Mocna propozycja Andrzeja Dudy, zwolnienie przedsiębiorców na 3 miesiące ze składek ZUS

1. Trwają intensywne prace rządowe nad ostateczną wersją specustawy nazwanej przez premiera Morawieckiego Tarczą antykryzysową, która ma na celu zarówno wsparcie ochrony zdrowia jak i gospodarki w związku z pandemią koronawirusa.

W tych pracach bardzo aktywnie uczestniczy też prezydent Andrzej Duda, który konsultuje jego kolejne wersje nie tylko z szefami poszczególnych resortów ale także przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz przedstawicielami poszczególnych klubów parlamentarnych.

Wczoraj przed upublicznieniem projektu ustawy, prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem  Mateuszem Morawieckim ale także prezes ZUS Gertrudą Uścińską i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beatą Daszyńską-Muzyczką.

2. Po ponad 3 godzinnych rozmowach w Pałacu Prezydenckim, na krótkim briefingu Andrzej Duda ogłosił, że uzgodnił z premierem wprowadzenie do projektu ważnego uzupełnienia, którego jak podkreślił wręcz domagali się mali przedsiębiorcy.

Chodzi o uzupełnienie dotychczas proponowanych rozwiązań o zwolnienie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikroprzedsiębiorców (a więc zatrudniających do 9 pracowników) ze składki ZUS na 3 miesiące.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to dotyczyło osób, których obroty w marcu tego roku spadną o co najmniej 50% w stosunku do lutego 2020, w przypadku mikroprzedsiębiorców to zwolnienie nie jest niczym uwarunkowane.

To zwolnienie jest powszechne i będzie dotyczyć między innymi około 2 mln osób zatrudnionych w mikrofirmach. Łącznie oznacza to obniżenie wpływów ZUS o około 13 mld zł miesięcznie, sumarycznie więc ta utrata wpływów przez ZUS sięgnie blisko 40 mld zł. 

To bardzo mocne posunięcie prezydenta Andrzeja Dudy, który wsłuchał się głosy osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców i przekonał do tego rozwiązania premiera Morawieckiego mimo tego, że będzie wymagało to wyraźnego zwiększenia dotacji budżetowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Przypomnijmy, że zaprezentowana wcześniej Tarcza antykryzysowa, w odniesieniu do pracowników zawierała już instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw, które poniosły straty w związku z epidemią koronawirusa, między innymi współfinansowanie przez 3 miesiące płac pracowników etatowych w wysokości 40% (do wysokości średniej krajowej), albo w przypadku samozatrudnienia, umów zleceń i umów o dzieło przez 2 miesiące wypłata wynagrodzenia w wysokości 80% najniżej płacy czyli ok. 2 tys. zł miesięcznie.

Dla firm małych do 9 osób zatrudnionych, będzie także możliwość uzyskania pożyczki przez właściciela w wysokości 5 tysięcy zł, która będzie umarzana w sytuacji kiedy taki przedsiębiorca nie zwolni zatrudnionych pracowników przez najbliższe 6 miesięcy.

 4. Pakiet rozwiązań antykryzysowych zawiera także gwarancje dla przedsiębiorstw w wysokości ponad 74 mld zł w całości znajdą się w Banku Gospodarstwa Krajowego i mogą one sięgać aż 80% wartości kredytu, co powinno ułatwić przedsiębiorcom zaciąganie kredytów.

Z kolei zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia szpitali i przeznaczenie na ten cel ponad 7 mld zł w tych warunkach jest oczywistością i zapewne taki zastrzyk finansowy poprawi znacząco bazę materialną polskiej ochrony zdrowia.

 Wreszcie przeznaczenie dodatkowych 30 mld zł na inwestycje publiczne jest znaczącym sygnałem dla rynku, że w sytuacji kiedy mogą spadać wydatki na inwestycje prywatne w ich miejsce wchodzą dodatkowe inwestycje publiczne.

5. Uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań Tarczy antykryzysowej o propozycje prezydenta nt. zwolnienia na 3 miesiące samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców ze składki ZUS wprawdzie znacząco podniesie koszt przedsięwzięcia z dotychczasowych 212 mld zł na ponad 250 mld zł ale nie ulega wątpliwości, że to właśnie na takie rozwiązanie czekała największa część małych przedsiębiorców. Są oni ważną częścią polskiej gospodarki, mogącą nie przetrwać konsekwencji zamrożenia ich działalności gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa.

W najbliższy poniedziałek cały pakiet rozwiązań ma być skonsultowany z opozycją na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę i jeżeli uda się przeprowadzić je przez Sejm piątek, a przez Senat w następnym tygodniu, to wejdą one w życie już od 1 kwietnia.