Andrzej Duda w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym - będę prezydentem polskich spraw

1.Wygłaszając swoje inauguracyjne orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, prezydent Andrzej Duda przypomniał, że „będę prezydentem polskich spraw”, to nie było tylko jego hasło wyborcze.

Podkreślił, że tak rozumie sens sprawowania tego urzędu i że przez 5 lat poprzez spotkania z ludźmi w całej Polsce (prezydent Andrzej Duda odwiedził w ciągu poprzedniej kadencji wszystkie powiaty, niektóre kilkukrotnie), chce to zawołanie wypełnić treścią wynikającą z rozmów z nimi.

Prezydent podkreślił, że w tych bezpośrednich, krótkich rozmowach z Polakami w całej Polsce, przekazywali mu oni swoje problemy, nadzieje i oczekiwania i dlatego w ciągu kolejnej 5. letniej kadencji „chce być jak do tej pory blisko ludzi i blisko tego co jest dla moich rodaków i dla mnie ważne”.

2. Prezydent przypomniał, że te kluczowe polskie sprawy to: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność.

Jak podkreślił prezydent ludzie uczestniczący w otwartych spotkaniach doskonale wiedzieli, że we wszystkich tych sprawach w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił duży postęp, chcieli także aby te pozytywne zmiany były kontynuowane.

Rzeczywiście ogromny postęp dokonał się w odniesieniu do rodzin wychowujących dzieci, przez ponad 4 lata obowiązywania programu 500 plus takim rodzinom przekazano astronomiczną kwotę 110 mld zł, a więc około 1/4 całego polskiego budżetu państwa, ale to także program 300 plus, a także program maluch (wsparcia tworzenia żłobków i przedszkoli).

Wsparcie rodziny to obniżenie wieku emerytalnego, to także już 2-krotna wypłata 13. emerytury, a w roku następnym także 14. emerytury, wprowadzenie kwotowo-procentowej waloryzacji emerytur (w ten sposób niższe świadczenia rosną o co najmniej kilkadziesiąt złotych, a nie jak bywało wcześniej o 3-5 zł), a także wprowadzenie programu Mama plus, który wprowadził emerytury dla mam, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci (takich świadczeń wypłaca się około 60 tysięcy, co oznacza, że przez wiele lat matki, które wychowały przynajmniej 4 dzieci były bez żadnych świadczeń ze strony państwa).

Należy także podkreślić, że oprócz wsparcia materialnego dla polskich rodzin w tym tych wychowujących dzieci, niezwykle ważne było przywrócenie im godności i szacunku, bo to one tworzą podstawę naszej państwowości.

Te programy będą w obecnej kadencji nie tylko utrzymane ale i rozwijane i tak naprawdę ta kolejna kadencja prezydenta Andrzeja Dudy, daje na to gwarancje.

3. Kolejny filar to bezpieczeństwo rozumiane szeroko jako bezpieczeństwo ludzi w ich miejscu zamieszania (odtwarzanie posterunków policji) ale także bezpieczeństwo militarne (zwiększenie o 30 tysięcy żołnierzy polskiej armii, zakup nowego uzbrojenia, już 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce), bezpieczeństwo energetyczne (uniezależnienie od dostaw rosyjskiego gazu), a także bezpieczeństwo żywnościowe (między innym wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników w budżecie unijnym na lata 2021-2027).

Przy tej okazji prezydent Andrzej Duda podziękował polskim rolnikom za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w czasie pandemii, że nigdzie w naszym kraju nie zabrakło żywności, mimo paniki zakupowej, szczególnie w pierwszych dniach po wprowadzeniu tzw. lockdownu.

4. Praca to między innymi podwyżki płacy minimalnej z (1750 zł w 2015 roku do 2800 zł w roku 2021 i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej – na 2021 roku już 18,30 zł na godzinę), a także taka poprawa sytuacji na rynku pracy, że to praca szukała już pracowników, teraz zapewne ze względu na skutki pandemii, sytuacja na rynku pracy nieznacznie się pogorszyła ale dla tych, którzy stracą prace przygotowano zarówno podwyżkę zasiłków dla bezrobotnych do 1200 zł i wypłatę zasiłku solidarnościowego w wysokości 1400 zł netto (sumarycznie świadczenia nie niższe niż płaca minimalna).

Inwestycje to te o charakterze strategicznym jak Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, budowa tunelu podmorskiego do Świnoujścia, gazociągu Baltic Pipe, czy trasy ekspresowej S-19- wzdłuż naszej granicy wschodniej, ale także inwestycje lokalne w oparciu o Fundusz Dróg Samorządowych -6 mld zł rocznie, czy Fundusz Inwestycji Lokalnych – przeznaczony na wsparcie inwestycji w ochronie zdrowia czy oświacie realizowanych przez samorządy (do samorządów zostanie skierowane co najmniej 12 mld zł).

Wreszcie godność to ta przywrócona polskiej rodzinie ale także polskim społecznościom lokalnym (tzw. Polsce B), ale również Polsce jako krajowi w wymiarze europejskim jak i światowym.

5. We wszystkich tych obszarach przez 5 lat dokonaliśmy już ogromnego postępu, prezydent Andrzej Duda chce te zmiany kontynuować z jeszcze większą energią niż do tej pory, a pierwszym zadaniem na najbliższe miesiące jest powrót polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu.

Na zakończenie swojego orędzia prezydent podkreślił, że wierzy że wykorzystamy największą od ponad 200 lat szansę dla naszego narodu, jaką daje posiadanie suwerennej, niepodległej, demokratycznej, a jednocześnie bezpiecznej Rzeczpospolitej i dodał „Boże błogosław Polsce”.