W ciągu 100 dni rząd przyjął ustawy dotyczące 10 najważniejszych projektów Polskiego Ładu

  1. W piątek 10 września premier Mateusz Morawiecki posumował 100 dni od ogłoszenia Polskiego Ładu i poinformował, że przez ten okres Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw dotyczące najważniejszych 10 projektów zapisanych w tym programie.

Przypomnijmy, że 2 czerwca na spotkaniu z przedstawicielami organizacji uczestniczących w Radzie Dialogu Społecznego (pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych), premier Mateusz Morawiecki, zaprezentował 10 pierwszych projektów z Polskiego Ładu, które rząd zamierza przygotować w ciągu najbliższych 100 dni.

Były to; zmiany w podatku PIT, korzystne dla co najmniej 18 mln podatników; emerytura bez podatku; wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB; zniesienie limitów do specjalistów; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności; rodzinny kapitał opiekuńczy; program Inwestycji Strategicznych Polski Ład; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej przez rolników; małe Centra Nauki Kopernik w Polsce.

Zapowiedział, że rząd zamierza w tym czasie przygotować nowelizację obowiązujących ustaw regulujących tę problematykę albo też przygotować zupełnie nowe regulacje ustawowe i zapewnić ich uchwalenie w takich terminach, aby mogły one wejść w życie już w II połowie tego roku, najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

 

  1. Na pierwszy ogień poszły zmiany w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych (PIT), a więc 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. zł do 30 tys. zł, podniesienie II progu podatkowego od którego obowiązuje wyższa stawka podatku PIT (32%) z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, a także innego niż do tej pory sposobu rozliczania składki zdrowotnej.

Konsekwencją tych zmian będzie emerytura bez podatku dla świadczeń do 2,5 tys. zł brutto, a więc tak naprawdę podwyżka tych świadczeń o kwotę do tej pory płaconego podatku, a także nieopodatkowanie wynagrodzenia minimalnego do wysokości 2,8 tys. zł brutto.

Przy tej okazji zostały zaprezentowane rozwiązania korzystne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które mogą przejść na inną formę opodatkowania, z 17% podatku liniowego na podatek zryczałtowany, o niższych niż do tej pory stawkach, co zamortyzuje wzrost ich obciążeń składką zdrowotną (składka pozostaje na tym samym poziomie 9%, tylko nie będzie możliwe tak jak dotychczas jej odliczenie w wysokości 7,75%).

 

  1. Ponieważ głównym problemem zgłaszanym podczas konsultacji społecznych projektu ustawy dotyczącego zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), była wysokość składki na NFZ dla przedsiębiorców, którzy wybrali tzw. liniowy PIT, ryczałt albo kartę podatkową, ostatecznie zaproponowano zmiany w projekcie tej ustawy.

Rząd w projekcie zapisał obciążenie w wysokości 9% osiąganego dochodu, a więc w identycznej wysokości jaką płacą pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, teraz ustalono, że ta składka będzie wynosiła 4,9%, przy czym przedsiębiorcy mający dochody do 6 tys. zł będą ją płacili w wysokości 270 zł.

Z kolei dla przedsiębiorców ryczałtowców podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% średniego wynagrodzenia w gospodarce przy rocznych przychodach do 60 tys. zł, 100% przy rocznych przychodach do 300 tys. zł i 180% przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł.

Natomiast składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych wg. karty podatkowej wyniesie 9% ale liczone od minimalnego wynagrodzenia, a nie średniego wynagrodzenia w gospodarce jak proponowano do tej pory.

 

  1. Kolejne zmiany ustawowe dotyczyły ochrony zdrowia, z jednej strony rząd pokazał ścieżkę dojścia do nakładów w wysokości 7% PKB czyli spodziewaną kwotę przynajmniej 200 mld zł w 2027 roku, a także rozszerzenie świadczeń medycznych poprzez zniesienie limitów do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów, oraz uruchomienie badań profilaktycznych dla wszystkich powyżej 40 roku życia (profilaktyka 40+).

Podpisano także porozumienie pomiędzy resortem nauki a Centrum Nauki Kopernik dotyczące wsparcia samorządów jeżeli te będą chciały tworzyć tzw. „Małe Centra Nauki Kopernik” w średnich i mniejszych polskich miastach (rząd chce żeby takich centrów nazwanych Strefami Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA do 2023 roku powstało 32).

Także rolnicy zostaną wsparci między innymi dodatkowymi dopłatami do paliwa rolniczego do 110 zł na hektar, przyjęto także ustawę powiększeniu wartości rolniczego handlu detalicznego do 100 tys. zł rocznie co umożliwi rolnikom osiąganie wyższych niż do tej pory dochodów ze sprzedaży własnych produktów.

 

  1. W połowie sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tzw. rodzinnym kapitale opiekuńczym, a więc o dodatkowym wsparciu dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Rodzinom tym będzie przysługiwało dodatkowe nieopodatkowane wsparcie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące albo 1 tys. zł przez 12 miesięcy na każde drugie i kolejne dziecko.

Rząd zawarł w projekcie budżetu na 2022 rok dodatkową kwotę około 3 mld zł i chce, żeby prace legislacyjne były prowadzone tak, aby wspomniana ustawa została przyjęta w tym roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Z kolei na początku września zostały przyjęte 2 ostatnie projekty, mieszkanie bez wkładu własnego z możliwością umarzania wynoszącego 100 tys. kredytu w zależności od liczby dzieci w rodzinie, a także zmiany w przepisach umożliwiające budowanie własnych domów do 70 m2 bez formalności.

W ten sposób premier Morawiecki wywiązał się z zobowiązania, że przez 100 dni od daty ogłoszenia Polskiego Ładu zostaną przyjęte przez rząd wszystkie ustawy umożliwiające wejście w życie 10 najważniejszych projektów z tego programu.