Piątka PiS na 100 dni nowego rządu

1. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej przedstawili 5 zamierzeń, które zostaną określone ustawowo w pierwszych 100 dniach rządu oczywiście jeżeli wyborcy 13 października dadzą naszej partii większość parlamentarną.

Przy tej okazji prezes Kaczyński przypomniał, że w ciągu ostatnich 4 lat Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło rzecz w polityce bezcenną, wiarygodność, realizując w pełni program wyborczy przedstawiony w kampanii 2015 roku.

Właśnie w oparciu o tę wiarygodność prezes partii i premier rządu przedstawili wspomniane 5 zamierzeń: mały ZUS dla małych firm, 13 i 14 emeryturę , pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla każdego 40 latka, program budowy 100 obwodnic wokół mniejszych miast, wreszcie plan na rzecz wyrównania dopłat rolniczych.

2. W związku z istniejącym od wielu lat uzależnieniem składki na ZUS płaconych przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce (które rośnie w ostatnich latach po 8% rocznie) nowy rząd chce zaproponować mniejsze obciążenie składką ZUS przedsiębiorców o mniejszych dochodach i obrotach.

Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których dochody nie przekraczają 6 tys. zł miesięcznie (72 tys. zł rocznie), bądź obroty 10 tys. zł miesięcznie (1,2 mln zł rocznie).

Według wstępnych szacunków przedsiębiorcy mieszczący się w tych przedziałach dochodów, bądź obrotów zyskają na tym rozwiązaniu oszczędności średnio około 500 zł miesięcznie.

3. Kolejne zobowiązanie, które ma przyjąć charakter ustawowy w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu to potwierdzenie corocznej wypłaty 13 emerytury, a także 14 od roku 2021.

Emerytura w wysokości najniższego świadczenia ( w roku 2020 będzie to 1200 zł brutto) trafi do blisko 10 mln emerytów i rencistów, a w roku 2021 będą to już świadczenia 13. i 14.

Pakiet badań profilaktycznych dla każdego 40-latka, oznacza znaczne zwiększenie środków na profilaktykę, aby możliwie jak najwcześniej diagnozować ewentualne choroby i tym samym umożliwiać pacjentom wcześniejsze uruchamianie terapii.

Z kolei zobowiązanie wybudowania 100 obwodnic w ciągu dróg krajowych średnich i mniejszych miast ma polegać na wskazaniu których ośrodków miejskich ma to dotyczyć, a także określenia okresu ich realizacji i wskazania źródeł finansowania tych projektów.

4. Najtrudniejsze w realizacji będzie piąte zobowiązanie w postaci wyrównania dopłat bezpośrednich, a to jest powiązane z przyszłym wieloletnim unijnym budżetem na lata 2021-2027.

Negocjacje w tej sprawie w UE trwają i najprawdopodobniej zakończą się dopiero jesienią przyszłego roku podczas prezydencji niemieckiej, a wielkim wyzwaniem w tych negocjacjach będzie możliwie jak najmniejsza redukcja wydatków na rolnictwo, wynikająca z wyjścia z UE jednego z największych tzw. płatników netto tj. W. Brytanii.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości już teraz bez rozstrzygnięcia negocjacji budżetowych w UE zobowiązuje się , że wyrówna do płaty bezpośrednie do obecnej tzw. średniej unijnej czyli kwoty ok.260 euro na hektar, a więc kwoty około 1,2 tys. zł na hektar.

Nawet gdyby w negocjacjach budżetowych w UE rząd nie osiągnął pełnego sukcesu takie wyrównanie będzie możliwe, bo już teraz wiadomo ,że kraje członkowskie będą miały dużą elastyczność w przesuwaniu środków pomiędzy I i II filarem i w konsekwencji możliwość uzupełnienia środków w II filarze z budżetu krajowego.

Wczorajsza konferencja prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego i zaciągniecie 5 twardych zobowiązań wobec wszystkich Polaków oznacza, że jeżeli wyborcy 13 października dadzą Prawu i Sprawiedliwości większość parlamentarną, to w ciągu 100 pierwszych dni rządzenia, zostaną one zrealizowane.