Dzięki programom społecznym zinformatyzowała się administracja ale i rodziny

1. Jak poinformowała pod koniec poprzedniego tygodnia minister rodziny , pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa w lipcu złożono aż 2,6 mln wniosków przez internet o przyznanie świadczenia 500 plus.

Ponadto w ramach programu Dobry start (tzw. wyprawka szkolna) także w lipcu przez internet złożono 1,6 mln wniosków, to jest zdecydowanie więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Jak podkreśliła minister Borys-Szopa, do lawinowego przyrostu liczby wniosków w programie 500 plus przyczyniło się z jednej strony zniesienie kryterium dochodowego w odniesieniu do pierwszego dziecka, a także maksymalne uproszczenie wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Ale tak ogromna liczba wniosków złożonych przez internet w obydwu programach społecznych i to zaledwie w ciągu jednego miesiąca świadczy nie tylko o znaczących postępach w zinformatyzowaniu administracji publicznej (w szczególności tej samorządowej) ale także i wielu polskich rodzin.

2. Przypomnijmy tylko, że rozszerzony program Rodzina 500 plus znosi dotychczasowe kryterium dochodowe jeżeli chodzi o wsparcie pierwszego dziecka, co oznacza, że teraz wsparcie uzyskają wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Od 1 lipca programem jest objęte aż 6,8 mln dzieci, to jest blisko 2 razy więcej niż do tej pory w ok. 4,4 mln rodzin, a jego całoroczny koszt jest szacowany w warunkach 2020 roku na kwotę przynajmniej 41 mld zł.

Przypomnijmy także, że program 500 plus w dotychczasowym wydaniu (z istnieniem progu dochodowego przy wsparciu pierwszego dziecka) według tych danych na koniec 2018 roku, obejmował ponad 3,74 mln dzieci do 18 roku życia, uczestniczyło w nim 2,45 mln rodzin, którym wypłacono przez 2,5 roku jego realizacji ponad 50 mld zł (do połowy tego roku 73 mld zł).

Świadczenia otrzymywało wtedy 54,1% wszystkich dzieci do 18 roku życia, przy czym aż 61% mieszkało w gminach wiejskich (1,31 mln), 55% w gminach wiejsko-miejskich (0,91 mln) i 47% - w gminach miejskich (1,47 mln).

Do tej pory programem było objęte 570 tysięcy rodzin z jednym dzieckiem, 1503 tysiące rodzin z dwójką dzieci (w tym 548 tysięcy rodzin uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko), 304 tysiące z trojgiem dzieci (w tym 166 tysięcy uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko), 54 tysiące z czworgiem dzieci (w tym 38 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko), 13 tysięcy z pięciorgiem dzieci (w tym 10 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko) i 6 tysięcy z sześciorgiem i większą liczbą dzieci (w tym 5 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko).

3. Z kolei program Dobry start (tzw. wyprawka szkolna) dotyczy aż 4,6 mln uczniów zarówno szkół podstawowych jak i szkół średnich (w przypadku techników program dotyczy młodzieży aż do 20 roku życia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych młodzieży aż do 24 roku życia).

Program ten jest realizowany w odniesieniu do wszystkich rodzin, bez wprowadzania kryterium dochodowego, co oznacza, że jest on prosty w obsłudze przez samorządy i bardzo szybko przyznane środki finansowe trafiają do rodzin posiadających dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Mimo wprowadzenia „wyprawki szkolnej dla uczniów” w dalszym ciągu utrzymywany jest także program dostarczania im darmowych podręczników do szkół (dotyczy on w tym roku szkół podstawowych i ostatniego rocznika gimnazjalnego, a w latach następnych tylko szkół podstawowych), który w tym roku będzie kosztował ponad 0,4 mld zł w roku 2019 -0,3 mld zł, w roku 2020- 0,4 mld zł i wreszcie w roku 2021 – 0,44 mld zł.

A więc obydwa programy społeczne realizowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, dotyczące ponad 11 mln dzieci i młodzieży oraz blisko 5 mln polskich rodzin, doprowadziły do znaczącej poprawy zinformatyzowania administracji głównie samorządowej ale także milionów polskich rodzin.