Dzięki obniżkom podatków w kieszeniach podatników w tym roku zostanie przynajmniej 20 mld zł

1.Ministerstwo finansów poinformowało, że w roku 2020 tylko dzięki obniżce podatku PIT dla wszystkich podatników z 18% do 17%, a także wprowadzeniu stawki zerowej dla podatników do 26 roku życia, spowodowano, że w kieszeniach pracowników pozostało około 12 mld zł.

W tym roku stawka zerowa zostanie rozszerzona także na umowy stażowe i umowy z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, co powiększy oszczędności w podatku PIT dla pracujących ludzi młodych do 26 roku życia.

Jak podkreśla ministerstwo finansów do oszczędności podatkowych Polaków przyczyniło się również wprowadzenie tzw. nowej matrycy stawek VAT, która nie tylko uprościła rozliczanie tego podatku ale także obniżyła stawki na wiele produktów, w tym na produkty tzw. pierwszego wyboru.

2. Poważne oszczędności tym razem w kieszeniach przedsiębiorców, powoduje obniżenie stawek podatku CIT, które jest dokonywane od 2017 roku, najpierw z 19% do 15%, a od 2019 roku na 9%, a także powiększenie kwoty obrotów, które pozwalają na stosowanie obniżonych stawek podatkowych.

Przypomnijmy, że obniżona stawka CIT w 2021 roku, będzie dotyczyć firm, które w roku poprzednim osiągnęły obroty do 2 mln euro rocznie, do tej pory było to tylko 1,2 mln euro rocznie.

Podwyższony zostanie także poziom obrotów firm, które płacą zryczałtowany podatek PIT (a nie CIT) z dotychczasowej kwoty 250 tysięcy euro do kwoty 2 mln euro rocznie, a więc dokładnie 8-krotnie.

Kontynuowane będzie także rozwiązanie polegające na możliwości wyboru obniżonej składki ZUS dla mikrofirm, których obroty nie przekraczają 120 tys zł rocznie (mała firma- mały ZUS).

3. Największą jednak zmianą podatkową jest jednak w 2021 roku tzw. estoński CIT, który oznacza brak obciążenia podatkiem dochodowym w sytuacji kiedy wypracowane zyski są reinwestowane.

Przypomnijmy, że tzw. estoński podatek CIT, będzie dotyczył spółek w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne i nie mają one zaangażowania kapitałowego w innych podmiotach gospodarczych, zatrudniają przynajmniej 3 pracowników, a obroty takiej spółki nie przekraczają 100 mln rocznie (chodzi o średnie przychody w ciągu ostatnich 4 lat).

Taka spółka sama będzie decydowała czy skorzysta z takiego rozwiązania, będzie ono obowiązywało przez 4 kolejne lata budżetowe, będzie jednak istniała możliwość przedłużenia jego obowiązywania.

4. Według ekspertów aż 97% istniejących w Polsce spółek, będzie mogło skorzystać z tego rozwiązania, w pierwszym okresie jego obowiązywania skorzysta około 200 tysięcy spółek, a jego koszt dla budżetu wyniesie około 5 mld zł.

Przy czym wprawdzie jak szacują eksperci nie wpłynie 5 mld zł z CIT do budżetu ale za jakiś czas po realizacji inwestycji przez wiele firm wzrosną wpływy z VAT, a także wpływy z PIT, bowiem dzięki tym inwestycjom powstaną nowe miejsca pracy.

Według szacunków dzięki temu rozwiązaniu w Polsce powstanie przynajmniej 120 tysięcy nowych miejsc pracy, a stopa inwestycji powinna wzrosnąć przynajmniej o 2 punkty procentowe (szacowany jest wzrost nakładów inwestycyjnych o około 2% PKB rocznie).

5. Jak szacuje ministerstwo finansów, wprowadzenie estońskiego CIT i powiększenie wielkości obrotów firm, które mogą płacić obniżony CIT, a także zryczałtowany PIT spowoduje, że w kieszeniach przedsiębiorców pozostanie w 2021 roku co najmniej 7 mld zł.

Estoński CIT wg. szacunków resortu finansów spowoduje, że na kontach firm w 2021 roku zostanie przynajmniej 5,6 mld zł, rozszerzenie stosowania ryczałtu w PIT spowoduje pozostawienie u przedsiębiorców ok.0,9 mld zł, wreszcie powiększenie limitu obrotów dla podatników CIT, da firmom oszczędności rzędu 0,4 mld zł.

Sumarycznie więc obniżki podatku PIT dla osób fizycznych i podatku CIT i PIT dla przedsiębiorców spowodują, że w kieszeniach pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku pozostanie co najmniej 20 mld zł.