W 2020 roku nadwyżka towarowa w handlu zagranicznym 10-krotnie wyższa niż w 2019 roku

1. Wczoraj GUS podał dane dotyczące obrotów towarowych w handlu zagranicznym w 2020 roku (dane tymczasowe), z których wynika, że wyeksportowaliśmy towary o wartości 1051,9 mld zł (ceny bieżące), natomiast import do Polski wyniósł 998,3 mld zł, co oznacza osiągniecie dodatniego salda w wysokości 53,7 mld zł.

W porównaniu z 2019 rokiem eksport wyrażony w złotych wzrósł o 2,8%, natomiast import spadł o 2%, co spowodowało, że nadwyżka w obrocie towarowym w 2020 roku jest ponad 10-krotnie wyższa niż w roku 2019 (wtedy wyniosła 5,1 mld zł).

Nie ma jeszcze wyników dotyczących obrotu usługami w 2020 roku ale według prognoz nadwyżka eksportu nad importem zdecydowanie przekroczy 100 mld zł, co oznacza, że łączna nadwyżka eksportowa za rok 2020 sięgnie blisko 6,9% PKB. (ponad 2% PKB to nadwyżka towarowa i ponad 4% PKB to nadwyżka w usługach).

2. Z kolei wartość polskiego eksportu wyrażona w euro wyniosła 237,5 mld, w porównaniu z rokiem 2019 spadła ona o 0,3% , natomiast wartość importu wyniosła 225,5 mld, spadła o 4%, a dodatnie saldo wyniosło 12 mld czyli było dokładnie 10 -krotnie większe niż w roku 2019 (wtedy nadwyżka wyniosła 1,2 mld).

Natomiast wartość polskiego eksportu wyrażona w dolarach amerykańskich wyniosła 269,9 mld i wzrosła ona o 1,1%, a wartość importu wyniosła 256,2 mld, co spowodowało nadwyżkę w wysokości 13,7 mld, oznacza to, że wartość dodatniego salda obrotu towarowego jest ponad 10-krotnie wyższa niż w 2019 roku (wtedy wyniosła 1,3 mld).

3. Osiągniecie tak wysokiej nadwyżki w obrocie towarowym w 2020 roku miało miejsce w sytuacji recesji w światowej i europejskiej gospodarce, a w szczególności u naszego największego partnera handlowego czyli Niemiec (spadek PKB w niemieckiej gospodarce wyniósł 5%).

Najbardziej zaskakujące w tych bardzo dobrych rezultatach polskiego handlu zagranicznego w 2020 roku jest to, że według analiz wielu analityków na skutek recesji u naszych zachodnich partnerów handlowych, nasz eksport powinien maleć, a w dalszym ciągu rośnie.

Co więcej polska gospodarka jest coraz mniej importochłonna, od 2017 roku mamy wyraźną tendencję wzrostową stosunku eksportu do importu wyrażonego w euro, na 1 euro importu przydało już 1,3 euro eksportu (przy konstruowaniu tego wskaźnika wartość eksportowanych i importowanych towarów i usług ujęto łącznie).

4. Jak łatwo się domyślić naszym największym rynkiem eksportowym są Niemcy, w 2020 roku sprzedaliśmy tam towary o wartości 68,6 mld euro, jesteśmy już 4 eksporterem do Niemiec, wyprzedzają nas tylko Chiny, Holandia i USA, w roku poprzednim udało się nam wyprzedzić zarówno Francję jak i Włochy.

Na drugim miejscu w polskim eksporcie i to może być zaskoczeniem są Czechy -13,8 mld euro, na trzecim W. Brytania-13,6 mld euro, na czwartym Francja-13,3 mld euro, na piątym Włochy-10,3 mld euro, na szóstym miejscu Holandia 10,1 mld euro, na siódmym miejscu Rosja-7,2 mld euro, na ósmym miejscu Szwecja 6,9 mld euro, na dziewiątym miejscu USA- 6,7 mld euro i na dziesiątym miejscu Hiszpania- 6 mld euro.

Natomiast jeżeli chodzi o import to na pierwszym miejscu są Niemcy z wartością 49,3 mld euro (co oznacza, że z tym krajem mamy wyraźną nadwyżkę wynoszącą już blisko 20 mld euro), natomiast już na drugim Chiny z importem 32,8 mld euro (z tym krajem mamy ogromny deficyt), na trzecim Włochy skąd sprowadziliśmy towary wartości 11,2 mld euro, na 4 miejscu z kolei Rosja 10,2mld euro (tu także odnotowujemy deficyt ze względu na import dwóch podstawowych surowców -gazu i ropy naftowej, choć import z tego kraju w porównaniu z 2019 rokiem spadł o ponad 4 mld euro).

Na piątym miejscu jeżeli chodzi o import do naszego kraju znajduje się Holandia -8,9 mld euro, na szóstym Francja -8,5 mld euro (z tym krajem także mamy wynoszącą ponad 5 mld euro nadwyżkę), na siódmym Czechy -7,1mld euro (tu także mamy nadwyżkę w wysokości około 7 mld euro), na ósmym miejscu USA z importem w wysokości 7 mld euro, na dziewiątym miejscu Korea Południowa 5,4 mld euro i na dziesiątym miejscu Belgia- 5,1 mld euro.

5. Jeszcze raz należy podkreślić, że osiągnięcie w 2020 roku przez polską gospodarkę nadwyżki w obrocie towarowym z zagranicą w wysokości 12 mld euro, 10-krotnie wyższej niż w roku 2019, jest ogromnym osiągnięciem, co więcej dodatnie saldo obrotu usługami najprawdopodobniej w 2020 roku przekroczyło wartość 25 mld euro.

Stało się to w sytuacji kiedy gospodarki naszych głównych partnerów handlowych w UE dotknęła w 2020 roku głęboka recesja, a mimo tego polski eksport do tych krajów wzrósł albo został utrzymany na poziomie z roku 2019.