Ważne porozumienia w cieniu obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

1. W tych dniach koncentrowaliśmy na obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale niejako na ich zapleczu odbyły się bardzo ważne spotkania, dotyczące bezpieczeństwa w tym w szczególności bezpieczeństwa energetycznego Polski ,a także naszych wschodnich sąsiadów Ukrainy i Białorusi we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

W ostatnią sobotę w Kancelarii Premiera doszło do podpisania tzw. memorandum gazowego pomiędzy Polską ,USA i Ukrainą na podstawie którego na dwa pierwsze kraje będą się angażować w reformy ukraińskiego sektora gazowego, będą dążyły do wzmocnienia połączenia gazowego pomiędzy Polska i Ukrainą, a także budowy regionalnego rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Memorandum podpisali Rick Perry, sekretarz /d/s energii USA, sekretarz rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy Oleksandr Danyluk i polski pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

2. Jak podkreślił Rick Perry „USA wspiera polskie aspiracje, by stała się ona krajem, który jest naturalnym hubem gazu ziemnego, który eksportuje LNG do swoich sąsiadów, poprzez Polskę to samo LNG może pomóc kolejnemu sojusznikowi, pomóc Ukrainie, zapobiec groźbie redukcji dostaw rosyjskiego gazu.

Do tego potrzebne są inwestycje zarówno w Polsce jaki na Ukrainie, w naszym kraju rozbudowa Gazoportu w Świnoujściu, budowy Baltic Pipe, interkonektora polsko -ukraińskiego, na  Ukrainie ponad 100 kilometrowego odcinka gazociągu prowadzącego do podziemnych magazynów gazowych w tym kraju.

Z kolei jak podkreślił przedstawiciel Ukrainy „by się przeciwstawić i walczyć z uzależnieniem od rosyjskiego gazu, potrzebna jest dywersyfikacja i uzyskanie dostępu do amerykańskiego LNG”.      

Piotr Naimski z kolei podkreślił , że rozbudowa gazoportu w Świnoujściu zakończy się w 2021, Baltic Pipe do końca 2022 i wtedy nasz kraj będzie w stanie dostarczyć Ukrainie przynajmniej 6 mld m3 gazu , a więc 4-krotnie więcej niż obecnie (obecnie ta zdolność wynosi 1,5 mld 3).

Natomiast  Rick Perry stwierdził, że jest prawdopodobne nałożenie amerykańskich sankcji, na podmioty uczestniczące w realizacji rosyjsko- niemieckiej inwestycji Nord Stream 2, obecnie toczą się w tej sprawie rozmowy na bardzo wysokim szczeblu administracji USA. 

3. Ale oprócz porozumienia gazowego w poprzednim tygodniu miało miejsce także spotkanie wysokich przedstawicieli zajmujących się bezpieczeństwem z Polski ,USA, Ukrainy i Białorusi.

W Warszawie spotkali się John Bolton- doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, Paweł Soloch -szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wspomniany już Oleksandr Danyluk z Ukrainy i Stanislau  Zaś z Białorusi.

Wprawdzie informacje o przebiegu tego spotkania i jego problematyce, są dosyć skąpe ale nie ulega wątpliwości , że Polska przy wsparciu USA, cały czas zabiega o to aby także  Białoruś była w sferze oddziaływania Zachodu ( przed wizytą w Polsce John Bolton był na Białorusi i spotkał się z prezydentem Łukaszenką).

4. Organizację obchodów 80-lecia wybuchu II wojny światowej wykorzystaliśmy więc do przeprowadzenia ważnych spotkań i podpisania porozumień dotyczących szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa ( w szczególności bezpieczeństwa energetycznego) także naszych wschodnich sąsiadów Ukrainy i Białorusi.

Jeżeli wszystkie ustalenia z tych spotkań uda się zrealizować w ciągu najbliższych lat, to za naszą wschodnią granicą będziemy mieli dwóch przyjaznych nam sąsiadów, którzy będą w stanie prowadzić samodzielną politykę bezpieczeństwa.

A istnienie takiego buforu  oddzielającego Polskę od coraz bardziej agresywnej Rosji   jest strategicznym interesem dla naszego kraju.