Przetarg na przekop Mierzei Wiślanej rozstrzygnięty

1 . W tym tygodniu Urząd Morski w Gdyni poinformował, że rozstrzygnął przetarg na przekop Mierzei Wiślanej , wybrane zostało konsorcjum na które składa się belgijska spółka N.V. Besix SA oraz firmy NDI SA i NDI sp. z o.o. 

Wyboru dokonano z 6 ofert, a głównym kryterium była cena (60% , pozostałe 40% to długość okresu gwarancji, oraz skrócenie czasu realizacji inwestycji), w tym przypadku cena ta ma wynieść niewiele ponad 992 mln zł ( najwyższa oferta opiewała na 1,4 mld zł). 

Po tym wyborze rozpoczęło się badanie dokumentów przedstawionych przez konsorcjum ( to tzw. odwrócona procedura) takich jaki wpisy do KRS, referencje z wcześniejszych inwestycji realizowanych przez te firmy, informacje o niezaleganiu z podatkami, składkami ZUS itp. 

Dopiero po sprawdzeniu tych dokumentów, komisja przetargowa ostatecznie wskaże wykonawcę, a od tej decyzji będą mogły się odwołać inne firmy ( Urząd Morski spodziewa się , że odwołania będą). 

Prace budowlane rozpoczną się w październiku ( wynika to z wydanej decyzji środowiskowej) i powinny się zakończyć po 40 miesiącach ( choć firma zadeklarowała 8 miesięczne skrócenie czasu jej realizacji), a więc powinna się zakończyć w 2022 roku. 

2. Przypomnijmy, że inwestycja "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z zatoką Gdańską” ma strategiczny charakter, ponieważ powstały w ten sposób kanał ma zapewnić swobodną żeglugę nawet dużych statków morskich pomiędzy Zatoką Gdańską, a Zalewem Wiślanym i w ten sposób uniezależnić Polskę od Rosji w tym zakresie. 

Wcześniej weszła już w życie specustawa dotycząca realizacji tej inwestycji, a przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2022 za blisko 900 mln zł pochodzące z budżetu państwa, ponieważ rząd chce uniknąć nadmiernej ingerencji Komisji Europejskiej. 

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100m i szerokości do 20 m. 

3. Przyjęcie założenia, że finansowanie tej inwestycji będzie się odbywało tylko ze środków budżetowych okazało się wręcz prorocze, bo Rosja zwróciła się do Komisji Europejskiej z zastrzeżeniami o charakterze ekologicznym w związku z tym przedsięwzięciem. 

Niestety także zarząd województwa pomorskiego negatywnie zaopiniował plany tej inwestycji, choć na szczęście opinia ta nie ma wiążącego charakteru dla inwestora i w związku z tym nie spowolni rozpoczęcia tej inwestycji (z kolei zarząd województwa warmińsko- mazurskiego wydał pozytywną opinię o tej inwestycji). 

Gdyby w te inwestycje były zaangażowane środki europejskie, mogłoby dojść do jej zablokowania do czasu rozstrzygnięcia czy zastrzeżenia rosyjskie mają uzasadnienie czy też raczej charakter polityczny. 

4. Rząd Zjednoczonej Prawicy jest zdeterminowany w sprawie realizacji tej inwestycji, a minister Marek Gróbarczyk chce, żeby budowa przekopu przez Mierzeję Wiślana rozpoczęła się jak najszybciej. 

Co więcej inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej, dodatkowego impulsu dodała obecna sytuacja w cieśninie Kerczeńskiej, gdzie Rosja po raz kolejny pokazała, łamiąc prawo międzynarodowe, że może blokować żeglugę morską kierując się tylko swoim politycznym interesem (chodzi o zablokowanie przepływu ukraińskich statków z Morza Azowskiego na Morze Czarne i konflikt zbrojny z tym związany). 

Zapewnienie swobodnego przepływu statków z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu i uniezależnienie się od decyzji rosyjskich w tej sprawie, (Rosja zarządza przepływem przez Cieśninę Piławską), a także rozwój portu morskiego w Elblągu, leżą, bowiem w najlepiej pojętym polskim interesie.