Debata nad sprawozdaniem dot. rozporządzenia PE i Rady - Strasburg, Parlament Europejski

Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad sprawozdaniem dotyczącym rozporządzenia PE i Rady w sprawie ochrony budżetu UE w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności.

Zabierałem głos w tej debacie w imieniu polskiej delegacji w grupie ECR, zwróciłem uwagę, że, mimo iż sprawozdawcy usilnie starają się zaproponować jednoznaczne kryteria ustalania uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, to niestety pole uznaniowości w tym zakresie jest ogromne, co stwarza zagrożenie karania przez Brukselę „nielubianych” rządów i niekarania tych „lubianych”.
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR ). – Panie Przewodniczący! Panie komisarzu! Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę, że mimo iż sprawozdawcy usilnie starają się zaproponować jednoznaczne kryteria ustalania uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, to niestety pole uznaniowości jest ogromne, co stwarza zagrożenie karania przez Brukselę nielubianych rządów. Tę poważną wątpliwość potwierdza także opinia ETO z sierpnia 2018 r., który stwierdził, że rozporządzenie pozostawia Komisji bardzo szeroki margines swobody w tej procedurze.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że w obecnie obowiązujących przepisach istnieje możliwość blokowania środków z budżetu Unii w związku z nieprzestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych i mimo że np. Francja przez kilka kolejnych lat nie przestrzegała kryterium 3 % PKB, to żadne restrykcje Komisji tego kraju nie dotknęły. Pytany o tę zastanawiającą łagodność Komisji przewodniczący Juncker powiedział z rozbrajającą szczerością: „bo to Francja...”. W tej sytuacji powierzenie Komisji kolejnego instrumentu karania krajów członkowskich na podstawie kryteriów o charakterze w dużej mierze uznaniowym byłoby nieodpowiedzialnością i dlatego delegacja polska w grupie ECR będzie głosowała przeciwko temu sprawozdaniu.

 


Źródło:


https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-union-s-authorisation-procedure-for-pesticides_20190114_EP-082054A_GEN_684_p?fbclid=IwAR21cPOS2WC24VhcOQvlm5gFzPaD8vktpRqZ37-4QvVv8xvcwXT-YDzF6gI#ssh