Obniżenie stawek VAT na pieczywo, produkty dla dzieci, oraz e-booki i e-czasopisma

  1. W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o podatku VAT, która wprowadza nową matrycę stawek tego podatku, polegającą na radykalnym ich uproszczeniu, którego podstawą będą 3 filary: prostota, przejrzystość i przyjazność stosowania.

W komunikacie resortu finansów podkreśla się, że wprowadzone rozwiązania nie mają celu fiskalnego tj. zwiększenia wpływów z VAT do budżetu, chodzi przede wszystkim o uproszczenie systemu stawek podatku VAT, co powinno ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Rada Ministrów przyjęła w tej nowelizacji ustawy o podatku VAT, między innymi obniżenie VAT na pieczywo, owoce cytrusowe, produkty dla niemowląt, dzieci i kobiet, a także na e-booki i e-czasopisma.

Chodzi o tzw. równanie w dół na: podstawowe produkty żywnościowe -każdego rodzaju pieczywo i ciastka, zupy, buliony, żywność homogenizowaną i dietetyczną, przyprawy, owoce tropikalne i cytrusy; produkty dla niemowląt i dla dzieci- żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe; artykuły higieniczne dla kobiet oraz e-booki i e-czasopisma.

Nowe niższe stawki VAT mają stanowić kontynuację polityki prorodzinnej rządu i dodatkowe wsparcie ekonomiczne polskich rodzin, ale także rozwój społeczeństwa w zakresie kultury i nauki stąd między innymi propozycja niższej stawki podatkowej na e-booki i e-czasopisma.

  1. Oprócz obniżenia części stawek podatku VAT nowelizacja ustawy ma także na celu uproszczenie systemu stawek VAT, co zwiększy pewność podatników i organów podatkowych, co do prawidłowości stosowania stawek tego podatku.

Uproszczenie systemu obniżonych stawek VAT ma polegać na przykład w odniesieniu do pieczywa na stosowaniu najniższej stawki 5% niezależnie od terminu przydatności do spożycia (obecnie pieczywo z datą przydatności do spożycia do 14 dni ma 5% stawkę VAT, a to powyżej 14 dni stawkę 8%).

Podobnie będzie z ciastkami, wszystkie niezależnie od daty trwałości będą objęte niższą stawką VAT wynoszącą 8% (obecnie te z datą trwałości do 45 dni mają stawkę 8%, a te powyżej stawkę 23%).

Także owoce zarówno te krajowe jak i cytrusowe, czy tropikalne będą objęte jednolitą najniższą stawką podatku w wysokości 5% (obecnie te krajowe są objęte stawką 5% pozostałe 8%).

  1. Przyjęte przez Radę Ministrów zmiany ustawy o podatku VAT, mają także na celu poprawę sytuacji podatników w stosunku służb skarbowych i temu ma służyć tzw. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), podobnie jak wprowadzone wcześniej Wiążąca Informacja Taryfowa czy Wiążąca Informacja Akcyzowa.

Ponieważ ministerstwo zakłada zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008 i przejście na unijną Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz Polską klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług, to jak się wydaje mogą być wątpliwości dotyczące stosowana stawek obniżonych.

Nowe rozwiązania wprawdzie przewidują obejmowanie jedną stawką podatku obniżonego całych działów CN, co oznacza istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 8 do ustawy VAT, ale podatnicy mogą mieć wątpliwości.

Stąd wprowadzenie WIS, czyli decyzji organów skarbowych w odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych GUS, co zapewni podatnikom i organom podatkowym większą pewność, co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT.

WIS zapewni ochronę tym podmiotom gospodarczym, którzy o tę informację wystąpią do organów skarbowych, ponieważ organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować np. stawki podatkowej stosowanej przez podatnika (oczywiście wówczas, gdy towar i usługa będzie odpowiadać opisowi zawartemu w WIS).

Stosowanie nowych obniżonych stawek VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2019, ale już od 1 kwietnia 2019 podatnicy będą mogli wystąpić o WIS, aby umożliwić wcześniejsze zapoznanie się podatników z nowym systemem i zmienionym opodatkowaniem towarów i usług.