Z 10 projektów ustaw Polskiego Ładu, przygotowywanych przez 100 dni,nie ma 2 z resortu Gowina

1. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tzw. rodzinnym kapitale opiekuńczym, a więc o dodatkowym wsparciu dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Rodzinom tym będzie przysługiwało dodatkowe nieopodatkowane wsparcie w wysokości 500 zł przez  24 miesiące albo 1 tys zł przez 12 miesięcy na każde drugie i kolejne dziecko.

Rząd zawarł w projekcie budżetu na 2022 rok dodatkową kwotę około 3 mld zł i chce ,żeby prace legislacyjne były prowadzone tak, aby wspomniana ustawa została przyjęta w tym roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

2. Przypomnijmy, że 2 czerwca na spotkaniu z przedstawicielami organizacji uczestniczących w Radzie Dialogu Społecznego (pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych), premier Mateusz Morawiecki, zaprezentował 10 pierwszych projektów z Polskiego Ładu, które rząd zamierza przygotować w ciągu najbliższych 100 dni.

Były to; zmiany w podatku PIT, korzystne dla co najmniej 18 mln podatników; emerytura bez podatku; wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB; zniesienie limitów do specjalistów; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności; rodzinny kapitał opiekuńczy; program Inwestycji Strategicznych Polski Ład; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej przez rolników; małe Centra Nauki Kopernik w Polsce.

Chodziło o przygotowanie nowelizacji obowiązujących ustaw regulujących tę problematykę albo też przygotowanie zupełnie nowych regulacji ustawowych i ich uchwalenie w takich terminach, aby mogły one wejść w życie już w II połowie tego roku, najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

3. Po wczorajszym przyjęciu projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, z tej listy do przyjęcia do 10 września zostały tylko2 projekty, za których przygotowanie był odpowiedzialny resort wicepremiera Gowina mianowici : mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 budowany bez formalności.

Niestety okazuje się, że resort ten mimo zapowiedzi nie wywiązał się z tego obowiązku, prawdopodobnie odpowiedzialna za te projekty wiceminister Anna Kornecka, odwołana tydzień wcześniej niż szef resortu Jarosław Gowin, nie tylko nie spieszyła się z przygotowaniem tych projektów ale wręcz je bojkotowała.

Po przejęciu odpowiedzialności za ten resort przez premiera Morawieckiego, prace uległy przyśpieszeniu, zarówno projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego dla małżeństw do 40. roku życia jak i ustawy o ułatwieniach dotyczących budowy domów do 70 m2, będą przyjęte we wcześniej zapowiadanym terminie.

4. Przypomnijmy ,że pierwszy ogień poszły zmiany w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych (PIT), a więc 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. zł do 30 tys. zł, podniesienie II progu podatkowego od którego obowiązuje wyższa stawka podatku PIT (32%) z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, a także innego niż do tej pory sposobu rozliczania składki zdrowotnej.

Konsekwencją tych zmian będzie emerytura bez podatku dla świadczeń do 2,5 tys. zł brutto, a więc tak naprawdę podwyżka tych świadczeń o kwotę do tej pory płaconego podatku, a także nieopodatkowanie wynagrodzenia minimalnego do wysokości 2,8 tys. zł brutto.

Przy tej okazji zostały zaprezentowane rozwiązania korzystne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które mogą przejść na inną formę opodatkowania, z 17% podatku liniowego na podatek zryczałtowany, o niższych niż do tej pory stawkach, co zamortyzuje wzrost ich obciążeń składką zdrowotną (składka pozostaje na tym samym poziomie 9%, tylko nie będzie możliwe tak jak dotychczas jej odliczenie w wysokości 7,75%).

5. Kolejne zmiany ustawowe dotyczyły ochrony zdrowia, z jednej strony rząd  pokazał ścieżkę dojścia do nakładów w wysokości 7% PKB czyli spodziewaną kwotę przynajmniej 200 mld zł w 2027 roku, a także rozszerzenie świadczeń medycznych poprzez zniesienie limitów do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów, oraz uruchomienie badań profilaktycznych dla wszystkich powyżej 40 roku życia (profilaktyka 40+).

Podpisano także porozumienie pomiędzy resortem nauki a Centrum Nauki Kopernik dotyczące wsparcia samorządów jeżeli te będą chciały tworzyć tzw. „Małe Centra Nauki Kopernik” w średnich i mniejszych polskich miastach (rząd chce żeby takich centrów nazwanych Strefami Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności- SOWA do 2023 roku powstało 32).

Także rolnicy zostaną wsparci między innymi dodatkowymi dopłatami do paliwa rolniczego do 110 zł na hektar, przyjęto także ustawę powiększeniu  wartości rolniczego handlu detalicznego do 100 tys zł rocznie co umożliwi osiąganie wyższych niż do tej pory dochodów rolnikom ze sprzedaży własnych produktów.