Służby specjalne zwalczają przestępczość gospodarczą bez rozgłosu ale skutecznie

1. Jak co roku o tej porze ukazał się na stronach rządowych komunikat rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych podsumowującego działalność służb w zwalczaniu przestępczości gospodarczej w 2020 roku.

Z komunikatu wynika, że służby specjalne wykryły w roku ubiegłym przestępstwa skutkujące stratami Skarbu Państwa szacowanymi na ponad 20 mld zł, natomiast działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwoliły na zatrzymanie ponad 1100 osób podejrzanych o popełnienie tych przestępstw gospodarczych.

Chodzi o przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT i podatku akcyzowego, przestępstwa związane z wyłudzaniem funduszy unijnych, przestępstwa skutkujące stratami spółek Skarbu Państwa, a także przestępstwa skutkujące stratami w mieniu samorządowym.

2. Oprócz skutecznego ścigania sprawców przestępstw gospodarczych, służby udaremniają także wyłudzanie podatków, np. CBA w 2020 roku uchroniły Skarb Państwa przez wyłudzeniem 175 mln zł, a także zabezpieczyło mienie wartości 476 mln zł, które w zdecydowanej większości dotyczą przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku VAT.

Z kolei ABW w całym roku 2020 prowadziła aż 165 postępowań przygotowawczych związanych z przestępstwami gospodarczymi zarówno związanymi z wyłudzaniem podatku VAT jak i mieniem publicznym.

Jak podkreśla koordynator ds. służb w wydanym komunikacie wszystkie te działania uderzające w przestępczość gospodarczą, były prowadzone w 2020 roku mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

3. To opis suchego komunikatu wydanego przez koordynatora ds. służb specjalnych ale na jego podstawie można sobie wyobrazić skalę działań głównie CBA i ABW w odniesieniu do przestępczości gospodarczej.

Na szczęście z roku na rok maleje jednak ilość osób, którym stawia się zarzuty o ten rodzaj przestępstw, co oznacza, że działalność służb specjalnych w tym zakresie, ma także duży walor prewencyjny.

Osoby nawet skłonne do popełniania takich przestępstw na skutek informacji o skuteczności działań służb specjalnych w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych, nie podejmują takich działań.

4. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że Polska stworzyła skuteczny system walki z przestępstwami dotyczącymi wyłudzeń, czy też korupcji związanej z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jest to niezwykle istotne w związku z rozporządzeniem tzw. mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności i powiązania przyszłych wypłat z budżetu UE z jej przestrzeganiem.

Przypomnijmy, że wspomniane rozporządzenie jest oparte o art. 322 Traktatu o Funkcjonowaniu UE (TFUE), który dotyczy tylko i wyłącznie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, a więc ochrony tych środków przed wyłudzaniem, defraudacją, czy wydatkowaniem w warunkach korupcyjnych.

Jeżeli to rozporządzenie wejdzie w życie (na razie Polska i Węgry zaskarżyły go do TSUE), to wtedy Komisja Europejska, chcąc na jego podstawie zablokować środki dla jakiegoś kraju członkowskiego, musiałby udowodnić, że ich wydatkowanie właśnie uderza w interesy finansowe UE.

5. A ponieważ jak widać Polska ma dobrze zbudowany i dobrze funkcjonujący system walki z korupcją i wyłudzaniem środków unijnych, o czym świadczą doroczne komunikaty podsumowujące działalność służb specjalnych w walce z przestępczością gospodarczą.

Filarami tego systemu są sprawnie działające służby specjalne głównie CBA i ABW, to trudno się spodziewać aby właśnie z tego powodu, można było blokować środki unijne dla naszego kraju.