będzie dotyczyć wszystkich emerytów i rencistów mających świadczenia do wysokości 2,9 tys. zł ( powyżej tego poziomu będzie zmniejszana wg. zasady złotówka za złotówkę),będzie ona wypłacana na jesieni 2021 roku i i wg szacunków otrzyma ją około 90% wszystkich emerytów i rencistów.

4. Ostatnio także rząd przyjął wykaz 100 obwodnic małych i średnich miast, które będą realizowane przez najbliższe 10 lat, a także pakiet bezpłatnych badań profilaktycznych, które obejmą wszystkich Polaków pomiędzy 40, a 65 roku życia, będzie on dotyczył przynajmniej 11 mln osób.    

Najtrudniejsze w realizacji będzie piąte zobowiązanie w postaci wyrównania dopłat bezpośrednich, a to jest powiązane z przyszłym wieloletnim unijnym budżetem na lata 2021-2027.

Negocjacje w tej sprawie w UE trwają i najprawdopodobniej zakończą się dopiero jesienią przyszłego roku podczas prezydencji niemieckiej, a wielkim wyzwaniem w tych negocjacjach będzie możliwie jak najmniejsza redukcja wydatków na rolnictwo, wynikająca z wyjścia z UE jednego z największych tzw. płatników netto tj. W. Brytanii.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości już teraz bez rozstrzygnięcia negocjacji budżetowych w UE zobowiązuje się , że wyrówna do płaty bezpośrednie do obecnej tzw. średniej unijnej czyli kwoty ok.260 euro na hektar, a więc kwoty około 1,2 tys. zł na hektar.

Nawet gdyby w negocjacjach budżetowych w UE rząd nie osiągnął pełnego sukcesu takie wyrównanie będzie możliwe, bo już teraz wiadomo ,że kraje członkowskie będą miały dużą elastyczność w przesuwaniu środków pomiędzy I i II filarem i w konsekwencji możliwość uzupełnienia środków w II filarze z budżetu krajowego.

5. Wszystkie więc zamierzenia z tzw. piątki PiS są już oprzyrządowane ustawowo i jak widać z powyższego opisu w trakcie realizacji.

W ciągu ostatnich 4 lat Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło rzecz w polityce bezcenną, wiarygodność, realizując w pełni program wyborczy przedstawiony w kampanii 2015 roku, teraz tę wiarygodność potwierdza, realizując w ciągu 100 dni kolejne 5 zamierzeń, ogłoszonych pod koniec kampanii wyborczej w październiku 2019 roku.