Zaledwie w 8 dni z Tarczy 2.0 wypłacono blisko 14 tys. firm aż 2,3 mld zł

  1. Jak poinformował na jednym z portali społecznościowych wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk, zaledwie w 8 dni od rozpoczęcia przyjmowania wniosków w sprawie pomocy finansowej dla firm, które zostały dotknięte decyzjami o ograniczeniach działalności gospodarczej w związku z pandemia Covid19, wypłacono tym firmom ponad 2,3 mld zł.

W ramach Tarczy Finansowej 2.0, PFR zaakceptował do tej pory wnioski blisko 14 tysięcy firm, z tego ponad 4 tysiące to restauracje i placówki gastronomiczne, którym wypłacono pomoc finansową w wysokości blisko 0,7 mld zł.

Jak podkreślił wiceprezes Marczuk firmy, którym przekazano pomoc finansową zatrudniają ponad 100 tysięcy pracowników i w związku z tym udało się uratować taką ilość miejsc pracy głównie w branży hotelarskiej i gastronomicznej.           

 

  1. Przypomnijmy, że do złożenia wniosków o pomoc finansową są uprawnione mikro, małe i średnie firmy z ponad 40 branż (między innymi handel, hotelarstwo, działalność gastronomiczna, działalność turystyczna, wystawowa, kulturalna, sportowa), które odnotowały spadek obrotów przynajmniej o 30% w okresie kwiecień- grudzień lub tylko w IV kwartale 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.

Podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0 w ramach której po pierwszej fali pandemii Covid 19 przekazano firmom w Polsce ponad 75 mld zł wnioski o pomoc finansową są składane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Przedsiębiorcy, których dotknęły ograniczenia administracyjne i których obroty spadły o przynajmniej 30%, mają czas na składanie wniosków do PFR tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, do końca lutego.

 

  1. przypomnijmy także, że dla mikrofirm, a więc przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników i mających obroty lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro i wykazujących jak już wspomniałem spadek obrotów o przynajmniej 30% w okresie kwiecień-grudzień lub za okres październik-grudzień 2020 w stosunku do analogicznych okresów roku 2019, przewiduje się maksymalną kwotę subwencji do 324 tys. zł.

Przy czym gdy przychody spadły od 30 do 60% przewiduje się wsparcie 18 tys. zł na zatrudnionego, w przypadku kiedy ten spadek przychodów był wyższy niż 60% wtedy kwota dotacji na zatrudnionego rośnie do 36 tysięcy.

Jeżeli zatrudnienie w firmie zostanie utrzymane do końca 2021 roku, to wtedy istnieje możliwość umorzenia przyznanej subwencji w 100%.

 

  1. Z kolei w przypadku firm małych i średnich, a więc zatrudniających od 10 do 249 pracowników i mających obroty do 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro i wykazujących spadek obrotów o minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia albo od października do grudnia 2020 roku w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku, przewiduje się maksymalną kwotę subwencji do 3,5 mln zł.

W przypadku tych firm przyznana subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 roku, przy czym kwota przyznanej subwencji nie może przekroczyć kwoty 72 tys. zł na pracownika.

Także w przypadku tych przedsiębiorstw przyznana subwencja może zostać umorzona w 100% pod warunkiem jednak, że firma utrzyma poziom dotychczasowego zatrudnienia przez cały rok 2021.

 

  1. Widać więc, że pomoc finansowa w ramach Tarczy 2.0 udzielana jest przez PFR bardzo sprawnie, skoro w ciągu zaledwie 8 dni od momentu uruchomienia przyjmowania wniosków pieniądze trafiły d blisko 14 tysięcy firm.

Jak podkreśla wiceprezes Marczuk jeżeli dokumenty przedstawione we wniosku przez przedsiębiorcę są kompletne i nie stwarzają wątpliwości co do ich rzetelności, środki finansowe trafiają na jego rachunek w ciągu 48 godzin od jego złożenia.