Debata w PE dot. ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich.

„Przy tej okazji należy przypomnieć, że w obecnie obowiązujących przepisach istnieje możliwość blokowania środków z budżetu UE w związku z nieprzestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych i mimo tego ,że np. Francja przez kilka kolejnych lat nie przestrzegała kryterium 3% PKB, to żadne restrykcje Komisji tego kraju nigdy nie dotknęły. Pytany o tę zastanawiającą łagodność Komisji wobec tego kraju, przewodniczący Jean Claude Juncker, powiedział z rozbrajającą szczerością bo to Francja”

16.01.2019 r.

źródło: http://www.europarl.europa.eu