Ponad 10 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym polską żywnością w 2019 roku

  1. Główny Urząd Statystyczny (GUS), właśnie opublikował raport dotyczący handlu polskim produktami rolno-spożywczymi zarówno na rynku unijnym jak z krajami trzecimi w roku 2019 (handel wewnątrz UE jak poza UE).

Od lat w tym obszarze Polska notuje nadwyżki ale w roku 2019 przy wyraźnym wzroście eksportu i mniejszym wzroście importu, nadwyżka w tym handlu po raz pierwszy w naszej historii  przekroczyła astronomiczną kwotę 10 mld euro.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła w 2019 roku 31,4 mld euro i wzrosła w stosunku do roku 2018 o 5,8%, natomiast importu wyniosła dla 21,1 mld euro i wzrosła o 5,2%, co spowodowało, że nadwyżka w tym handlu wyniosła 10,3 mld euro.

Ważne było przy tym, że w strukturze wartościowej eksportu dominują produkty przetworzone (stanowiły ponad 80% wartości całego eksportu), co oznacza, że mało sprzedajemy surowców rolnych, a przetwarzamy je w kraju i dopiero potem je eksportujemy.

W strukturze całego polskiego eksportu, eksport produktów rolno-spożywczych stanowił w 2019 roku aż 12,8%, a w wartości polskiego importu, import produktów rolno-spożywczych stanowił 8,4%, co oznacza że produkcja i handel tymi produktami są ważną częścią polskiej gospodarki.

  1. Główny kierunek eksportu produktów rolno -spożywczych to rynek unijny na którym sprzedaliśmy towary wartości ponad 25,6 mld euro (81% wartości całego eksportu), największymi odbiorcami naszych produktów były Niemcy (7,6 mld euro), na kolejnych miejscach znalazła się W. Brytania, Holandia, Francja, Włochy i Czechy.

Jesteśmy największym producentem i eksporterem w UE jabłek (na świecie wyprzedzają nas Chiny), oraz czołowym producentem i eksporterem tzw. owoców miękkich (porzeczek, truskawek, malin, wiśni i czereśni).

Mamy także czołowe miejsce w Europie i na świecie w produkcji i eksporcie w przetworzonych produktach spożywczych takich jak sok jabłkowy (2 miejsce na świecie), mrożonych owoców i zagęszczonych soków z owoców miękkich (3 miejsce na świecie) i produkcji mrożonych warzyw (3 miejsce w UE, po Belgii i Hiszpanii).

Polska jest także największym producentem i eksporterem w UE drobiu 5. produktów wołowych, 6. wieprzowiny i produktów z niej pochodzących, w 2019 roku wyeksportowano produktów mięsnych za 6,2 mld euro.

Ważną częścią polskiego eksportu spożywczego jest są także produkty mleczarskie, z roku na rok ich eksport rośnie, a w roku 2019 wyeksportowaliśmy ich za 2,3 mld euro, aż 74% tego eksportu trafiło na rynki unijne.

  1. Przypomnijmy, że zaraz po rozstrzygnięciu wyborów, prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie, dziękując za wysokie poparcie jakie uzyskał na polskiej wsi i wśród rolników w ostatnich wyborach (prezydenta poparło aż 81% głosujących rolników).

Prezydent przypomniał, że w kampanii wyborczej podpisał ze związkiem umowę programową, w której zobowiązał się do prowadzenia dalszych działań na rzecz zwiększenia ochrony producentów żywności w Polsce oraz nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ta nowelizacja ma dać gwarancję dla praw emerytalnych rolników, ma zagwarantować poszanowanie własności ziemi w oparciu o art. 64 Konstytucji RP, a także zapewnić dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa.

Okazuje się, że angażowanie się prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Zjednoczonej Prawicy we wsparcie dla rolnictwa już w ciągu ostatnich 5 lat, dało bardzo pozytywne rezultaty, a produkcja i eksport polskiej żywności z roku na rok rośnie.