Od wczoraj obowiązuje ustawa o 0% PIT dla pracujących do 26 roku życia

1. Wczoraj weszły w życie przepisy ustawy o zerowej stawce podatku PIT dla pracujących do 26 roku życia i w związku z tym obejmą one dochody osiągnięte nawet w tym roku do wysokości 35 tys. 636,67 (tj. 1/5 rocznego limitu wynoszącego 85 tys.528 zł czyli górnej granicy I skali podatkowej).

Premier Mateusz Morawiecki prezentując projekt tej ustawy na początku lipca w Sejmie, mówił między innymi „propozycje które wielu miało dla młodych, czyli weź kredyt, zmień pracę, wyjedź z Polski muszą się skończyć”.

I dalej „wypychanie młodych ludzi z Polski musi się skończyć, to polska racja stanu, aby młodzi ludzie chcieli w Polsce zostawać”.

2. Przypomnijmy, że na początku lipca Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia dla dochodów nie przekraczających wysokości I progu podatkowego, czyli dochodów nie wyższych niż 85 528 zł rocznie.

Jeżeli dochody podatnika będą przekraczały ten poziom, to opodatkowane one zostaną dopiero powyżej kwoty 85 528 zł według skali podatkowej obowiązującej obecnie w podatku PIT.

Według wstępnych szacunków ministerstwa finansów, zerową stawką podatkową w PIT zostanie objęte około 2 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa i budżetów samorządów wyniesie około 2,5 mld zł rocznie co oznacza, że taka kwota dodatkowo trafi do kieszeni pracujących młodych ludzi (już w tym roku w kieszeniach młodych podatników zostanie z tytułu tej ustawy około 1 mld zł).

3. W związku z tym, że jak już wspomniałem, ustawa weszła w życie od 1 sierpnia tego roku, to oznacza, że dochody osiągane przez młodych pracowników do 26 roku życia przez 5 ostatnich miesięcy tego roku do kwoty 35 636 zł, będą już objęte stawką zerową.

Co więcej, już w sierpniu 2019 roku pracodawca nie będzie miał obowiązku pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli młody pracownik złoży mu oświadczenie, że jego dochody od sierpnia do grudnia tego roku , nie przekroczą wspomnianej kwoty 35 636 zł.

Przypomnijmy także, że premier Morawiecki prezentując tę ustawę, zapowiedział, że w następnym roku, rząd będzie chciał rozszerzyć preferencje podatkowe także na młodych przedsiębiorców i pracowników miedzy innymi poprzez przynajmniej podwojenie kosztów uzyskania przychodów a także zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

4. Przypomnijmy, że projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla ludzi młodych do 26 roku jest jednym z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego ogłoszonej na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości pod koniec lutego tego roku.

W jej skład wchodziło: objęcie programem Rodzina 500 plus każdego dziecka, bez ograniczeń dochodowych, wypłata tzw. 13 emerytury, wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla ludzi młodych, obniżenie stawki podatku dochodowego o jeden punkt procentowy z (z 18% do 17%) i podwojenia kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników, a także odbudowa lokalnych połączeń autobusowych w gminach i powiatach.

W Sejmie jest także ostatni już ze wspomnianej „piątki” projekt ustawy o obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwojeniu kosztów uzyskania przychodów, jego uchwalenie nastąpi jeszcze w tym miesiącu i będzie on dotyczył blisko 25 mln podatników, wszystkich tych, którzy odprowadzają podatek od dochodów osobistych).