Główny ekonomista PKO BP- w 2021 roku w Polsce możliwy 5% wzrost gospodarczy

  1. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że jeżeli pandemia koronawirusa dzięki szczepieniom zostanie poważnie ograniczona, to w Polsce możliwy jest już w 2021 roku 5% wzrost PKB.

Kolejnym czynnikiem, który świadczy o ożywieniu gospodarczym na świecie jest „odbicie globalnych przepływów handlowych”, a sygnalizuje je wzrost globalnych przewozów morskich i rosnący dynamicznie eksport chiński i koreański.

Wreszcie trzecim czynnikiem, który taki wzrost PKB umożliwi, będzie utrzymanie bardzo mocnego wsparcia gospodarek przez banki centralne i rządy poszczególnych krajów, co w Polsce jest realizowane konsekwentnie od początku marca poprzedniego roku.

 

  1. Piotr Bujak podkreślił w tym wywiadzie, że polska gospodarka przechodzi kryzys pandemiczny stosunkowo łagodnie, o czym świadczy mała ilość upadłości i tylko nieznaczny wzrost bezrobocia(Polska ciągle zajmuje drugie miejsce po Czechach jeżeli chodzi o najniższy poziom bezrobocia w UE).

Przypomniał, że do tej pory w ramach 5 tarcz rządowych i Tarczy finansowej do przedsiębiorców trafiło ponad 160 mld zł, z tego 60 mld zł w ramach Tarczy finansowej i ta pomoc będzie kontynuowana.

Właśnie została przyjęta przez parlament tarcza rządowa 6.0, rusza także Tarcza finansowa 2.0, w ramach której Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma do dyspozycji 35 mld zł, które mogą trafić do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami 2 fali pandemii koronawirusa.

 

  1. Przypomnijmy, że podobne oceny polskiej gospodarki przedstawiła pod koniec listopada poprzedniego roku misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), która oceniała stan gospodarki, finansów publicznych, a w tym roku dodatkowo realizację programów wsparcia dla gospodarki przygotowanych przez rząd w związku pandemią koronawirusa.

MFW przewidywał wprawdzie, że w Polsce w 2020 roku, PKB spadnie ale tylko o 3,4%, co jest jednak zdecydowanie bardziej optymistyczną prognozą niż np. prognozy Komisji Europejskiej, która przewiduje spadek PKB w Polsce w tym roku w wysokości 4,6%.

W kolejnych latach MFW przewiduje wyraźne odbicie gospodarcze, przy czym wolniejsze w roku 2021 (wzrost PKB o około 4%) i zdecydowanie szybsze w 2022 roku (wzrost PKB o co najmniej 5 %).

  1. Dobra ocena MFW dotyczyła także stanu finansów publicznych, wprawdzie 2020 rok ma się zakończyć deficytem całego sektora w wysokości 8,9% PKB ale już w roku 2021 ma on zmaleć do 4,6% PKB a w kolejnych latach ma się utrzymywać na poziomie 3% PKB (a więc na poziomie dopuszczalnym przez Traktat z Maastricht).

Dług publiczny zdaniem MFW ukształtuje się w latach 2020-2021 na poziomie bliskim 60% PKB (odpowiednio 59,3 PKB, 59,4% PKB), by w kolejnych latach obniżyć się do poziomu ok. 57% PKB.

Analitycy Funduszu podkreślili, że polityka polskiego rządu prowadzona w ciągu ostatnich kilku lat, polegająca na redukcji długu publicznego w relacji do PKB, stworzyła swoistą poduszkę fiskalną, która teraz pozwoliła na realizację ogromnych rozmiarów programów wsparcia skierowanych do polskiej gospodarki w związku ze skutkami pandemii koronawirusa.

 

  1. Misja MFW bardzo pozytywnie oceniła reakcję polskiego rządu na tzw. pierwszą falę koronawirusa jeżeli chodzi zarówno o rozmiary pomocy skierowanej do przedsiębiorców jak i pracodawców ale także szeroki wachlarz instrumentów jakiego użyło polskie państwo dla jej udzielenia.

Jak podkreślono w komunikacie polski rząd położył nacisk na „wzmacnianie zasobów siły roboczej”, a więc ochronę istniejących miejsc pracy, niezbędnych do powrotu do silnego wzrostu gospodarczego w wysokości sprzed pandemii.

Rzeczywiście w ciągu zaledwie kilku miesięcy do polskich i pracowników trafiło ponad 160 mld zł pomocy finansowej, a działanie niektórych instrumentów zostało przedłużone na kolejne miesiące.

Co więcej w związku z ograniczeniami sanitarnymi spowodowanymi drugą falą pandemii przygotowywana została kolejna tzw. tarcza branżowa i Tarcza Finansowa 2.0, w której wsparcie zostanie skierowane do takich sektorów jak działalność restauracyjna, hotelowa, turystyczna, czy fitness, a środki, które tym razem rząd chce przeznaczyć na wsparcie są szacowane na przynajmniej 35 mld zł.