Prezes Piotr Borys- PFR gotowy do uruchomienia II transzy pomocy dla firm

  1. Piotr Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) poinformował w wywiadzie, że jego instytucja jest gotowa do uruchomienia II transzy pomocy dla firm, które zostały dotknięte zakazami działania w ramach obecnych działań rządu, zmierzających do ograniczenia zakażeń drugiej fali Covid19.

W ramach tych działań rząd między innymi zdecydował o zamknięciu zakładów gastronomicznych (oprócz sprzedaży na wynos) na najbliższe dwa tygodnie, z możliwością jego przedłużenia, a pozostałe ograniczenia zapewne spowodują spadek zainteresowania turystyką , korzystaniem z bazy hotelowej, korzystania z usług fitness, czy usług sektora kultury.

Sektory objęte obecnymi ograniczeniami odpowiadają za około 12% polskiego PKB i mimo tego, że nie są one całkowite, to w zależności od czasu ich trwania spowodują mniejsze lub większe straty przedsiębiorstw funkcjonujących w tej sferze.

  1. Przypomnijmy, że w połowie sierpnia prezes PFR podsumował pomoc finansową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oferowaną w ramach tzw. Tarczy Finansowej, w związku z tym, że wnioski o pomoc można było składać do końca lipca.

Od początku maja po wcześniejszych zgodach Komisji Europejskiej, PFR realizował różne formy wsparcia w ramach Tarczy finansowej w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw dla których została przeznaczona kwota 25 mld zł oraz firm małych i średnich dla których przewidziano kwotę 50 mld zł.

Jak poinformował wtedy prezes PFR z pomocy w ramach Tarczy w ciągu 3 miesięcy skorzystało 345,5 tysiąca firm, na których konta w ramach wsparcia przekazano kwotę 60,5 mld zł (Fundusz wtedy rozpatrywał jeszcze odwołania 12 tysięcy firm, które złożyły wnioski ale zostały one odrzucone ze względu na nie spełnianie warunków udzielania pomocy, część z nich po dodatkowych wyjaśnieniach firm, została uwzględniona ale w zasadniczy sposób nie zmienia to wielkości podanych wyżej).

  1. Przypomnijmy, że mikrofirmy (a więc przedsiębiorstwa do 10 zatrudnionych), mogły ubiegać się o wsparcie do wysokości 324 tys. zł, pożyczka była udzielana na 3 lata, ale po roku w sytuacji prowadzenia działalności i utrzymania dotychczasowego zatrudnienia wsparcie to będzie umorzone do wysokości 75%.

Z kolei małe i średnie firmy (a więc zatrudniające od 10 do 249 pracowników), mogły ubiegać o wsparcie do 3,5 mln zł, pożyczka była także udzielana na 3 lata, ale po roku przy utrzymaniu działalności i zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, będzie umarzana do wysokości 75%.

Jak podkreślił wtedy Paweł Borys średnia kwota subwencji dla mikrofirm wyniosła 69 tys. zł, a ze wsparcia skorzystało aż 273 tysiące mikroprzedsiębiorstw, do których trafiła kwota 18,7 mld zł.

Z kolei średnia kwota subwencji dla małych i średnich firm wyniosła 576 tysięcy złotych, skorzystało z tej formy wsparcia 72,6 tysiąca firm, a na ich rachunki przekazano kwotę 41,8 mld zł.

W ankiecie na temat funkcjonowania Tarczy Finansowej objęci nią przedsiębiorcy w ramach I transzy pomocy zadeklarowali, że łącznie pomogła ona ochronić ok. 2,5 mln miejsc pracy.

  1. Przypomnijmy także, że od początku sierpnia PFR rozpoczął przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach Tarczy finansowej od dużych firm, w związku z tym, że zgoda Komisji Europejskiej w tej sprawie została wydana dopiero pod koniec czerwca.

Chodzi o przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 249 pracowników, ich obrót przekracza 50 mln euro rocznie, a suma bilansowa kwotę 43 mln euro, przy czym z tej formy pomocy wyłączone są banki i deweloperzy.

Dla tej kategorii przedsiębiorstw jest zarezerwowane 25 mld zł, a do tej pory złożone przez nie zapotrzebowanie wynosi 13,3 mld zł i zapewne znacząco już nie wzrośnie, ponieważ termin przyjmowania wniosków upływa z końcem października.

  1. W tej sytuacji PFR wykorzystał 60,5 mld zł z puli 75 mld zł przeznaczonych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i prawdopodobnie około 14 mld zł z 25 mld zł przeznaczonych dla dużych firm.

A więc PFR dysponuje kwotą przynajmniej 25 mld zł ,którą może uruchomić w ramach II transzy pomocy dla przedsiębiorstw objętych obecnie ograniczeniami, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta przez Rade Ministrów.