Tak atakowany przez opozycję zarząd NBP wypracował prawie 8 mld zysku

1. Zarząd Narodowego Banku Polskiego był regularnie atakowany zarówno przez opozycję jak i wspierające ją media, głównie za wynagrodzenia i premie kadry kierowniczej, momentami te ataki przybierały wręcz formę linczu na prezesie Adamie Glapińskim i jego najbliższych współpracownikach.

Jak się okazuje ten atakowany bez pardonu zarząd NBP, nie tylko bardzo odpowiedzialnie prowadził politykę pieniężną w 2019 roku ale także dokupił po bardzo korzystnych cenach blisko 126 ton złota, a jak wynika z komunikatu opublikowanego w ostatni piątek, wypracował także ponad 7,8 mld zł zysku.

Sygnał o wypracowaniu zysku pojawił się już w styczniu tego roku, dlatego też w autopoprawce do ustawy budżetowej minister finansów umieścił w dochodach niepodatkowych kwotę 7,2 mld zł zysku wypracowanego przez NBP.

Teraz po audycie sprawozdania finansowego NBP wiadomo, że kwota wypracowanego zysku wynosi 7,828,5 mln zł, z tego wpłata do budżetu państwa wyniesie 7 437,1 mln zł, jednocześnie kwota 391,4 mln zł zasili fundusz rezerwowy banku centralnego.

2. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z ustawą, NBP ma obowiązek dokonać wpłaty z zysku w wysokości 95% ale o tym czy ten zysk osiągnie informuje rząd dopiero pod koniec roku wtedy kiedy zna wyniki między innymi polityki lokat rezerw, a także rachunku zysków i strat wynikających z kształtowania się kursu złotego w stosunku do głównie amerykańskiego dolara, euro, franka szwajcarskiego i brytyjskiego funta.

W roku 2019 zarówno polityka lokowania rezerw jak i kształtowanie się różnic kursowych było na tyle korzystne, że sumarycznie wynik finansowy NBP zbliżył się do 8 mld zł, w konsekwencji duża część tej kwoty trafi do budżetu państwa.

Jak czytamy w komunikacie w ten korzystny wynik NBP złożyły się: 7,6 mld zł z zarządzania rezerwami dewizowymi oraz 5,6 mld zł z tytułu różnic kursowych, pomniejszyły go koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego w stosunku do walut obcych w wysokości 2,8 mld zł, koszty prowadzenia polityki pieniężnej w wysokości 1,4 mld zł, a także koszty działania i amortyzacji w wysokości 1,2 mld zł.

3. Wypada także przypomnieć, że do niedawana zasoby złota w rezerwach walutowych NBP ,wahały się w granicach 100 ton ale w ostatnich kilkunastu miesiącach (w latach 2018-2019), powiększyły się prawie o 126 ton do poziomu blisko 229 ton.

Realizując strategiczne decyzje zarządu, NBP w połowie 2018 roku zakupił około 26 ton złota jak się szacuje za około 3,6 mld zł (uncja kosztowała wtedy na rynku około 1,2 tys. USD), a w maju i czerwcu 2019 roku kolejne blisko 100 ton za kwotę około 16-17 mld zł.

Sumarycznie jak już wspomniałem NBP zakupił blisko 126 ton złota za kwotę około 20 mld zł, a obecnie złoto to jest warte przynajmniej 26 mld zł ( cena za uncję wynosi blisko 1,7 tys. USD i ma tendencję wzrostową).

Wspomniane wyżej 229 ton rezerw w złocie zgromadzone przez NBP, zbliża nasz bank centralny do średniej w bankach centralnych na świecie, pod względem udziału złota w rezerwach walutowych (ta średnia wynosi około 10%).

4. Na pojawienie się wysokiej kwoty zysku w bilansie NBP miała wpływ także decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z listopada poprzedniego roku o zmianie zasad tworzenia rezerw na pokrycie strat z tytułu ryzyka kursowego.

Po tych zmianach rezerwy na ryzyko kursowe są tworzone tylko z dodatniego wyniku kursowego (powstaje gdy złoty się osłabia w stosunku do innych walut), a nie z całej nadwyżki przychodów na kosztami NBP, co więcej usunięto z dotychczasowych przepisów przepis wyznaczający docelową wysokość tej rezerwy.

Wprowadzenie zmian tych przepisów, spowoduje, że w kolejnych latach nie będzie już takich sytuacji, że NBP nie wykazuje w ogóle zysku, jego kwota być może będzie niższa niż osiągnięta w 2019 roku ale będzie występowała corocznie.

Niezależnie od tych zmian w przepisach, działania zarządu NBP należy ocenić bardzo wysoko, a potwierdzeniem tej oceny jest wpłata do budżetu państwa blisko 7,5 mld zł złotych zysku wypracowanego w 2019 roku.