Sejm rozszerzył skalę pomocy dla niepełnosprawnych dorosłych

1. W ostatni czwartek Sejm przegłosował senackie poprawki do rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i tym samym ustawa nazywana w skrócie 500 plus dla niepełnosprawnych dorosłych została ostatecznie uchwalona i teraz już czeka tylko na podpis prezydenta RP.

Według uchwalonej przez Sejm ustawy, świadczenie dla niepełnosprawnych dorosłych, byłoby wypłacane od 1 października tego roku i według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej na początku około 500 tysięcy osób, a po rozszerzeniu pomocy nawet około 1 mln.

Świadczenie nie będzie opodatkowane, nie będzie pobierana od niego składka na ubezpieczenie zdrowotne, nie będzie także podlegało egzekucji i potrąceniom, a jego wysokość nie będzie uwzględniana w dochodzie przy ustalania prawa do niektórych świadczeń.

2. Jednak łączna kwota świadczenia oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać 1600 zł.

Rozszerzenie uprawnionych wprowadzone poprawką Senatu (przyjętą przez Sejm) polega na wprowadzeniu rozwiązania nazywanego w skrócie „złotówka za złotówkę”.

W dalszym ciągu łączna kwota pomocy finansowanej ze środków publicznych nie będzie mogła przekroczyć 1600 zł, ale dodatkowe wsparcie będzie przysługiwało także dla tych dorosłych niepełnosprawnych otrzymujących z systemu emerytalno-rentowego świadczenia wyższe niż 1100 zł ale wtedy odpowiednio według wspomnianej wcześniej zasady „złotówka za złotówkę”, pomniejszane będzie dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł.

Świadczenie będzie finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ustawa dotycząca utworzenia tego funduszu obowiązuje od 1 stycznia tego roku), a także z wpływów z tzw. podatku od supermarketów (po wygraniu procesu z Komisją Europejską przez TSUE w tej sprawie), który w następnym roku powinien przynieść około 3 mld zł dodatkowych dochodów.

3. Przypomnijmy także, że już do tej pory ustawą o rencie socjalnej, podniesiono ją do 100% kwoty minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wzrosła ona z dotychczasowych 865 zł do 1030 zł (brutto), a więc o 165 zł (renta ta przez ostatnie 2,5 roku wzrośnie łącznie o blisko 40%).

Podwyższona renta jest wypłacana od 1 września 2018, ale z wyrównaniem od 1 czerwca, co oznacza, że postulat zgłaszany przez protestujących wówczas w Sejmie, został realizowany „wręcz od ręki”.

Koszt tego przedsięwzięcia dla budżetu państwa to kwota 540 mln zł rocznie, co oznacza, że w budżecie 2018 roku trzeba było znaleźć dodatkowe dochody albo oszczędności na kwotę przynajmniej 270 mln zł, natomiast w budżecie tegorocznym zawrzeć już całą tę kwotę.

4. Z kolei druga ustawa o szczególnym wspieraniu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wprowadziła dla nich bez limitowy dostęp do ok. 130 bezpłatnych wyrobów medycznych i pomocy technicznych (według wskazań lekarza), bez kolejkowy dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych (wg. zleceń lekarza), a także dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowań od lekarzy pierwszego kontaktu.

Jak oszacował NFZ każda z osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z wprowadzeniem tych rozwiązań, będzie mogła zaoszczędzić ze swojego budżetu domowego przynajmniej 520 zł miesięcznie.

Teraz przyjęcie przez Sejm ustawy o uruchomieniu stałego comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł dla osób o pełnej niepełnosprawności po ukończeniu 18 roku życia, od 1 października tego roku, dopełnia zobowiązania rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec tego środowiska i obejmie według szacunków około 1 mln dorosłych niepełnosprawnych.