Po 4 miesiącach realizacji budżetu, symboliczny deficyt

1.Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za 4 miesiące 2019 roku (styczeń-kwiecień), z którego wynika, że po 4 pierwszych miesiącach tego roku mamy symboliczny deficyt w wysokości zaledwie 80 mln zł (0,3% deficytu planowanego na cały rok).

 

W okresie styczeń - kwiecień tego roku zrealizowano 129,97 mld zł, czyli 33,5 % planowanych dochodów i 130,04 mld zł tj. 31,2 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 80 mln zł tj. 0,3% jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w wysokości 28,5 mld zł).

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 5 podatków (VAT, akcyza, PIT, CIT, podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był bardzo „wyśrubowany”.

 

2. W okresie 4 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o ponad 3,9 mld zł.

 

Po 4 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 0,4 mld zł, czyli o 0,8%).

 

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe w ujęciu rok do roku o 0,3 mld zł czyli 1,1%.

 

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 5,5 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 1 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 19,4 % r/r (tj. ok. 2,9 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4 % w ujęciu r/r.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w kwietniu w ujęciu rok do roku wzrost o ok.7, 2 %).

 

Natomiast wyższe po 4 miesiącach aż o 19,4 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).

 

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 4 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.10mld zł i było wyższe aż o 10 % ( tj.0,9 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

 

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 4 pierwszych miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok. 4,8 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

 

4. Z kolei wykonanie wydatków po 4 miesiącach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 130 mld zł tj.31,2% planu i było, aż o 14,2 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego (o 12,3%).

 

Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 3,4 mld zł, przekazano również wyższa niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 3,6 mld zł, a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł), a także na obsługę długu Skarbu Państwa, przekazano więcej o 2,8 mld zł.

 

Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków i to aż o 11,2 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po czterech miesiącach tego roku, miałby nadwyżkę w wysokości ponad 11 mld zł.