KE przyjęła polski program aż na 22 mld euro jako jeden z pierwszych

1. Polski rząd tak bezwzględnie atakowany w naszym kraju przez opozycję, że ponoć nie zajmuje się ani problemami w ochronie zdrowia związanymi z pandemią koronawirusa, czy sytuacją pracowników tracących pracę, czy też przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, okazuje się być niezwykle skutecznym nie tylko w kraju ale także na forum Unii Europejskiej.

Zaledwie przez 3 dni działania tzw. Tarczy antykryzysowej (przypomnijmy weszła w życie 1 kwietnia), wpłynęło około 200 tysięcy wniosków o różne instrumenty wsparcia, co świadczy, że ten pakiet rozwiązań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób samozatrudnionych jak i przedsiębiorców.

Jednocześnie już 2 kwietnia Komisja Europejska, zaakceptowała jako jeden z pierwszych w UE, polski program pomocy mający wspierać polską gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa.

2. Polska przedstawiła Komisji program gwarancji dotyczący istniejących lub nowych pożyczek, który ma wspierać przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa.

Wsparcie to ma polegać na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni rolę krajowego banku rozwoju, będzie udzielał gwarancji publicznych na pożyczki inwestycyjne i obrotowe do końca tego roku, a suma tych gwarancji może opiewać nawet na 22 mld euro, a więc około 100 mld zł.

Z programu będą mogły korzystać średnie i duże polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki a celem wsparcia jest ograniczenie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem pożyczek przedsiębiorstwom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu.

Program pomoże przedsiębiorstwom zaspokoić pilne zapotrzebowanie na środki obrotowe albo inwestycyjne albo też zapewni przedsiębiorstwo odpowiednią płynność, tak aby mogły kontynuować działalność mimo gwałtownego spadku przychodów.

3. Pomoc oferowana przedsiębiorstwom przez BGK będzie mogła mieć różny charakter od dotacji, czy pożyczek, przez ubezpieczenie kredytów eksportowych do gwarancji, które mogą pokrywać nawet 100 % ryzyka kredytowego.

Dotacje i zaliczki mają służyć przedsiębiorstwom na pokrycie pilnych potrzeb związanych z utrzymaniem płynności, nie mogą jednak przekroczyć wartości 800 tys. euro na przedsiębiorstwo.

Z kolei gwarancje na pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa, mogą pokrywać do 90% ryzyka związanego z tymi pożyczkami o charakterze obrotowym albo inwestycyjnym, a przypadku pożyczek do 800 tys. euro gwarancje mogą pokryć nawet 100% ryzyka.

Wreszcie możliwe jest także wsparcie w postaci ubezpieczenia kredytów eksportowych w przypadku kiedy przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty z odroczonym terminem płatności.

4. KE zapowiedziała także wprowadzenie nowego instrumentu służącego ochronie miejsc pracy i osób pracujących we wszystkich krajach członkowskich o wartości do 100 mld euro (SURE) i to dopiero będą nowe środki, które Komisja chce pozyskać z rynku finansowego.

Środki te mają służyć współfinansowaniu różnych form zmniejszonego czasu pracy dla pracowników, wprowadzanego przez przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami gospodarczymi na skutek pandemii koronawirusa.

Te środki będą jednak sukcesywnie pożyczane przez KE na rynku (KE ma wysoki rating AAA więc będzie pożyczała bardzo tanio) pod warunkiem jednak, że wcześniej państwa członkowskie nimi zainteresowane, udzielą stosownej gwarancji w minimalnej wysokości do 25% pożyczanej kwoty.

Polski rząd więc nie tylko bardzo szybko przygotował pakiet ustaw w postaci Tarczy antykryzysowej, która jak widać po 3 dniach jej stosowania, cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców ale także przygotował dobry program gwarancji kredytowych na blisko 100 mld zł, bardzo szybko zaakceptowany przez Komisję Europejską.