Prezes PFR- poziom PKB wróci to tego sprzed Covidu pod koniec przyszłego roku

1. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita, w którym z jednej strony podsumowuje wsparcie udzielone mikro, małym i średnim firmom w ramach Tarczy Finansowej, z drugiej mówi o perspektywach rozwojowych polskiej gospodarki.

Przypomnijmy, że od początku maja do końca lipca po wcześniejszych zgodach Komisji Europejskiej, PFR realizował różne formy wsparcia w ramach Tarczy finansowej w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw dla których została przeznaczona kwota 25 mld zł oraz firm małych i średnich dla których przewidziano kwotę 50 mld zł.

Z pomocy w ramach Tarczy w ciągu 3 miesięcy skorzystało 345,5 tysiąca firm, na których konta w ramach wsparcia przekazano kwotę 60,5 mld zł (Fundusz rozpatruje jeszcze odwołania ok.17 tysięcy firm, które złożyły wnioski ale zostały one odrzucone ze względu na nie spełnianie warunków udzielania pomocy, część z nich po dodatkowych wyjaśnieniach firm, zostanie zapewne uwzględniona).

W związku z tymi odwołaniami łącznie pomocą w ramach Tarczy zostanie objętych ponad 350 tysięcy firm (ok. 90% wszystkich ubiegających się o pomoc), w których jest zatrudnionych około 3 mln pracowników.

Według badań mBanku Tarcza finansowa uratowała co najmniej 600 tysięcy miejsc pracy, gdyby nie było ani jej ani z 4 wersji Tarczy antykryzysowej bezrobocie wzrosłoby co najmniej o 1 mln osób (do końca lipca bezrobocie wzrosło o około 150 tys. osób).

2. Prezes PFR poinformował w wywiadzie, że do końca tego roku będzie udzielane wsparcie dużym firmom, a więc takim które zatrudniają powyżej 249 pracowników, ich obrót przekracza 50 mln euro rocznie, a suma bilansowa kwotę 43 mln euro (przy czym z tej formy pomocy wyłączone są banki i deweloperzy).

Od tej kategorii firm do tej pory wpłynęło 250 wniosków, drugie tyle firm je przygotowuje, przy czym w związku z tym, że w każdym przypadku chodzi o dziesiątki, a nawet setki milionów złotych ewentualnej pomocy analiza zasadności przyznania subwencji wymaga czasu.

Najprawdopodobniej pomocą zostanie objętych ponad 400 firm, a do rozdysponowania jest kwota 25 mld zł przy czym w związku z tym, że w odniesieniu do mikro, małych i średnich firm z przewidzianych do rozdysponowania 75 mld zł wykorzystano do tej pory tylko 60,5 mld zł, zapewne i w tym przypadku całość także nie zostanie wydatkowana.

3. Prezes PFR podkreślił także pozytywne sygnały płynące z polskiej gospodarki wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu i lipcu w ujęciu rok do roku, odpowiednio o 0,5 % i 1,1%, a także sprzedaży detalicznym w lipcu ,która wzrosła o 2,7% w ujęciu rok do roku i przewiduje, że w III kwartale wzrost PKB może wynieść około 5% w ujęciu do poprzedniego kwartału ale w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotujemy jeszcze spadek PKB.

Jego zdaniem wzrost gospodarczy w Polsce, który rozpoczął się już w III kwartale tego roku będzie miał kształt odwróconego pierwiastka a więc najpierw nastąpi szybki powrót do poziomu PKB z roku ubiegłego, a następnie ta krzywa się wypłaszczy, zwłaszcza że w Europie widać rozpoczynającą się drugą falę pandemii koronawirusa.

Jak podkreśla Piotr Borys „zanim odbudujemy popyt, zanim zdecydujemy się wydawać tyle ile wydawaliśmy przed kryzysem, zanim firmy zaczną więcej inwestować, musi upłynąć kilka kwartałów”.

Jego zdaniem poziom PKB sprzed pandemii Covid19 odbudujemy dopiero pod koniec przyszłego roku ale jak zaznacza będzie to i tak jedna z najszybszych dynamik odbudowy w całej Unii Europejskiej.

Bez czterech kolejnych wersji Tarczy antykryzysowej, bez Tarczy finansowej i bez dodatkowych wydatków budżetowych na politykę społeczną i inwestycje (także te samorządowe), tak szybki powrót do poziomu PKB sprzed Covidu, byłby niemożliwy.