Prezes NBP - potrzebna jest łagodniejsza polityka monetarna ale i fiskalna

1. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP)Adam Glapiński udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym stwierdził, że na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które odbędzie się 17 marca, będzie proponował obniżenie stóp procentowych banku centralnego.

W Polsce stopy procentowe NBP są na najniższym poziomie i nie były zmieniane od marca 2015 roku ,kiedy to po raz ostatni raz zostały obniżone o 50 punktów bazowych, a więc od 5 lat stopa referencyjna wynosi 1,50%, lombardowa-2,50%, depozytowa-0,50%, zaś redyskonta weksli-1,75%.

Prezes Glapiński przy tej okazji podkreślił, że między innymi silne obniżenie się cen surowców na rynkach światowych sprawią, że inflacja w Polsce w najbliższych kwartałach, będzie się obniżać i kształtować poniżej dotychczasowych oczekiwań.

Inflacja w naszym kraju przejściowo w ujęciu miesiąc do miesiąca wystrzeliła w górę ( luty 2019/luty 2020 wyniosła 4,7%) ale wszystko wskazuje na to ,że już w kolejnych kwartałach będzie się obniżała aby zbliżyć się do celu wyznaczonego przez RPP czyli 2,5% +/- 1 pkt. procentowy.

2. Prezes Glapiński podkreślił także, że oprócz łagodniejszej polityki monetarnej do złagodzenia negatywnych skutków epidemii koronawirusa w gospodarce, konieczna jest także aktywna polityka fiskalna.

Jego zdaniem bowiem celem polityki monetarnej jak i polityki fiskalnej powinno być łagodzenie skutków strat gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa oraz stosowanymi nadzwyczajnymi środkami, które mają wyhamować jej rozprzestrzenianie się.

Polski rząd przygotowuje zarówno propozycje administracyjne jak i fiskalne, które będą skierowane do polskich przedsiębiorców i znajdą się w projekcie specjalnej ustawy, która zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.

3.W ostatni czwartek łagodzenie polityki monetarnej dla krajów strefy euro zaproponował Europejski Bank Centralny (EBC), wprawdzie nie obniżył on stóp procentowych które już od kilku lat są na najniższym poziomie ( a nawet są ujemne).

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansowych wynosi 0%, podstawowa stopa kredytowa banku centralnego 0,25%, a stopa depozytowa banku centralnego minus 0,50% ( co oznacza ,ze na depozytach w EBC banki komercyjne tracą).

W tej sytuacji EBC zaproponował inne instrumenty łagodzenia polityki monetarnej  takie jak luzowanie ilościowe (QE) czyli skupu aktywów z sektora prywatnego całej strefy euro w wysokości 20 mld euro miesięcznie, które ma być prowadzone jak to ujęto „tak długo jak długo będzie to konieczne”.

Uruchomiona zostanie także kolejna transza pożyczek dla sektora bankowego o oprocentowaniu ujemnym (0,5%), a więc dokładnie w tej wysokości jak stopa depozytowa EBC i będą one dostępne dla banków komercyjnych do połowy tego roku.

4. Także Komisja Europejska zaproponowała tzw. unijną inicjatywę inwestycyjną szacowną  o wartości 37 mld euro w ramach pakietu środków mających złagodzić negatywny wpływ epidemii koronawirusa na unijną gospodarkę.

Komisja także zapowiedziała złagodzenie ograniczeń wynikających z Paktu Stabilności i Wzrostu zarówno w zakresie deficytów sektora finansów publicznych jak i pomocy publicznej w poszczególnych krajach członkowskich.

To złagodzenie ograniczeń ma szczególne znaczenie dla takich krajów jak Włochy , Francja, czy Hiszpania, które mają deficyty sektora finansów publicznych przekraczające 3% PKB (tzw. kryterium z Maastricht), a także dług publiczny bliski 100% PKB , albo jak w przypadku Włoch bliski 130% PKB.

Prezes NBP Adam Glapiński proponuje więc rozwiązania w zakresie polityki monetarnej , które wprowadził zarówno EBC jak fiskalne, które z kolei ogłosiła Komisja Europejska.