Prezes Kaczyński w Dygowie o reformach lat 90-tych, które pogrążyły tę część Polski

1. Wczoraj w Dygowie w powiecie kołobrzeskim w województwie zachodniopomorskim, odbył się kolejny piknik rodzinny, w którym uczestniczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także ministrowie, oraz posłowie i senatorowie pochodzący z tego województwa.

Dużą część swego wystąpienia poświęcił reformom początku lat 90-tych, które w sposób szczególny dotknęły tę część naszego kraju i doprowadziły do wykluczenia społecznego dziesiątki tysięcy mieszkańców tej ziemi.

Skłoniło go do tego spotkanie z jednym z mieszkańców, który w 2006 roku kiedy Jarosław Kaczyński był premierem dziękował mu „za nakarmienie głodnych dzieci, tu w tych okolicach” (rząd Jarosława Kaczyńskiego uruchomił wsparcie finansowe dla gmin dożywiających dzieci w szkołach).

2. Przypomniał, że wprawdzie w początku lat 90-tych konieczne było wprowadzenie takich kategorii jak „pieniądz, ceny i inne podstawowe kategorie ekonomiczne, bo w socjalizmie tego nie było i nie dało się prowadzić rozsądnej gospodarki”.

Ale z drugiej strony plan ten nie brał pod uwagę interesów milionów ludzi szczególnie z tych ziem, „to było ogromnie bolesne, to była sytuacja w której wielu mieszkańców tej ziemi znalazło się bez pracy bez nadziei, często bez szans także dla swoich dzieci, ze względu na słaby dostęp do edukacji”.

Prezes Kaczyński przypomniał także, że ta sytuacja dotyczyła nie tylko mieszkańców wsi, pracowników byłych PGR-ów ale także mniejszych miast, dużej części społeczeństwa tego województwa.

Zwrócił uwagę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje wszystkich Polaków jednakowo, uważa że Polska jest jednością i stąd tak wiele programów społecznych zaadresowanych do wszystkich grup społecznych na terenie całego kraju.

3. Przy tej okazji poruszył także problem prywatyzacji majątku narodowego w tamtym czasie, przypomniał o wyprzedaży „za bezcen” i często tylko po to aby kupione przedsiębiorstwo zlikwidować i w ten sposób przejąć rynek.

W tym kontekście zwrócił także uwagę na prywatyzację ziemi będącej w rękach państwa, tak charakterystycznej dla województwa zachodniopomorskiego prywatyzacji na podstawione osoby tzw. słupy.

Zwrócił uwagę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zahamował ten proceder uchwalając ustawę wg której ziemia rolna jest tylko dla obecnych rolników i tych, którzy chcą zostać rolnikami co więcej wprowadzono 5-letnie moratorium na sprzedaż ziemi państwowej.

Mimo tego, że po wprowadzeniu tej ustawy spotkała się ona z ogromną krytyką, to po blisko 3 latach jej funkcjonowania, rolnicy doceniają jej najważniejszy skutek czyli zakończenie spekulacji ziemią rolniczą.

4. Prezes Jarosław Kaczyński mówił także o koniecznych inwestycjach infrastrukturalnych związanych z województwem zachodniopomorskim, modernizacji dróg krajowych łączących to województwo z pozostałymi częściami naszego kraju (między innymi drodze ekspresowej S-11), a także inwestycjach w drogi lokalne i nowym programie dotyczącym tych dróg uruchomionym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w oparciu o nowo powołany Fundusz w wysokości 6 mld zł rocznie.

Wspomniał także o takich strategicznych inwestycjach w tym regionie jak Gazoport Świnoujście (właśnie rozpoczęła się inwestycja powiększająca możliwości przyjmowania gazu skroplonego o 2,5 mld m3 więcej niż do tej pory), a także połączenia Świnoujścia podmorskim tunelem ze stałym lądem (inwestycja, która była planowana już kilkadziesiąt lat temu, dopiero teraz doczekała się realizacji).

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zostało bardzo dobrze przyjęte przez blisko kilkuset uczestników pikniku rodzinnego, a jego przebieg dobitnie pokazuje, że konsekwentna realizacja programu wyborczego przez Prawo i Sprawiedliwość, zjednuje mu zwolenników nawet na terenach, które do tej pory były swoistym „zagłębiem wyborczym” SLD i Platformy.