Jest zgoda KE na uruchomienie Tarczy Finansowej dla dużych firm

1. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Piotr Borys poinformował wczoraj na briefingu prasowym, że po zgodzie Komisji Europejskiej rusza nabór wniosków do Tarczy Finansowej dla dużych firm.

Chodzi o przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 249 pracowników, ich obrót przekracza 50 mln euro rocznie, a suma bilansowa kwotę 43 mln euro, przy czym z tej formy pomocy wyłączone są banki i deweloperzy.

Od początku maja po wcześniejszych zgodach KE, PFR realizował różne formy wsparcia z Tarczy finansowej w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw dla których została przeznaczona kwota 25 mld zł i firm małych i średnich dla których przewidziano kwotę do 50 mld zł.

2. Przypomnijmy, że mikrofirmy (a więc przedsiębiorstwa do 10 zatrudnionych), mogą ubiegać się o wsparcie do wysokości 324 tys. zł, pożyczka jest udzielana na 3 lata, ale po roku w sytuacji prowadzenia działalności i utrzymania dotychczasowego zatrudnienia wsparcie to będzie umorzone do wysokości 75%.

Małe i średnie firmy (a więc zatrudniające od 10 do 249 pracowników), mogą ubiegać o wsparcie do 3,5 mln zł, pożyczka jest także udzielana na 3 lata, ale po roku przy utrzymaniu działalności i zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, będzie umarzana do wysokości 75%.

Do tej pory, po blisko 6 tygodniach realizacji wniosków mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, z pomocy w ramach Tarczy finansowej skorzystało blisko 250 tysięcy firm, zatrudniających blisko 2,5 mln pracowników, a kwota wypłaconego wsparcia wyniosła około 47 mld zł.

3. W ramach Tarczy finansowej dla dużych firm proponuje się 3 instrumenty wsparcia, pożyczki płynnościowe na co została przewidziana kwota do 10 mld zł, pożyczki preferencyjne na co ma być przeznaczone do 7,5 mld zł i finansowanie kapitałowe z przewidzianymi środkami do 7,5 mld zł.

Pożyczki płynnościowe mogą być udzielane na okres do 4 lat, a indywidualna kwota zaangażowana może sięgnąć 1 mld zł, choć ze względu na skalę zainteresowania w praktyce będą one na znacznie niższe sumy dla jednego przedsiębiorstwa.

Z kolei pożyczki preferencyjne będą także udzielane na okres do 4 lat, z kwotą indywidulaną do 750 mln zł, przy czym w tym przypadku możliwe będzie ich umorzenie do 75% wartości szkody jakie poniosło przedsiębiorstwo w związku z pandemia koronawirusa COVID19.

Wreszcie ostatni instrument wsparcia to dofinansowanie kapitałowe dużych firm (może to być podwyższenie kapitału, bądź obejmowanie obligacji zamiennych przedsiębiorstw), z indywidualną kwotą do 1 mld zł, a to wsparcie może być dokonywane w ramach pomocy publicznej albo na zasadach rynkowych.

Zapewne indywidualne wsparcie dla dużych firm będzie mniejsze niż to określone wyżej, bo jak poinformował Piotr Borys już w tej chwili zainteresowanych pomocą jest aż 600 dużych przedsiębiorstw, a on będzie dbał o równy dostęp ich wszystkich do finansowania w ramach tego programu.

4. Uruchomienie wsparcia dla dużych firm dopiero teraz wynika z faktu, że stosunkowo długo trwało jego uzgadnianie z Komisją Europejską, bowiem to pierwszy w UE tak duży program udzielania pomocy publicznej polskim dużym firmom ze wszystkich branż w dodatku z wykorzystaniem wielu dostępnych instrumentów finansowych.

Mają one bowiem ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki zarówno dlatego, że uczestniczą w dużym stopniu w wytwarzaniu naszego PKB ale także dlatego, że łącznie zatrudniają ponad 3,5 miliona pracowników.