Warszawa obwieszona plakatami o szkodliwości Polskiego Ładu dla jej finansów, ale to kłamstwo

  1. Prezydent Trzaskowski prowadzi w Warszawie kampanie informacyjną o szkodliwości Polskiego Ładu dla finansów stolicy, przy pomocy której straszy mieszkańców, że już w 2022 roku zabraknie pieniędzy na wiele zadań z zakresu polityki społecznej i inwestycje prowadzone przez miasto.

Niestety prezydent Warszawy za duże samorządowe pieniądze wprowadza w błąd swoich mieszkańców, ponieważ podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości dochody budżetów samorządowych, bardzo wyraźnie rosną.

Według danych ministerstwa finansów dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2016-2020 wyniosły blisko 1,3 bln zł i były wyższe od tych z lat 2011-2015 aż o 353 mld zł czyli wzrosły o blisko 40%.

Na wspomniane 353 mld zł złożyło się o 161 mld zł więcej dochodów własnych (między innymi z udziałów w PIT i CIT), o 40 mld zł więcej w postaci subwencji i aż o 152 mld zł więcej dotacji celowych przekazanych samorządom przez rząd z budżetu państwa.

Jednocześnie z danych ministerstwa finansów (zresztą opartych o sprawozdania z wykonania budżetów przez poszczególne samorządy) wynika, że dochody Warszawy z PIT i CIT w latach 2016-2019 były wyższe o 2,4 mld zł (o 50%), Krakowa o 0,75 mld zł (o 62%), Wrocławia o 0,6 mld zł (o 51%), Poznania o 0,43 mld zł (o 45%), Gdańska o 0,37 mld zł (o 52%).

A wiec to przede wszystkim duże miasta są największymi beneficjentami wysokiego wzrostu gospodarczego, dobrej sytuacji na rynku pracy i uszczelnienia systemu podatkowego w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy (a właśnie to włodarze dużych miast z Platformy najgłośniej protestują i twierdzą, że ich budżety tracą podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości).

 

  1. Wzrost dochodów samorządów jest także kontynuowany w roku 2021, jak bowiem poinformowało ministerstwo finansów dochody samorządów z podatków podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), będą w tym roku, aż o 7,3 mld zł wyższe niż one same zaplanowały je w swoich budżetach na podstawie prognozy ministra finansów.

Według prognoz ministerstwa finansów dotyczących dochodów budżetowych w tym roku, dochody z PIT dla samorządów będą wyższe o 4,5 mld zł (JST planowały je na poziomie 57,3 mld zł, przewidywane wykonanie wyniesie 61,8 mld zł), a CIT o 2,8 mld zł (JST planowały je na poziomie10,3 mld zł, przewidywane wykonanie wyniesie 13,1 mld zł).

Jak wynika bowiem z realizacji budżetu za 7 miesięcy tego roku dochody z PIT te wpływające do budżetu państwa były wyższe o ok. 5,7 mld zł czyli aż o 16,8%, natomiast dochody z podatku CIT były wyższe aż o 5,4 mld zł czyli o 21,0%, co czyni przewidywanie całorocznych wpływów, bardzo prawdopodobnym.

Co więcej resort finansów poinformował, że tej jesieni przekaże samorządom ok. 1 mld zł dodatkowego wsparcia na wyposażenie laboratoriów i pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt, a także zostanie rozdysponowana dla samorządów, rezerwa subwencji oświatowej w wysokości ok.0,6 mld zł.

 

  1. Jednocześnie w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o PIT od 1 stycznia 2022 roku, która w kieszeniach podatników zostawi przynajmniej 17 mld zł (co oznacza także uszczuplenie dochodów samorządów z tego podatku) zaproponowano dodatkowe wsparcie dla samorządów składające się z 3 filarów; wsparcia przejściowego, wsparcia proinwestycyjnego, a także rozwiązań docelowych w finansach JST.

W wyniku tych decyzji samorządy otrzymają jeszcze w tym roku wg określonego algorytmu kwotę łącznie w wysokości 8 mld zł na dofinansowanie wydatków bieżących w całym 2022 roku (a więc kwotę o 1 mld zł większą od przewidywanych uszczupleń z tytułu obniżki PIT).

Z kolei wsparcie proinwestycyjne to wprowadzenie już od przyszłego roku w ramach subwencji ogólnej, nowej subwencji rozwojowej, opartej o zobiektywizowany algorytm, która wzmocni możliwości inwestycyjne samorządów.

Oprócz tego już w tym roku uruchomiony został Program Inwestycji Strategicznych, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach którego samorządy mogą się ubiegać o wsparcie realizowanych przez siebie inwestycji rozwojowych w wysokości od 80% do 95% wartości zadania (pierwsza transza w wysokości 20 mld zł jest właśnie realizowana, w następnym roku takich transz będzie 4).

 

4.Ponadto wprowadzone zostały docelowe rozwiązania stabilizujące, tzn. gwarantowanie przez rząd, że wpływy z PIT i CIT w danym roku nie będą mogły być niższe niż te z roku ubiegłego, przekazywanie samorządom, każdej 1/12 wpływów z obydwu podatków w wysokości prognozowanej w budżecie, a także oparcie tzw. janosikowego, którym są obciążone najbogatsze samorządy, na dochodach z roku bieżącego, a nie z lat poprzednich jak było do tej pory.

W wyniku tych wszystkich zmian dochody samorządów w 2022 roku z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej wyniosą około 146 mld zł i będą o 4,3% wyższe od tych planowanych przez samorządy na podstawie informacji ministerstwa finansów z 5 maja tego roku.

Natomiast po uwzględnieniu środków inwestycyjnych przekazywanych z Funduszu Polski Ład w 2022 roku, wzrost dochodów JST wyniesie 9,6% w stosunku do tych planowanych przez samorządy, na podstawie prognoz ministerstwa finansów z maja tego roku.

Propaganda, którą na ulicach Warszawy uprawia prezydent Trzaskowski, strasząca mieszkańców tego miasta negatywnymi skutkami Polskiego Ładu, nie ma więc żadnego związku z rzeczywistością.