Ruszają konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania 76 mld euro z budżetu UE

1. W ostatni poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki razem z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim i minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską- Jedynak ogłosili rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczącej Umowy Partnerstwa na podstawie, której będą wydatkowane środki z polskiej koperty z unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Na szeroko rozumianą politykę regionalną, a także transformację energetyczną niektórych regionów Polska otrzymała 76 mld euro z tego 72,2 mld euro z funduszy spójności i 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Środki te podzielono na 9 programów sektorowych zarządzanych przez poszczególne ministerstwa i 16 programów regionalnych zarządzanych przez marszałków województw, przy czym podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, proporcje podziału środków finansowych pomiędzy część rządową i samorządową wynoszą 60% i 40% czyli odpowiednio około 48 mld euro i 28 mld euro.

2. Te 9 programów sektorowych to: infrastruktura i środowisko z największa kwotą 25,1 mld euro z przeznaczeniem na drogi, koleje, transport publiczny i ochronę środowiska; inteligentny rozwój z kwotą 8 mld euro z przeznaczeniem na innowacje, współprace nauki i przedsiębiorców; wiedza edukacja rozwój z kwotą 4,3 mld euro na między innymi naukę, szkolnictwo, sprawy społeczne; Polska cyfrowa z kwotą 2 mld euro z przeznaczeniem na cyfryzację; Polska Wschodnia z kwotą 2,5 mld euro (specjalny program dla województw o najniższym poziomie rozwoju- warmisko-mazurskie, podlaskie lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, a także tzw. obwarzanek w ramach województwa mazowieckiego obejmujący dawne województwa radomskie, siedleckie, ostrołęckie ciechanowskie i płockie), oraz program sprawiedliwej transformacji z kwotą 4,4 mld euro przeznaczony na transformacje województw górniczych tj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Pozostałe 3 programy mające już mniejszy ciężar gatunkowy to: Pomoc żywnościowa z kwotą 0,2 mld euro, program Ryby z kwotą 0,5 mld euro i programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej z kwotą -0,56 mld euro z przeznaczeniem głownie na współpracę sąsiedzką.

3. Środki na 16 programów regionalnych zostały rozdzielone wg. algorytmu którego podstawowymi kryteriami była liczba ludności i poziom PKB na mieszkańca w poszczególnych województwach.

Z przypadających na 16 programów regionalnych 28 mld euro rozdzielono 75% środków czyli około 21 mld euro, natomiast 25% czyli około 7 mld euro pozostawiono w rezerwie programowej, środki te będą rozdzielane podczas negocjacji kontraktu programowego z poszczególnymi samorządami województw.

I tak województwo dolnośląskie otrzymało -0,87 mld euro; kujawsko-pomorskie-1,48 mld euro; lubelskie-1,77 mld euro; lubuskie-0,74 mld euro; łodzkie-1,63 mld euro, małopolskie-1,54 mld euro; mazowieckie-1,67 mld euro; opolskie-0,76 mld euro; podkarpackie-1,66 mld euro; podlaskie0,99 mld euro; pomorskie-113 mld euro;, ślaskie-2,37 mld euro; świętokrzyskie-1,1 mld euro; warmińsko-mazurskie-1,23 mld euro; wielkopolskie-1,07 mld euro i zachodniopomorskie-1,31 mld euro.

4. Teraz rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zarówno programów sektorowych jak i programów regionalnych i to zarówno z samorządami, organizacjami społeczno-gospodarczymi ale także mieszkańcami poszczególnych województw.

Konsultacje odbywają w trybie online, będą trwały do 16 lutego i można się na nie rejestrować na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl, tam dostępny jest także ich harmonogram, będą one także transmitowane na kanale You Tube.