Po obniżce PIT w portfelach Polaków zostanie 14 mld zł rocznie

1. W ostatni poniedziałek resort finansów zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisy towarzyszące, informując jednocześnie, że został on skierowany do konsultacji społecznych.

Chodzi o to aby już we wrześniu, mógł zająć się nim Parlament, tak aby wszystkie te zaproponowane zmiany, korzystne aż dla 23 mln podatników, mogły wejść w życie już od 1 stycznia przyszłego roku.

Jak podkreślił resort proponowane zmiany, to historyczna obniżka podatków i jednocześnie historyczna podwyżka kwoty wolnej w podatku PIT, co spowoduje, że w kieszeniach podatników zostanie przynajmniej 14 mld zł rocznie.

2. W tej nowelizacji ustawy PIT, znalazła się propozycja podwyższenia kwoty wolnej od podatku z obecnych 3,090 zł na 30 tys. zł (a wiec podwyżka blisko 10-krotna), a także podwyższenie kwoty w II przedziale podatkowym, od której podatnicy płacą nie 17% a 32% stawkę PIT, z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, a więc o 40%.

Kwota wolna od podatku PIT jest podwyższana pierwszy raz od momentu wprowadzenia tego podatku czyli od ponad 30 lat (poza podwyższeniem kilka lat temu tej kwoty do 8 tysięcy zł dla podatników o najniższym poziomie dochodów), kwota II progu podatkowego jest podwyższana pierwszy raz od 12 lat, a wiec są to zmiany o charakterze wręcz przełomowym.

Zdecydowano także, że zlikwidowana zostanie możliwość odliczania wynoszącego do tej pory 7,75% odpisu składki na ubezpieczenia zdrowotne (NFZ) od podatku, od tej pory wszyscy ubezpieczeni, będą odprowadzali pełną 9% składkę na Fundusz, liczoną od ich wynagrodzenia albo dochodów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonywał sukcesywnych obniżek podatku PIT, między innymi wprowadzono zerową stawkę podatku PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia, obniżono także stawkę w I przedziale podatku PIT z dotychczasowej 18% do 17% dla wszystkich podatników, a także jak już wspomniałem podwyższono kwotę wolną z 3090 zł do 8 tys. zł dla osób o najniższym poziomie dochodów.

Proponowane obniżki podatku PIT, są tego rzędu, że zyska albo nie straci na nich aż 90% podatników (czyli około 23 mln), a z kolei na emeryturze bez podatku (do 2,5 tys. zł brutto), zyska ponad 70%  emerytów i rencistów.

Według danych resortu finansów łącznie te zmiany w podatku PIT spowodują, że w kieszeniach podatników tego podatku, zostanie około 14 mld zł (wg. szacunków o tyle mniejsze z tytułu tego podatku mają być dochody budżetu państwa).

Z kolei w związku z innym sposobem rozliczania składki na NFZ dochody Funduszu z tego tytułu wzrosną już w pierwszym roku po wprowadzeniu zmian przynajmniej o 14 mld zł i pozwolą na wzrost nakładów na ochronę zdrowia przekraczający 6% PKB już w 2023 roku i 7% PKB w 2027 roku.

4. Emocje w związku ze zmianami w podatku PIT budzi likwidacja możliwości odliczenia składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, co ma być szczególnie niekorzystne dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osiągających z tego tytułu wysokie dochody.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy przedsiębiorców, resort zaproponował korzystne warunki przechodzenia na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), którego stawka dla małych i średnich firm wynosi tylko 9%.

Ponadto dla tej kategorii przedsiębiorców, zaproponowano zmniejszenie stawek podatku ryczałtowego z dotychczasowych 17% na 14 % i ta obniżona stawka ryczałtu będzie dotyczyła zawodów medycznych (lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych) oraz inżynierów.

Natomiast dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ze środowiska ITC, a więc informatyków, programistów innych zawodów tej branży, zaproponowano obniżenie stawki podatku ryczałtowego z dotychczasowych 15% do 12%.