Prezydent podpisał ustawę o przywracaniu połączeń autobusowych- teraz czas na samorządy

1. W ostatni piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o funduszu rozwoju przewozów autobusowych, co oznacza, że samorządy w porozumieniu z mieszkańcami powinni rozpocząć przygotowywanie propozycji w tym zakresie.

Na mocy ustawy powstanie Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych, na który jeszcze w tym roku z budżetu państwa rząd przekaże 300 mln zł, środki te zostaną udostępnione tym samorządom, które zdecydują się uruchomić nowe połączenia autobusowe (w nowym roku na ten cel w budżecie państwa zostanie zarezerwowana kwota przynajmniej 800 mln zł).

Teraz firmy przewozowe obsługują tylko te połączenia, które są rentowne, wszystkie inne zostały w ostatnich latach zlikwidowane, według wstępnych szacunków rząd chce przekazać samorządom około 1 zł do tzw. wozokilometra aby odbudowano te, które rynkowo się nie opłacają.

2. Przypomnijmy, że brak połączeń lokalnych to bardzo poważny problem gospodarczy i społeczny, bowiem jak wynika z badań prowadzonych między innymi przez Klub Jagielloński, aż 14 mln osób w Polsce jest wykluczonych transportowo, a do 20% wsi w naszym kraju nie dociera żaden transport publiczny.

Właśnie, dlatego, że obecnie lokalny transport realizowany przez gminy i powiaty, a także przez przedsiębiorstwa PKS, występuje tylko w stanie szczątkowym, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się g odbudować.

Jak już wspomniałem, rząd chce przeznaczyć na ten cel rocznie przynajmniej 0,8 mld zł, a ponieważ w ustawie zaproponowano utworzenie Funduszu, chodzi o to, aby ustanowić stały system wsparcia tego rodzaju przewozów.

3. Przypomnijmy także, że w ustawie o samorządzie gminnym z marca 1990 roku lokalny transport zbiorowy uznany został, jako jedno z najważniejszych zadań, umieszczone w hierarchii obowiązków nawet wyżej niż na przykład: ochrona zdrowia, pomoc społeczna czy budownictwo mieszkaniowe.

W ten sposób wprawdzie usankcjonowano zastaną rzeczywistość, ponieważ już wtedy na trenie dużych miast funkcjonowały przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ale jednocześnie rozszerzono taką możliwość na wszystkie samorządy gminne.

Jednak blisko 30 lat później okazało się, że pomimo takich zapisów ustawowych ponad 2/3 gmin w Polsce w ogóle nie zajmuje się transportem zbiorowym i chociaż część samorządów gminnych przeznacza na ten cel ponad 8 mld zł rocznie, to ponad 90% tej kwoty stanowią wydatki miast na prawach powiatu.

Po powołaniu powiatów i przyznaniu także tym jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedzialności za transport lokalny, także niektóre z nich zdecydowały się realizować takie zadania, ale są to niezwykle rzadkie przypadki.

4. Miejmy nadzieję, że w tej sytuacji propozycja rządu, aby wesprzeć otworzenie lokalnego transportu zbiorowego, trafi na podatny grunt w gminach i powiatach i samorządach województw, bo przecież samorządowcom powinno zależeć, aby ich mieszkańcy nie byli wykluczeniu transportowo.

Zapewne same rządowe dopłaty do wozokilometra nie wystarczą, aby w pełni odbudować lokalny transport zbiorowy, ale znaczący pierwszy krok w tym zakresie, zostanie w tym zakresie wykonany i to już w tym roku, co więcej być może także same samorządy zdecydują się uruchomić środki finansowe na ten cel

Rząd Zjednoczonej Prawicy ciągle dobrze odczytuje nastroje społeczne, wie, że większość Polaków zdecydowanie odrzuca „zwijanie państwa” i demontaż usług w sferze publicznej, co w sposób szczególny nasiliło się podczas 8-letnich rządów Platformy i PSL-u, stąd propozycja odbudowy połączeń autobusowych.

Teraz samorządy powinny dobrze odczytać tą rządową propozycję i po konsultacjach z mieszkańcami, zaproponować odpowiednie siatki połączeń, tak aby już od 1 września mogły one być uruchomione.