Opozycja uważa, że Tarcza antykryzysowa nie działa, a przedsiębiorcy złożyli już1,3 mln wniosków

1. Na początku kwietnia weszła w życie pierwsza Tarcza kryzysowa, od 17 kwietnia obowiązuje też druga Tarcza, uzupełniająca tę poprzednią, a przedsiębiorcy zaledwie przez kilkanaście dni, złożyli ponad 1,3 mln wniosków o różne formy pomocy.

Rząd także czeka na decyzję Komisji Europejskiej o zgodę na uruchomienie rozwiązań zawartych w tzw. Tarczy finansowej, opiewającej aż na 100 mld zł, którą zarządzał będzie Polski Fundusz Rozwoju razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Mimo tego opozycja, a w szczególności posłowie Platformy cały czas atakują rząd i twierdzą, że Tarcze nie działają, zawierają za małą pomoc, są dziurawe, bądź pomoc przyszła za późno.

Rzeczywiście druga Tarcza antykryzysowa mogła być przyjęta o 7 dni wcześniej, gdyby marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zwołał posiedzenie tej izby jeszcze przed Świętami Wielkanocy, niestety z jakiś powodów tego nie zrobił, mimo tego, że nie było merytorycznych kontrowersji wobec rozwiązań, które znalazły się w przepisach tam zawartych.

2. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie na 3 miesiące ze składek ZUS, co dotyczy osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9 pracowników, takich wniosków złożono blisko 900 tysięcy.

Wpłynęło około 250 tysięcy wniosków o tzw. postojowe, zarówno od osób prowadzących działalność gospodarczą (ponad 220 tysięcy), a także 25 tysięcy od osób zatrudnionych do tej pory na umowę zlecenie, o dzieło, różnego rodzaju kontrakty, które nie miały w marcu żadnych przychodów, im będzie przysługiwało świadczenie w wysokości 2080 zł (w pierwszej Tarczy było jednomiesięczne, w drugiej Tarczy znalazło się rozszerzenie tego świadczenia na 3 miesiące).

Blisko 130 tysięcy wniosków złożyli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą o pożyczki w wysokości 5 tys. zł, które będą mogły być umorzone po 6 miesiącach od ich otrzymania, pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia przez kolejne 3 miesiące.

Ponadto wpłynęło blisko 37 tysięcy wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS, wreszcie wpłynęło około 11 tysięcy wniosków od małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które dotyczą utrzymania kilkuset tysięcy miejsc pracy.

W tym przypadku Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) będzie finansował przez 3 miesiące płace pracowników w wysokości do 40% w odniesieniu do płac nie przekraczających średniego wynagrodzenia w gospodarce.

3. Z tego zestawienia do tej pory złożonych wniosków głównie do ZUS, Urzędów Pracy i FGŚP (przypomnijmy tylko przez niecałe 3 tygodnie), wyraźnie wynika, że zainteresowanie wsparciem jest naprawdę bardzo duże, a więc rozwiązania przygotowane przez rząd i zawarte w pierwszej i drugiej Tarczy antykryzysowej, dobrze odzwierciedlają potrzeby przedsiębiorców i pracowników.

Niestety opozycja podczas kolejnych posiedzeń Sejmu i Senatu oraz publicznych wystąpień, ostro krytykuje Tarcze antykryzysowe i podkreśla jak to instrumenty w nich zawarte, są nieskuteczne.

Co więcej cały czas domaga się od Zjednoczonej Prawicy wprowadzenia rozwiązań, które można by określić „rząd w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, ma dać wszystko wszystkim”.

4. Przypomnijmy, że rząd przygotował także Tarczę finansową aż na 100 mld zł , a teraz czeka na decyzję Komisji Europejskiej o zgodę na jej uruchomienie (KE określa dopuszczalny poziom pomocy publicznej dla przedsiębiorców).

Instytucją zarządzającą Tarczą Finansową jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który wspomnianą kwotę 100 mld zł (blisko 4,5% PKB), ma rozdysponować w taki sposób, żeby ok. 25 mld zł trafiło do mikrofirm, kolejne ok.50 mld zł do firm małych i średnich i wreszcie kolejne ok.25 mld zł do firm dużych.

Jak informuje PFR środki mogą trafić aż do 670 tysięcy firm w Polsce, a ponieważ warunkiem ich otrzymania jest utrzymanie miejsc pracy, w grę wchodzi ochrona aż 10 mln miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach.

Mikrofirmy (a więc przedsiębiorstwa do 10 zatrudnionych), mogą ubiegać się o wsparcie do wysokości 324 tys zł, pożyczka jest udzielana na 3 lata, ale po roku w sytuacji prowadzenia działalności i utrzymania dotychczasowego zatrudnienia wsparcie to będzie umorzone do wysokości 75%.

Małe i średnie firmy (a więc zatrudniające od 10 do 249 pracowników), mogą ubiegać o wsparcie do 3,5 mln zł, pożyczka jest także udzielana na 3 lata, ale po roku przy utrzymaniu działalności i zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, będzie umarzana do wysokości 75%.

Wreszcie duże firmy (powyżej 249 pracowników) mogą uzyskać wsparcie nawet do 1 mld zł, warunkiem koniecznym jest jednak płacenie podatków w Polsce, przy czym warunki tego wsparcia są negocjowane z Funduszem ale jak w poprzednich przypadkach jest możliwość jego umorzenia do 75%.

Program ten zostanie uruchomiony już w najbliższych tygodniach, natychmiast po uzyskaniu zgody KE i będzie prowadzony za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).