Prawie 11% wzrostu PKB w II kwartale- najlepsze dane w historii pomiarów

1. Jak podał we wczorajszym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS), na podstawie tzw. szybkiego szacunku w II kwartale tego roku PKB niewyrównany sezonowo, zwiększył się realnie o 10,9% w ujęciu rok do roku.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że II kwartał 2020 roku, to czas kiedy w dużej części polskiej gospodarki obowiązywał lock down, co spowodowało, że PKB spadło wtedy o 8,3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

To prawie 11% zwiększenia się PKB w Polsce to najwyższy poziom wzrostu gospodarczego w historii pomiarów, co więcej to oznacza , że nasza gospodarka odrobiła już w II kwartale straty spowodowane pandemią kornawirusa.

W ten sposób znaleźliśmy się w pierwszej trójce krajów należących do UE, które odrobiły straty spowodowane pandemią, na pierwszym miejscu znajduje się Litwa której PKB w II kwartale 2021 jest wyższe o 3,5% od PKB z II kwartału 2019 roku , na drugim miejscu Polska z 2% wzrostem, na trzecim Szwecja-1,1% , na czwartym Łotwa -0,5%.                                                                         Pozostałe 23 kraje UE, po II kwartale tego roku mają ciągle PKB niższe niż w II kwartale 2019 roku, przy czym  najwięcej do odrobienia ma Hiszpania, której PKB po II kwartale jest aż o 6,1% niższe niż w II kwartale 2019, na II i III miejscu znajdują się Włochy i Czechy, których PKB w II kwartale jest niższe od tego z II kwartału 2019 roku jeszcze o 4%.

2. Tak wysoki wzrost PKB w II kwartale był spodziewany, ponieważ zdaniem analityków skoro w kwietniu i maju rosła bardzo wyraźnie produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, a wyprzedzający czerwcowy wskaźnik koniunktury w przemyśle Markit PMI, po raz drugi z rzędu był na rekordowo wysokim poziomie, to wszystko oznaczało, że konsekwencją będzie bardzo wysokie odbicie gospodarcze.

Analitycy podkreślali także wyraźny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (wzrosło ono w maju o 22 tysiące etatów) czyli w o 2,7% w ujęciu rok do roku, co świadczy o trwającym solidnym popycie na pracę.

Na razie ciągle jeszcze zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii, co oznacza istnienie „buforu”, który będzie łagodził presję na wzrost płac.

Wprawdzie wzrost przeciętnej płacy w maju w przedsiębiorstwach wyniósł aż 10,1%  a w czerwcu 9,6% ale jak podkreślają analitycy ze względu na istnienie wspomnianego „buforu” wzrost wynagrodzeń w całym roku 2021 wyniesie około 7%-8%.

3. W konsekwencji tak wysokie spodziewanego wzrostu PKB w II kwartale międzynarodowe ale i polskie instytucje finansowe już wcześniej podniosły swojego prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w całym roku 2021.

Jak poinformował pod koniec lipca  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w swoim cyklicznym raporcie World Economic Outlook wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 roku wyniesie 4,6%, podczas gdy dotychczasowa prognoza przewidywała wzrost na poziomie 3,5% (oznacza to podniesienie prognozy wzrostu przez MFW aż o 1,1 pkt proc.).

Z kolei prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce na rok 2022, także została skorygowana w górę, wg MFW wzrost PKB wyniesie 5,2% i będzie wyższy od wcześniejszych przewidywań o 0,7% pkt proc. (wcześniej MFW przewidywał, że wzrost ten wyniesie 4,5%).

Fundusz podkreślił, że sprawdzalność tych prognoz jest uzależniona od skali i przebiegu 4 fali pandemii koronawirusa w Europie i na świecie ale spodziewa się, że jeżeli nawet skala zakażeń Covid-19 wzrośnie, to poszczególne kraje jednak nie będą zamykały swoich gospodarek, ze względu na poziom zaszczepienia obywateli.

4. Natomiast na początku lipca tego roku prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i innych europejskich krajów, podniósł i to jeszcze bardziej wyraźnie niż MFW, także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Prognoza wzrostu PKB w Polsce w 2021 roku wg EBOR jest wyższa od tej wcześniejszej aż o 2 pkt proc (PKB ma wzrosnąć o 5%, zamiast wcześniejszych 3%), a w 2022 roku wzrost PKB ma wynieść 4,8%.

Jednocześnie jak podkreślił EBOR w 2021 roku, Polska będzie jednym z nielicznych krajów europejskich, który nie tylko odrobi spadek PKB z 2020 roku ale w porównaniu z 2019 rokiem jego gospodarka, będzie na plusie wynoszącym 2,2 pkt proc ( po II kwartale tego roku ta prognoza EBOR spełnia się w 100%).