Po listopadzie tylko 13,2 mld zł deficytu budżetowego

  1. Resort finansów właśnie opublikował dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń- listopad, z których wynika, że deficyt po 11 miesiącach wynosi tylko 13,2 mld zł, a więc zaledwie 12,1% tego planowanego po jesiennej nowelizacji budżetu (miał wynieść 109,3 mld zł).

Dochody budżetu państwa za 11 miesięcy były wyższe o 15,4 mld zł od tych z roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były niższe tylko 0,3 mld zł.

To wynik zaskakująco dobry, w sytuacji kiedy polska gospodarka doświadczyła blisko 3 miesięcznego lockdownu (marzec, kwiecień, maj), ograniczenia w działalności niektórych branż wprowadzono także w październiku i listopadzie, co mogło oznaczać wręcz załamanie dochodów podatkowych, a są one niższe od tych ubiegłorocznych, jak już wspomniałem, tylko o zaledwie 0,3 mld zł.

W okresie styczeń – listopad  2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 382,5 mld zł, tj. 95,9 % planowanych i 395,7 mld zł czyli 77,9 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł tylko 13,2 mld zł, czyli zaledwie 12,1% planowanego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo recesji, a więc spadku PKB w II i III kwartale tego roku, wpływy za 11 miesięcy tylko z 2 podatków (PIT i akcyzy) były trochę niższe niż w 2019 roku ale już wpływy z VAT i CIT były wyższe od tych ubiegłorocznych.

  1. Po 11 miesiącach wpływy z podatku VAT były wyższe od ubiegłorocznych o 1,8 mld zł (czyli o 1,1%), wyższe były także dochody z podatku od instytucji finansowych o blisko 0,1 mld zł czyli o 1,8%, natomiast lekko niższe z akcyzy o 0,5 mld zł czyli o 0,8%.

Z kolei dochody z PIT były niższe o ok. 2,3 mld zł czyli o 3,9%, ale jak już wspomniałem z podatku CIT były wyższe o 0,6 mld zł czyli o 1,6%.

W tej sytuacji wpływy z podatku VAT po 11 miesiącach wyniosły blisko 170,4 mld zł, dochody z akcyzy ponad 64,7 mld zł, dochody z PIT wyniosły blisko 57,2 mld zł, dochody z podatku CIT przekroczyły 37,7 mld zł, a podatek od instytucji finansowych zbliżył się do kwoty 4,5 mld zł.

Całościowo dochody budżetowe zbliżyły się do 96% tych planowanych, natomiast dochody podatkowe przekroczyły 96% planowanych, a więc wszystko wskazuje na to, że nie powinno być kłopotów z ich pełną realizacją.

  1. Jeszcze lepiej wygląda po 11 miesiącach wykonanie dochodów niepodatkowych, wyniosło ono blisko 44,7 mld zł i było wyższe aż o koło 15,4 mld zł (tj. 52,2%) w stosunku do ich wykonania w okresie styczeń - październik 2019.

To wyraźnie lepsze wykonanie dochodów niepodatkowych wynika między innymi z dokonanej w czerwcu przez NBP wpłaty z zysku za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł , dodatkowych wpłat z aukcji pozwoleń na emisję CO2, oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

  1. Z kolei wydatki budżetowe w okresie styczeń – listopad 2020 wyniosły jak już wyżej zaznaczyłem 395,7 mld zł tj. tylko 77,9 tych % planowanych, jednak były o 26,7 mld zł wyższe (tj. o 7,2 %) niż w tym samym okresie 2019 roku.

Główne pozycje tego wzrostu to subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (wzrost o 5,1 mld zł), wzrost aż o 11 mld zł środków przekazywanych do budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500 plus o wsparcie dla 1. dziecka bez ograniczeń dochodowych w rodzinie oraz wzrost wydatków części Obrona Narodowa na zakup uzbrojenia (wzrost wydatków o 3,7 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczeniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem Covid19.

Ponieważ realizacja wydatków budżetowych po 11 miesiącach wynosi niecałe 78% planowanych, wszystko wskazuje na to, że spora ich część zostanie przeniesiona przez ministra finansów do kategorii niewygasających i będzie realizowana w 2021 roku, ponieważ jak zapowiedział minister finansów rząd chce zrealizować w pełni wszystkie zadania przewidziane do finansowania w budżecie na 2020 rok.